Ferenc pápa levélben fogalmazta meg, mit vár a Hittani Dikasztérium új prefektusától

Ferenc pápa – 2023. július 4., kedd | 10:59

Amint arról korábban hírt adtunk, július 1-jén Ferenc pápa az argentínai La Plata érsekét, Víctor Manuel Fernándezt nevezte ki a Hittani Dikasztérium prefektusának, valamint a Pápai Biblikus Bizottság és a Nemzetközi Teológiai Bizottság elnökének. Az alábbiakban annak a spanyol nyelvű levélnek a fordítását közöljük, amelyet ebből az alkalomból a Szentatya az új prefektusnak küldött.

Főtisztelendő Őexcellenciájának
Víctor Manuel Fernández Érsek Úrnak

Vatikánváros, 2023. július 1.

Kedves Testvérem!

Olyan feladatot bízok rád mint a Hittani Dikasztérium új prefektusára, amelyet nagyon fontosnak tartok.

E feladat alapvető célja a hitből fakadó tanítás őrzése, hogy „számot adjunk reményünkről, ám ezt nem ellenségként kell tennünk, nem ujjal mutogatva és elítélve” [1].

A dikasztérium, melyet vezetni fogsz, más korokban erkölcstelen módszereket alkalmazott. Azok olyan idők voltak, amikor ahelyett, hogy a teológiai megismerést segítették volna elő, az esetleges tanbeli tévedéseket üldözték. Amit tőled várok, az nyilvánvalóan valami egészen más.

A Buenos Aires-i Teológiai Kar dékánja, az Argentin Teológiai Társaság elnöke és az Argentin Püspöki Konferencia Hittani és Kulturális Bizottságának elnöke voltál, s minden esetben kollégáid választottak, akik így fejezték ki teológusi karizmád iránti nagyrabecsülésüket. Az Argentin Pápai Katolikus Egyetem rektoraként a tudás egészséges integrációját szorgalmaztad. Ugyanakkor a Santa Teresita [Kis Szent Teréz]-egyházközség plébánosa, majd egészen mostanáig La Plata érseke voltál, ahol párbeszédbe hoztad a teológiai tudást Isten szent népének életével.

Mivel nemrégiben igen kiváló szakemberekkel külön részleg létesült a fegyelmi – különösen a kiskorúakkal szembeni visszaélésekkel kapcsolatos – ügyek intézésére, arra kérlek, hogy prefektusként személyesen közvetlenebbül a dikasztérium fő céljának, „a hit őrzésének” [2] szolgálatára szenteld magad.

Hogy ne korlátozzuk e feladatkört, hozzá kell tennünk: „A hit megértésének és továbbadásának növeléséről van szó az evangelizáció szolgálatában, hogy

a hit fénye kritériumként szolgáljon az emberi létezés értelmének megértéséhez, különösen a tudomány haladása és a társadalom fejlődése által felvetett kérdések területén.” [3]

Ezek a kérdések, melyeket az evangéliumi üzenet megújított hirdetésébe felveszünk, „az evangelizáció eszközeivé válnak” [4], mert lehetővé teszik, hogy párbeszédet kezdeményezzünk „az aktuális körülményekkel, melyek korábban ismeretlenek voltak az emberiség történelme számára” [5].

Azt is tudod, hogy az Egyháznak „növekednie kell a kinyilatkoztatott szó értelmezésében és az igazság megértésében” [6], anélkül, hogy ez egyetlen kifejezési mód mindenkire való ráerőltetését jelentené. Mert „a filozófiai, teológiai és lelkipásztori gondolkodás különböző irányzatai, ha engedik, hogy a Lélek összehangolja őket a tiszteletben és a szeretetben, elősegíthetik az Egyház növekedését” [7]. Ez a harmonikus növekedés hatékonyabban fogja megőrizni a keresztény tanítást, mint bármilyen ellenőrzési mechanizmus.

Feladatkörödhöz tartozik annak kifejezése is, hogy az Egyház „bátorítja a teológusok karizmáját és erőfeszítéseit a teológiai kutatásban”, hogy „ne elégedjenek meg egy íróasztal-teológiával” [8], „egy mindent uralni akaró, hideg és kegyetlen logikával” [9]. Mindig igaz lesz, hogy a valóság magasabb rendű, mint az eszme. Ebben a vonatkozásban a teológiának figyelnie kell egy alapvető kritériumra: „Nem megfelelőnek kell tartani minden olyan teológiai felfogást, amely végső soron kétségbe vonja Isten mindenhatóságát és különösen irgalmasságát.” [10]

Olyan gondolkodásmódra van szükségünk, amely képes meggyőzően egy olyan Istent bemutatni, aki szeret, aki megbocsát, aki megment, aki felszabadít, aki kibontakoztatja az embereket és testvéri szolgálatra hívja őket.

Ez akkor történik meg, ha „az igehirdetés a lényegre összpontosít, arra, ami a legszebb, a legnagyobb, a legvonzóbb és egyben a legszükségesebb” [11]. Jól tudod, hogy üzenetünk igazságai között harmonikus rend van, ahol a legnagyobb veszélyt az jelenti, ha a másodlagos kérdések háttérbe szorítják a központi kérdéseket.

E gazdag horizontban feladatodhoz tartozik különös gonddal őrködni afelett, hogy saját dikasztériumodnak és a többi dikasztériumnak a dokumentumai megfelelő teológiai alapokkal rendelkezzenek, összhangban legyenek az Egyház örök tanításának gazdag humuszával, ugyanakkor helyt adjanak a legújabb tanítóhivatalnak.

A Boldogságos Szűz oltalmazzon és őrizzen ebben az új megbízatásodban!

Kérlek, továbbra is imádkozz értem.

Testvéri szeretettel:

FERENC

*

JEGYZETEK

[1.] Evangelii gaudium apostoli buzdítás (2013. november 24.), 271.
[2.] Fidem servare motu proprio (2022. február 11.), Bevezetés.
[3.] Uo., 2.
[4.] Evangelii gaudium apostoli buzdítás (2013. november 24.), 132.
[5.] Laudato si’ enciklika (2015. május 24.), 17.
[6.] Evangelii gaudium apostoli buzdítás (2013. november 24.), 40.
[7.] Uo.
[8.] Evangelii gaudium apostoli buzdítás (2013. november 24.), 132.
[9.] Gaudete et exsultate apostoli buzdítás (2018. március 19.), 39.
[10.] Nemzetközi Teológiai Bizottság: Az üdvözülés reménye a keresztség nélkül meghalt kisgyermekek számára (2007. április 19.), 2.
[11.] Evangelii gaudium apostoli buzdítás (2013. november 24.), 35.

Fordította: Tőzsér Endre SP

Fotó: Vatican News

Magyar Kurír

Kapcsolódó fotógaléria