Londoni magyar katolikusok őszelői találkozója

Hazai – 2021. szeptember 7., kedd | 9:33

Szeptember 5-én gyűltek össze a magyar katolikusok a London nyugati részén fekvő Brentford városrész Szent János evangélista-templomában szentmisére, megemlékezni Szent István királyunkról és meríteni az ő szellemi, lelki örökségéből – tájékoztatott Csicsó János angliai magyar főlelkész.

„Kedves Magyarjaim! Ünnepeljük Szent István királyunkat, az ezeréves történelemnek legnagyobb magyarját és a mi szent hitünk térítő apostolát.”
(Tiszteletreméltó Mindszenty József bíboros)

Szent István, első szent királyunk öröksége idén is ünnepelni hívta az Angliában élő magyar katolikusokat.

A szentmisén a magyar nagykövetség részéről jelen volt Kumin Ferenc magyar nagykövet, és felesége, Kumin Viktória; Vincze Máté, a londoni magyar nagykövetség kulturális tanácsosa, aki egyben a Londoni Magyar Kulturális Központ intézetvezetője, és felesége; Sárosi Fanni diaszpóra-kapcsolatokért felelős tanácsos. Részt vett az eseményen Gróf Hadik András, illetve Salánki István, a londoni magyar gyülekezet református lelkésze is.

Velünk ünnepeltek az angol vendégek is: Gerard Quinn, a helyi plébános-esperes, püspöki helynök, valamint Christopher Wallbank a fehér missziós atyák részéről.

„A szentmisén megemlékeztünk és imádkoztunk azokért a magyar testvéreinkért, akik az elmúlt évek során velünk ünnepeltek, de sajnos ők már nincsenek köztünk: Báró Gelsey Vilmos, barátunk és támogatónk, aki ez idei év február 26-án hunyt el, 99 éves korában; Pátkai Róbert nyugalmazott evangélikus püspök, akit a jó Isten magához szólított augusztus 4-én, 91 éves korában” – számol be a főlelkész.

A szentmise prédikációjában Csicsó János Szent Máté evangéliumát idézve kiemelte: Jézus arra hív és bátorít – úgy, ahogy Szent István király is tette –, hogy építsük életünket, nemzetünket a hit sziklájára. Szent királyunk öröksége, példája, üzenete ma is eleven és átható. Szent István intelmei fiához, Szent Imréhez ma is érvényesek: a fiak kövessék az elődöket, mert a legnagyobb királyi ékesség a királyelődök után járni. Az imádságot megtartani, mert az ima a királyi üdvösség legnagyobb járuléka.

A szentmise befejezése előtt megáldották az Angliai Főlelkészség régi-új zászlóját, amelyet hétfőn magukkal hoztak Budapestre, az 52. Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszusra, és az új kenyeret.

A szertartás után a Szent István-díjakat is kiosztották; az idei díjazottak: Salánki István és Tünde, valamint Horváth Ildikó.

Forrás: Hungarian Roman Catholic Chaplaincy of Our Lady

Fotó: Horváth Ádám

Magyar Kurír

Kapcsolódó fotógaléria