Krisztus a jövőnk – Hogyan készüljünk lélekben Ferenc pápa látogatására?

Hazai – 2023. április 19., szerda | 18:45

A Magyar Katolikus Püspöki Konferencia (MKPK) Családügyi Bizottságának iránymutatásával lelkileg is megfelelő módon készülhetünk fel Ferenc pápa magyarországi látogatására és a Krisztussal való találkozásra a pápai szentmisén.

Április utolsó napjaiban Ferenc pápa Magyarországra érkezik – ismét. Különleges ajándék, hogy a Szentatya a 2021-ben Budapesten megrendezett Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszus után két éven belül újra hazánkba látogat, és három napot rászán arra, hogy találkozzon a katolikus hívekkel. Szoros programjában egymást követik majd a kisebb-nagyobb csoportokkal (állami és egyházi vezetőkkel, a papság képviselőivel, a fiatalokkal, a menekültekkel, görögkatolikus testvéreinkkel) való találkozások. Április 30-án, vasárnap pedig mindannyiunkat közös szentmisére hív a Kossuth térre.

Egy közösségben megélt szentmise mindig ünnep – minél jobban felkészülünk rá, annál inkább. A vasárnapi szentmiséken is megtapasztalhatjuk, hogy mennyivel mélyebben megérintenek bennünket a Szentírás igéi, az imádságok és a szentáldozás, ha nem az utolsó pillanatban toppanunk be a templomba, hanem a lelkünknek is van ideje megérkezni, néhány percben elcsendesedni. Ugyanígy a pápai szentmise is nagy horderejű esemény lehet a lelki életünkben, ha kellően felkészülünk rá, imádsággal megalapozzuk a találkozást.

A Magyar Katolikus Egyház készül. Nem csupán a rendezvény rendkívül alapos megszervezésével, hanem a hívek által rendszeresen elmondott imádsággal is. Ugyanakkor a családon belül is van lehetőségünk a várakozást lelki tartalommal megtölteni, hogy minél teljesebb lehessen majd az élmény. Az esti hálaadásunkban már most benne lehet az öröm, hogy a Szentatyával találkozhatunk. Akár a legkisebbekkel együtt is mindennap elmondhatunk egy röpke fohászt papjainkért, püspökeinkért és a Katolikus Egyház fejéért, Ferenc pápáért. Forgathatjuk e célból a Szentírás lapjait, elolvashatjuk és átelmélkedhetjük például a Jó Pásztorról szóló példabeszédet. A mindenkori pápa Szent Péter utóda. Nagyobb gyerekekkel, felső tagozatosokkal, középiskolásokkal sorra vehetjük azokat a szentírási részeket, amelyek Péterről szólnak; követhetjük az ő növekedését, lelki útját attól a pillanattól, hogy Jézus meghívja őt (akkor még Simonként), nagy megtapasztalásokon, de tévedéseken és botlásokon keresztül is addig, míg árulása után végül a nyáj megbízott pásztora és a mennyország kulcsainak őrzője lesz.

Felkészülésünk része lehet az is, ha rendszeresen hallgatjuk vagy olvassuk a Szentatya katekéziseit. Röviden és közérthetően szól a hit kérdéseiről, és rávilágít mindennapi keresztény életünk fókuszaira. A pápai enciklikák (például a Lumen Fidei – A hit világossága, a Laudato si’ – Áldott légy vagy a Fratelli tutti – Mindnyájan testvérek) olvasása lehetőséget ad arra, hogy alaposabban átgondoljuk a Krisztus által kijelölt helyünket a világban, és megerősödjünk hivatásunkban, küldetésünkben.

A Kossuth téri szentmisére húsvét negyedik vasárnapján, a Jó Pásztor vasárnapján kerül sor. Már előtte elolvashatjuk a szentírási igéket: az olvasmányt, a zsoltárt, a szentleckét, az evangéliumot. A Jó Pásztorról szóló sorok ráirányítják figyelmünket Jézusra, aki életét adta juhaiért, értünk, ugyanakkor emlékeztet bennünket Ferenc pápával mint az Egyház látható vezetőjével való közösségünkre is.

A Szentatyával való találkozás, a szentmise közös megünneplése kegyelmi ajándék lesz. Nem szabad azonban megfeledkeznünk arról, hogy a legcsodálatosabb vendég azon a szentmisén is maga Jézus Krisztus, aki a kenyér és a bor színében betér hozzánk, hogy megérintsen, meggyógyítson és üdvözítsen minket. A pápalátogatás hivatalos dalával együtt kérjük: „Új lángot lobbants bennem, hiszen tőled lesz erőm, / Új álmot lássál bennem, Krisztus, te vagy a jövőm!”

Forrás: Magyar Katolikus Püspöki Konferencia Családügyi Bizottsága

Fotó: Merényi Zita (archív)

Magyar Kurír

Kapcsolódó fotógaléria