Ferenc pápa a hétfő reggeli szentmisében azokért imádkozott, akik elvesztették a munkájukat

Ferenc pápa – 2020. május 11., hétfő | 17:30

Húsvét ötödik hetének hétfőjén, május 11-én a Szent Márta-ház kápolnájában bemutatott reggeli szentmisén a pápa a munkanélküliekért imádkozott, és megemlékezett Szent Timóteus földi maradványainak megtalálása 75. évfordulójáról. Homíliájában a Jézus által megígért vigasztaló Szentlélek kettős szerepét elemezte: megtanít bennünket az igazságra, és emlékeztet mindarra, amit Jézus tett és tanított.

Csatlakozzunk ma Termoli városának híveihez, akik Szent Timóteus földi maradványai megtalálásának 75. évfordulóját ünneplik. Ebben az időszakban sok ember elvesztette a munkáját. Nem vették fel őket új munkahelyre, feketén dolgoznak. Imádkozzunk testvéreinkért, akik a munkanélküliség miatt szenvednek – kérte Ferenc pápa.

„A tanítás, amelyet hallotok, nem az enyém, hanem az Atyáé, aki engem küldött. Ezeket akartam nektek mondani, amíg veletek vagyok. S a Vigasztaló, a Szentlélek, akit majd a nevemben küld az Atya, megtanít benneteket mindenre és eszetekbe juttat mindent, amit mondtam nektek” (Jn 14,24–26) – hallottuk az evangéliumban. Ez a Szentlélek ígérete, aki bennünk lakik, akit az Atya és a Fiú elküld nekünk, hogy elkísérjen az életünk útjain – magyarázta Ferenc pápa. – Paraklétosznak hívják, mert ő az, aki fenntart, aki elkísér, hogy el ne essünk; szilárdan megtart, közel áll, hogy támogasson.

Mit is csinál a Szentlélek? – tette fel a kérdést a pápa. Az Úr szavával válaszolt: „Megtanít benneteket mindenre, és eszetekbe juttat mindent, amit mondtam nektek.” A Szentlélek tevékenysége tehát ez: tanít és emlékeztet.

A Szentlélek hivatala a tanítás. Tanítja a hit titkát, hogy belépjünk ebbe a titokba, hogy megértsünk valamit belőle. Jézus tanítását tanítja, és arra vezet bennünket, hogy a hitünket tévedés nélkül fejlesszük. Hiszen a tanítás mindig növekszik, mindig ugyanabban az irányban: kompromisszum nélkül növekszik. A Szentlélek segít bennünket a hit megértésében, és megakadályozza, hogy a tanítás hibázzon, megálljon, hogy ne növekedjen. Megtanít mindenre, amit Jézus tanított, és növeli bennünk annak megértését egészen az Úr tanításának érett megértéséig.

A Szentlélek másik feladata az emlékeztetés: „Eszetekbe juttat mindent, amit mondtam nektek.” A Szentlélek felébreszt és ébren tart minket az Úr dolgaiban, emlékeztet bennünket arra, amikor az Úrral találkoztunk vagy amikor elhagytuk őt. Az üdvösség emlékezetére vezet, amit Jézus tanított, de tanít saját életünk eseményeinek emlékezetére is. Ebben az emlékezetben az Úr vezet minket – a megkülönböztetésben, hogy mit kell csinálnom most, hogy lássam, melyik a helyes és melyik a téves út. Ha kérjük a Szentlélek világosságát, segít bennünket a helyes döntések meghozatalában, a hétköznapi apró dolgokban és a nagy döntésekben is. Kísér bennünket, eszünkbe juttatja a hitet, és segít a megkülönböztetésben.

Ferenc pápa felhívta a figyelmet arra, hogy az evangélium a Paraklétosz mellett egy másik nevet is ad a Szentléleknek: „Isten ajándéka, adománya”. A Szentlélek Isten adománya. Kérjük az Urat, hogy segítsen bennünket ennek az adománynak a megőrzésében, amelyet megkaptunk a keresztségben, és magunkban hordozunk – zárta reggeli homíliáját Ferenc pápa.

Forrás: Vatikáni Rádió

Fotó: Vatican News

Magyar Kurír

Kapcsolódó fotógaléria