Ferenc pápa a járvány áldozataiért imádkozott a kedd reggeli szentmisén

Ferenc pápa – 2020. május 5., kedd | 16:42

Május 5-én, a Szent Márta-ház kápolnájában bemutatott szentmisén a pápa a koronavírus-járvány áldozataiért imádkozott, akik közül sokan egyedül, szeretteik közelsége nélkül haltak meg, és temetési szertartásuk sem volt.

„Imádkozzunk ma azokért, akik a járvány következtében vesztették életüket. Egyedül haltak meg, anélkül, hogy szeretteik simogatását érezték volna, és sokuknak még temetés sem jutott. Az Úr fogadja be őket dicsőségébe!” – fohászkodott a szentmise elején a pápa.

Homíliájában az evangéliumhoz (Jn 10,22–30) fűzte gondolatait, amelyben a zsidók azt kérik Jézustól, hogy valljon színt, valóban ő-e a Krisztus. Az Úr azt felelte: „Mondtam már nektek, de nem hiszitek el. Cselekedeteim, amelyeket Atyám nevében művelek, tanúságot tesznek rólam. De ti nem hisztek, mert nem vagytok juhaim közül valók.”

Én hiszek-e? – merül fel bennünk a kérdés. – Mi állít meg engem Jézus kapuja előtt? Az első akadály a gazdagság – mondta Ferenc pápa. – Sokan közülünk is, akik beléptünk az Úr kapuján, megtorpanunk, s nem jutunk előre, mert fogva tart gazdagságunk. Az Úr kemény volt. Azt mondta: a gazdagság akadályt jelent az előrejutásban. „Könnyebb a tevének átmenni a tű fokán, mint a gazdagnak bejutni az Isten országába” (Mt 19,25). Talán a tömeges elszegényedés oldja meg a problémát? Nem. De

nem válhatunk gazdagságunk rabjává, mert a vagyon e világ ura, és nem szolgálhatunk két úrnak. A gazdagság tehát megállít minket

– összegezte a pápa.

A másik dolog, ami akadályoz minket abban, hogy megismerjük Jézust, hogy hozzá tartozzunk: a merevség, a szív keménysége és a törvény betű szerint való értelmezése. Jézus megrója a farizeusokat, a törvénytudókat merevségük miatt. A merevség ugyanis nem azonos a hűséggel. A hűség ajándék Istennek, míg a merevség bizonyosság önmagam számára – fejtette ki a Szentatya. Elmesélt egy történetet: egy asszony szombaton délután részt vett egy templomi esküvőn. Szerette volna tudni, hogy az egyenértékű volt-e a vasárnapi szentmisével, mert a liturgikus szövegek nem egyeztek. Attól félt, hogy halálos bűnt követett el, mert nem az „igazi misére” ment, az olvasmányok nem az „igaziak” voltak. A hölgy egy egyházi mozgalom tagja volt. E merevség eltávolít minket Jézus bölcsességétől, elveszi a szabadságunkat. Sok lelkipásztor erre neveli a híveket. A merevség azonban nem enged be minket Jézus kapuján – hangsúlyozta Ferenc pápa. – Mi fontosabb: a törvény betű szerint való betartása, vagy az én értelmezésem, vagyis a szabadság, hogy Jézust követve haladok előre?

A restség is olyan magatartás, amely akadályoz minket a Jézussal való kapcsolatunkban – folytatta gondolatmenetét a pápa. – A restség elveszi kedvünket az előrehaladástól, langyossá tesz. Gondoljunk a Betheszda fürdőnél harmincnyolc éve várakozó férfi esetére… (vö. Jn 5,1–9). A lustaság is visszatart minket a haladástól.

A Szentatya a rossz magatartásformák közé sorolta a klerikalizmust is, mert Jézus helyét foglalja el. „Ez így és így és így van…”, „...ha nem így teszel, akkor nem juthatsz be...” A klerikalizmus elveszi a hit szabadságát. Rút betegség az Egyházban e magatartás – állapította meg Ferenc pápa.

Még egy dolog van, ami akadályoz minket Jézus jobb megismerésében: a világias szellem, amikor a vallási előírások megtartása, a hit gyakorlása világiasságba torkollik, és minden világias lesz – tette hozzá a Szentatya. – Gondoljunk arra, hogy egyes plébániákon milyen nagy felhajtást csapnak bizonyos szentségek megünneplésekor, mennyi világiasság van abban – és nem érvényesül igazán Jézus jelenlétének kegyelme.

E magatartásformákból – vagyis a gazdagsághoz való ragaszkodásból, a restségből, a merevségből, a világiasságból, a klerikalizmusból és az ideológiákból – hiányzik a szabadság.

Jézust pedig nem lehet szabadság nélkül követni. Igaz, olykor a szabadság túllép egy határt, és elcsúszunk, de rosszabb, ha még azelőtt csúszunk el, hogy Jézus felé indulnánk

– figyelmeztetett a pápa.

Az Úr világosítson meg minket: tudjunk magunkba nézni, és megállapítani, hogy megvan-e bennünk a szabadság, hogy kövessük őt, és nyájának juhai legyünk – fohászkodott homíliája végén Ferenc pápa.

A szentmisében lelki áldozásra buzdította a híveket. A húsvét negyedik keddjének reggelén bemutatott szentmisét ezúttal is szentségimádással és eucharisztikus áldással zárta, majd elimádkozta a Regina caeli kezdetű Mária-antifónát.

Forrás: Vatikáni Rádió

Fotó: Vatican News

Magyar Kurír

Kapcsolódó fotógaléria