Ferenc pápa Urbi et Orbi üzenete húsvét vasárnapján: Az élet Ura ne találjon minket közönyösnek!

Ferenc pápa – 2019. április 21., vasárnap | 13:05

Április 21-én, húsvétvasárnap Urbi et Orbi üzenetében Ferenc pápa arról beszélt, hogy a feltámadt Krisztus nem hagyja magukra azokat, akiket próbatétel, fájdalom sújt. Imádkozott a Srí Lanka-i merényletek áldozataiért.

Kedves Testvéreim, boldog húsvétot!

Az Egyház ma megújítja az első tanítványok híradását: „Jézus feltámadt!” Szájról szájra, szívről szívre visszhangzik a felhívás a dicséretre: „Alleluja! … Alleluja!” Ezen a húsvétreggelen, ami az Egyház és a teljes emberiség örök fiatalsága, szeretném, hogy mindannyiótokhoz eljussanak a nemrég kiadott, kiemelten a fiatalokkal foglalkozó apostoli buzdítás kezdő szavai: „Krisztus él. Ő a mi reményünk és ennek a világnak a legszebb fiatalsága. Minden, amit Ő megérint, fiatallá válik, újjá válik, megtelik élettel. Ezért az első szavak, melyekkel oda szeretnék fordulni minden fiatal [és minden] keresztény felé, ezek: Ő él, és azt akarja, hogy te is élj! Ő benned van és veled van, és soha nem távozik el. Bármennyire is eltávolodnál te, ott van melletted a Feltámadott, aki hív és vár téged az újrakezdés kegyelmével. Amikor a szomorúság, a harag, a félelem, a kétely vagy a bukások miatt öregnek érzed magad, Ő ott lesz, hogy újra erőt és reményt adjon neked” (Christus vivit, 1–2).

Kedves Testvéreim, ez az üzenet ugyanakkor a világ minden emberét is megszólítja. Krisztus feltámadása minden férfi és nő új életének az őselve, mivel a valódi megújulás mindig a szívből, a lelkiismeretből indul ki. Ám a húsvét az új, a bűn és a halál szolgaságából kiszabadított világnak is a kezdete: a világ végre megnyílt Isten Országa, a szeretet, a béke és a testvériség Országa előtt.

Krisztus közöttünk él és velünk marad. Megmutatja feltámadott arcának a fényét, és nem hagyja magára azokat, akiket próbatétel, fájdalom és gyász sújt. Ő, az Élő legyen a reménye a szeretett szír népnek, amely tartós konfliktus áldozatává lett. Fennáll a veszélye annak, hogy mi egyre inkább megadással szemléljük ezt, és végül közömbössé válunk. Itt az ideje, hogy megújítsuk egy olyan politikai megoldásra irányuló elköteleződésünket, amely megfelel a szabadság, a béke és az igazságosság jogos vágyának, leküzdi a humanitárius válságot és lehetővé teszi az otthonukból elüldözöttek és a szomszédos országokba, különösen Libanonba és Jordániába menekültek biztonságos hazatérését.

Húsvétkor függesszük tekintetünket a Közel-Keletre, amelyet folytonos megoszlások és feszültségek gyötörnek. A térség keresztényei továbbra is türelmes állhatatossággal tegyenek tanúságot a feltámadott Úrról és az életnek a halál fölött aratott győzelméről. Különösen is gondolok Jemen lakóira, kiemelten a gyermekekre, akiket az éhínség és a háború pusztít. Húsvét fénye világosítsa meg a Közel-Kelet minden vezetőjét és népét, kezdve az izraelieken és a palesztinokon, és ösztönözze őket a megannyi szenvedés enyhítésére, a békés és szilárd jövő útjára lépésre.

Ne áztassák tovább vérrel a fegyverek Líbia földjét, ahol újra több védtelen ember halt meg az elmúlt hetek során, és sok családot arra kényszerítettek, hogy hagyják el az otthonaikat. Buzdítom az érintett feleket, hogy a másik legyőzése helyett a párbeszédet válasszák, elkerülve, hogy újra felnyíljanak az egy évtizedig tartó konfliktusok és politikai bizonytalanság sebei.

Az élő Krisztus adja meg a békéjét az egész szeretett afrikai kontinensnek, amelyet még mindig társadalmi feszültségek, konfliktusok, olykor pedig erőszakos szélsőségesség jár át, bizonytalanságot, pusztulást és halált hagyva maga után, különösen Burkina Fasóban, Maliban, Nigerben, Nigériában és Kamerunban. Külön gondolok Szudánra, amely a politikai bizonytalanság korát éli, és ahol azt kívánom, hogy minden érintett szóhoz juthasson, és mindenki közösen munkálkodjon azon, hogy az ország szabadságra, fejlődésre és jólétre találhasson, hisz oly rég óta vágyik ezekre.

A feltámadott Úr kísérje a polgári és vallási tekintélyek fáradozásait Dél-Szudánban. A néhány nappal ezelőtt a Vatikánban számukra tartott lelkigyakorlat gyümölcsei támogassák őket ebben. Nyíljék meg az ország történetének egy új lapja, amelyen minden politikai, társadalmi és vallási tényező aktívan elköteleződik a közjó és a nemzet kiengesztelődése mellett.

Ezen a húsvéton nyerjenek vigasztalást Ukrajna keleti részének a lakói is, akik tovább szenvednek a még mindig folyamatban lévő konfliktus miatt. Az Úr adjon bátorságot a humanitárius kezdeményezésekhez, és ösztönözzön a tartós béke elérésére.

A feltámadás öröme töltse el azok szívét, akik az amerikai kontinensen a nehéz politikai és gazdasági helyzetek következményeit kell, hogy hordozzák. Különösen is a venezuelai népre gondolok: arra a megannyi emberre, akiknek a legalapvetőbb feltételek is hiányoznak egy méltó és biztonságos élethez. Ennek oka az a válság, amely továbbra is tart és egyre mélyül. Az Úr adja meg, hogy minden politikai felelősséggel bíró személy együtt munkálkodjon a társadalmi igazságtalanságok, a bántalmazások és az erőszak leküzdésén, és tegyen konkrét lépéseket, amelyek lehetővé teszik, hogy begyógyítsák a megoszlások sebeit, és megadják a népnek a szükséges segítséget.

A feltámadott Úr világosítsa meg azokat az erőfeszítéseket, amelyekkel Nicaraguában a lehető leggyorsabban szeretnének békés és tárgyalásokon alapuló megoldást találni minden nicaraguai javára.

Korunk megannyi szenvedésével szemközt az élet Ura ne találjon minket hűvösnek és közönyösnek. Tegyen minket a hidak, nem pedig a falak építőivé. Ő, aki megadja nekünk az ő békéjét, vessen véget a fegyverek zúgásának mind a háborús területeken, mint a városainkban, és ösztönözze a nemzetek vezetőit, hogy véget vessenek a fegyverkezési versenynek és a fegyverek aggasztó terjedésének, különösen a gazdaságilag fejlettebb országokban. A Feltámadott, aki feltárta a sír ajtajait, nyissa meg a mi szíveinket is az ínséget szenvedők, a védtelenek, a szegények, a munkanélküliek, a kirekesztettek, a kenyérért, a menedékért és a méltóságnak az elismeréséért a mi ajtónkon bezörgetők szükségei előtt.

Kedves Testvéreim, Krisztus él! Ő mindannyiunk és az egész világ reménye és fiatalsága. Engedjük, hogy megújítson minket! Boldog húsvétot!

Fordította: Török Csaba

* * * 

Ferenc pápa az áldás előtt megemlékezett a Srí Lanka-i merényletek áldozatairól:

Kedves testvéreim! Szomorúsággal és fájdalommal fogadtam a híradást azokról a súlyos merényletekről, amelyek éppen ma, húsvétkor, gyászt és szenvedést hoztak Srí Lanka egyes templomaiban és találkozóhelyein. Szeretném kifejezni szerető közelségemet a keresztény közösséghez, melyet épp ima közben ért támadás, és ugyanígy lélekben közel vagyok mindazokhoz, akik ennek a kegyetlen erőszaknak estek áldozatul. Az Úr kegyelmébe ajánlom mindazokat, akik ebben a tragédiában életüket vesztették, imádkozom a sebesültekért és mindazokért, akik szenvednek e tragikus esemény miatt.

Fordította: Tőzsér Endre SP 

Fotó: Vatican News

Magyar Kurír

Kapcsolódó fotógaléria