Ferenc pápa: A Szentlélek kovász, erőt ad az Egyház növekedéséhez

Ferenc pápa – 2020. május 9., szombat | 17:20

A Szent Márta-ház kápolnájában május 9-én, szombaton reggel bemutatott szentmiséjén Ferenc pápa megemlékezett Marillac Szent Lujzáról, aki Páli Szent Vince munkatársa volt, akivel együtt alapították az irgalmas nővérek rendjét (Szeretet Leányai Társulat).

Az ünnep alkalmából a kápolnában elhelyeztek egy Marillac Szent Lujzát ábrázoló festményt. A pápa imádkozott az irgalmasrendi apácákért, akik a Szent Márta-házban laknak és akik a vatikáni gyermekgyógyászati rendelőt is vezetik. Ez a kórház már szinte száz éve működik. „Az Úr áldja meg őket!” – fohászkodott a pápa.

Homíliájában az olvasmányt kommentálta, amely Az apostolok cselekedeteinek egy részlete (ApCsel 13,44–52) volt. Az antiochiai zsidók féltékenységtől eltelve és káromkodva ellentmondanak Szent Pál Jézusról szóló szavainak, amelyek nagy örömöt okoznak a pogányoknak. „A zsidók azonban felbujtották az előkelő vallásos asszonyokat meg a város tekintélyesebb férfiait, és üldözést szítva Pál és Barnabás ellen, elűzték őket a vidékről.”

A pápa felidézte a zsoltárt, amelyben az Úrnak zengenek új éneket, mert csodákat vitt véghez: az Úr mennyi csodát tett, de milyen nehézség árán; a keresztény közösségnek is milyen nehéz tovább vinni ezeket a csodákat. Az apostolok cselekedeteiben is hallottuk most, hogy egész Antiochia egybegyűlt, hogy hallgassa az Úr Szavát, mert Pál és az apostolok erővel prédikáltak és a Lélek segítette őket. A zsidók azonban amikor meglátták a tömeget, féltékenység töltötte el őket.

Egyik oldalon látjuk az Urat és a Szentlelket, amely segíti az Egyház növekedését. A másik oldalon pedig ott áll a gonosz szellem, amely megpróbálja elpusztítani az Egyházat. Ez mindig így van. Haladunk előre, aztán megjelenik az ellenség, aki igyekszik lerombolni mindent. A végén a mérleg mindig pozitív, de mennyi fáradságba, fájdalomba és vértanúságba kerül! Az apostolok cselekedeteiben végig ezt tapasztaljuk! Egyrészt látjuk, hogy Isten szava segít növekedni, a másik oldalon pedig az üldöztetést.

Milyen eszközzel akarja tönkretenni az ördög az evangélium hirdetését? – tette fel a kérdést Ferenc pápa. – Az irigységgel, ahogy a Bölcsesség könyvében olvassuk: „A sátán irigysége révén azonban a világba jött a halál, és akik vele tartanak, azok megtapasztalják” (Bölcs 2,24). Haragra gerjedtek a zsidók az evangélium hirdetése láttán. Ez az ördög haragja, ami Jézus szenvedéstörténetében is megjelent és a keresztre feszítését követelte.

Az Egyház Isten vigasza és a világban való üldöztetés közepette halad előre. Amikor az Egyház nem szenved nehézséget, ha az ördög nyugalomban van, akkor nincsenek rendben a dolgok. A Szentlélek harmóniát teremt az Egyházban, a gonosz szellem pedig pusztít. Egészen a mai napig így van ez – nyomatékosította a Szentatya. – Mindig küzdelem folyik. A világi hatalom harcol Isten hatalma ellen és emögött mindig a pénz áll. Az ideiglenes hatalomhoz fordulnak az Egyház megfékezése és elpusztítása céljából. A katonák is így tettek a feltámadás reggelén: elmentek a papokhoz és eladták az igazságot. Így az igazságot elhallgattatták. Krisztus győzelme napjától kezdve jelen van az árulás, hogy elnémítsák a feltámadás győzelmét az ideiglenes hatalom segítségével: a főpapok és a pénz által.

Vigyázzunk az evangélium hirdetésekor, nehogy abba a kísértésbe essünk, hogy az ideiglenes hatalomba és a pénzbe vessük a bizalmunkat. A keresztények bizalma Jézus Krisztusban és a Szentlélekben van, akit elküldött nekünk. A Szentlélek a kovász és az erő, amely segíti az Egyház növekedését. Az Egyház halad előre békében, nyugalomban és örömben Isten vigasza és a világ üldöztetései közepette – ismételte homíliája végén Ferenc pápa.

Forrás: Vatikáni Rádió

Fotó: Vatican News

Magyar Kurír

Kapcsolódó fotógaléria