Ferenc pápa fogadta a katolikus-ortodox teológiai párbeszéddel foglalkozó bizottság tagjait

Ferenc pápa – 2024. január 27., szombat | 16:42

Az ökumenikus imahét lezárását követő napon, január 26-án, pénteken fogadta a Vatikánban a Szentatya a Katolikus Egyház és a keleti ortodox egyházak közötti teológiai párbeszéddel foglalkozó nemzetközi vegyes bizottság tagjait. Folytassuk a teljes egység felé vezető utat a szeretet, az igazság és az élet hármas párbeszédén keresztül! – buzdított Ferenc pápa.

„Imádkozzunk és munkálkodjunk fáradhatatlanul a szeretetközösségért és azért, hogy szembeszálljunk a béke hiányának állapotával, mely a föld oly sok pontját érinti, olyan térségeket is, ahonnan jöttök” – mondta beszédében a pápa. A katolikus-ortodox vegyes bizottság tagjain kívül az audiencián jelen voltak az éves tanulmányi látogatáson tartózkodó fiatal keleti ortodox papok és szerzetesek. Az ő jelenlétük táplálja a reményt, mint ahogy az ima vezeti utunkat – fűzte hozzá a Szentatya.

Az elmúlt évben több keleti ortodox testvér, vezető tett látogatást a Vatikánban, mellyel értékesen hozzájárultak a szeretet párbeszédéhez és ezzel együtt az igazság párbeszédéhez, amivel a nemzetközi vegyes bizottság foglalkozik. Hasonlóképpen a levélváltások és egymás megajándékozása is segíti a testvéri lelkületet. „Ezek a gesztusok, melyek gyökere egyazon keresztségünk felismerése, nem csupán udvariassági vagy diplomáciai lépések, hanem egyházi jelentőséggel bírnak, és valóban teológiai helyeknek (loci theologici) tekinthetők. Szent II. János Pál pápa ezt így állapította meg Ut unum sint kezdetű enciklikájában: „A testvériség elismerése (...) sokkal több, mint egy egyszerű udvariassági gesztus, mert egy alapvető ekkleziológiai állítást mond ki.”

Ferenc pápa szerint a szeretet párbeszédét cselekvő teológiaként kell értelmezni, mely képes új távlatokat nyitni egyházaink útján. Ez a szeretetben megvalósuló teológiai párbeszéd. A katolikus-ortodox vegyes bizottság tevékenységéről szólva a Szentatya kiemelt három egyháztani dokumentumot, amelyek a keresztény hagyományok gazdagságát tükrözik: a kopt, a szír, az örmény, a malankár, az etióp, az eritreai és a latin rítusok még jobban felragyogtatják az egyház katolicizmusát.

A bizottság által folytatott munka harmadik vonása lelkipásztori jellegű: minden évben kölcsönösen tanulmányi látogatásokat szerveznek fiatal papok és szerzetesek számára. „A fiatalok bevonása egyházaink közeledésébe a Lélek jele, a szeretetközösség útjait erősíti. Ez az élet párbeszéde” – jelentette ki Ferenc pápa, majd összegezte az immár húsz éve folytatódó ökumenikus egységtörekvés hármas módozatát: a szeretet, az igazság és az élet párbeszéde. „Húsz év: a fiatalság kora, amikor meghatározó döntések érlelődnek. Ragadjuk meg ezt az évfordulót annak érdekében, hogy dicsérjük Istent az elért eredményekért, hálásan megőrizve azok emlékét, akik teológiai szakértelmükkel és imáikkal hozzájárultak mindehhez. Legyen ez alkalom arra, hogy újra meggyőződjünk róla: a teljes szeretetközösség egyházaink között nemcsak lehetséges, de sürgős és szükséges is, hogy a világ higgyen”.

Beszéde végén Ferenc pápa Szűz Mária oltalmára bízta a katolikus-ortodox teológiai bizottság munkáját, majd a gyönyörű ősi himnusz, az Oltalmad alá futunk (Sub tuum praesidium) szavaival imádkozott: “Oltalmad alá futunk, Istennek szent Szülője, könyörgésünket meg ne vesd szükségünk idején. Hanem oltalmazz meg minket minden veszedelemtől, ó dicsőséges és áldott Szűz!”

Forrás: Vatikáni Rádió

Fotó: Vatican News

Magyar Kurír

Kapcsolódó fotógaléria