Ferenc pápa húsvéti köszöntése: Vigyük el Krisztus örömhírét testvéreink magányába!

Ferenc pápa – 2019. április 21., vasárnap | 16:22

Április 21-én, húsvétvasárnap az Urbi et Orbi áldás után a Szentatya megemlékezett a Srí Lanka-i merényletek áldozatairól, bátorította a keresztény közösségeket, hogy használják az összes tömegkommunikációs eszközt, és buzdította a hívőket, hogy vigyék el Krisztus jó illatát a szenvedő emberekhez.

Ferenc pápa beszédét teljes terjedelmében közöljük.

Kedves testvéreim!

Szomorúsággal és fájdalommal fogadtam a híradást azokról a súlyos merényletekről, amelyek éppen ma, húsvétkor, gyászt és szenvedést hoztak Srí Lanka egyes templomaiban és találkozóhelyein. Szeretném kifejezni szerető közelségemet a keresztény közösséghez, melyet épp ima közben ért támadás, és ugyanígy lélekben közel vagyok mindazokhoz, akik ennek a kegyetlen erőszaknak estek áldozatul. Az Úr kegyelmébe ajánlom mindazokat, akik ebben a tragédiában életüket vesztették, imádkozom a sebesültekért és mindazokért, akik szenvednek e tragikus esemény miatt.

[A Szentatya imádságos csöndet tartott.]

Boldog húsvétot kívánok mindnyájatoknak, akik Olaszországból és más országokból érkeztetek, és azoknak is, akik televízión, rádión vagy más tömegkommunikációs eszközön keresztül követnek bennünket. Ennek kapcsán örömmel emlékezem meg arról, hogy hetven évvel ezelőtt, 1949-ben, éppen húsvétkor beszélt először pápa a tévében. Tiszteletreméltó XII. Pius pápa a francia televíziónézőkhöz fordult, hangsúlyozva, hogy Péter utódának tekintete és a hívők tekintete ezen az új tömegkommunikációs eszközön keresztül is találkozhatnak. Ez az évforduló alkalmat ad arra, hogy bátorítsam a keresztény közösségeket, hogy használják fel a technika által rendelkezésünkre bocsátott összes eszközt, hogy hirdessék a feltámadt Krisztus örömhírét, hogy általuk közösségre lépjünk és ne csak érintkezzünk egymással.

A húsvéti fényétől megvilágosodva vigyük el a feltámadt Krisztus finom illatát sok embertestvérünk magányába, nyomorába, fájdalmába, elmozdítva a közöny kőszikláját. Ezen a téren a feltámadás örömét jelzik a virágok, amelyek idén Hollandiából érkeztek, a Szent Péter-bazilikában megcsodálható virágok pedig Szlovéniából. Hatalmas köszönetet mindazoknak, akik ezeket a csodálatos virágkölteményeket nekünk ajándékozták!

És ne feledkezzetek el imádkozni értem! Finom húsvéti ebédet! A viszontlátásra!

Fordította: Tőzsér Endre SP

Fotó: Ansa

Magyar Kurír

Kapcsolódó fotógaléria