Márfi Gyula érsek a hit kegyelmi ajándékáról

Hazai – 2013. november 26., kedd | 11:53

Márfi Gyula érsek a főegyházmegye papságával mutatott be koncelebrált szentmisét november 23-án a veszprémi bazilikában.

Bevezetőjében a főpásztor köszönetét fejezte ki a főegyházmegye papságának a hit éve eseményeinek szervezéséért, külön kiemelve Csernai Balázsnak, a hit éve programjai referensének, Nagy Károly apát-kanonoknak, a bazilika plébánosának, illetve a Szaléziánum munkatársainak közreműködését.

Szentbeszédében Márfi érsek a hit kegyelmi ajándékáról és befogadásának akadályairól elmélkedett. Fókuszba állította a hit két alapvető összetevőjét: mit hiszünk és hogyan hiszünk? Elsősorban azt hisszük, amit a Hiszekegyben imádkozunk – mutatott rá –, de ezen kívül számos olyan hitigazság létezik még, amelyek a kegyelemtanban, illetve a szentségtanban szerepelnek (például az eucharisztiában a kenyér és bor színében testével és vérével jelenlévő Krisztus, vagy Mária szeplőtelen  fogantatása…). Továbbá olyan erkölcsi igazságokat is hiszünk, amelyek a cselekedetekben nyilvánulnak meg (például a Tízparancsolat előírásai). A Katolikus Egyház Katekizmusát idézte, amely szerint: „Hinni annyit jelent, hogy áment mondunk Isten szavaira, ígéreteire, parancsolataira. Teljesen rábízzuk magunkat arra, aki a végtelen szeretet és a tökéletes hűség.” A hit tehát nem csupán intellektuális kérdés, bár kétségtelen, hogy a hit teljességéhez a tudás is hozzátartozik, ám azt meghaladja.
A hit kibontakozásának a feltétele a kegyelem ajándékának elfogadása az emberi lélekben. Ennek azonban legfőbb akadálya az emberi kevélység, a gőg, a szabadság túlhajtása, amely nem hajlandó elismerni egy olyan Istent, aki beleszól az életünkbe. A hit kegyelmével Isten az alázatos lélekkel, bizalommal közeledőket, a tiszta szívűeket ajándékozza meg – zárta elmélkedését a főpásztor.

A szertartást követően a vendégek a főegyházmegyében történt eseményekről hallhattak beszámolót. Szakács Péter szakreferens a családpasztoráció eseményeiről, Mail József érseki helynök, pápai apát-plébános a Pápán szervezett programokról, Földi István badacsonytomaji plébános, a tapolcai Nagyboldogasszony Római Katolikus Általános Iskola lelki igazgatója a tomaji egyházközség életében zajlott eseményekről beszélt, valamint arról, hogy milyen hatással volt a hit éve az iskola életére. Végül Munkácsi János diakónus az elmúlt nyáron megtett El Camino zarándoklatról tartott beszámolót.

Veszprémi Főegyházmegye/Magyar Kurír