Veres András húsvét vigíliáján: A megváltottság öröme legyen jelen mindennapjainkban

Hazai – 2024. március 31., vasárnap | 15:00

Március 30-án, húsvét vigíliáján Veres András megyéspüspök szentmisét mutatott be a győri Nagyboldogasszony-székesegyházban. A szentmisén koncelebrált Reisner Ferenc általános püspöki helynök, Kálmán Imre püspöki irodaigazgató, Böcskei Győző székesegyházi plébános, Császár István, a Brenner János Hittudományi Főiskola spirituálisa és Hencz Márton püspöki szertartó.

Egyházunk két ünnep alkalmával szorgalmazza az éjszakai ünneplést: Krisztus születésekor és feltámadásakor – vezette be ünnepi prédikációját a főpásztor. – Már Szent Ágoston korában elterjedt szokás volt, hogy húsvét éjszakáját a keresztények imádságban, virrasztásban, örvendezésben töltötték. A keresztények ezen az éjszakán templomaikat kivilágították, a települések terein tüzet gyújtottak, emlékezve arra, hogy Krisztus legyőzte a bűnt és a halált. Ezzel a gesztussal emlékeztek arra is, hogy az élet akkor kezdődött el, amikor Isten megteremtette a fényt. Húsvét éjszakája a keresztények számára a titok éjszakája. A katekumenek, a keresztségre készülők ezen az éjszakán részesültek a keresztségben, lettek új emberekké a keresztség által. Az éjszakai ünnep összefüggésben áll a parúzia, Krisztus második eljövetelének várásával, hiszen Krisztus éjszaka támadt fel.

A liturgia segíthet bennünket húsvét titkainak egyre mélyebb megértésében. Amit képtelenek vagyunk szavakkal megfogalmazni, azt a liturgia számtalan jelképe segít kifejezni. A tűzszentelés a templom előtt, a fény liturgiája, az Exsultet, a húsvéti örömének és az igeliturgia is a megváltás művéről tanít bennünket. Valami egészen új kezdődött el az emberiség életében Krisztus feltámadásának éjszakáján. A liturgia hangulata éppen ezért az örvendezést helyezi előtérbe. Ezért megyünk ki a szentmise után a templomon kívülre is, hogy örvendezésünket, allelujás örömünket megoszthassuk a világgal – hangsúlyozta Veres András. – Vannak olyan vidékek, települések, ahol ezen az éjszakán a hívek a temetőben, a település határán lévő kápolnánál gyűlnek össze, hogy a feltámadt Krisztus nyomában járjanak, az evangéliumi szent asszonyokat követve, akik kora reggel kimentek Jézus temetésének helyszínére (vö. Mk 16,1-7).

Mi is találkozhatunk a feltámadt Krisztussal, ha szívünk nyitott, és készek vagyunk az ő befogadására. Azt szeretné Egyházunk, ha ezen az éjszakán átjárná gondolatainkat, érzéseinket, szívünk minden vágyát a megváltottság öröme, az istengyermekség ajándéka, hogy a reményvesztettségből kilépve mindnyájan bizakodókká váljunk. Az élet öröme ez az éjszaka, mert Krisztus által mindnyájan újjászülettünk a keresztségben. Ezen az éjszakán, megújítva keresztségi fogadalmainkat, ennek az újjászületésnek az élményében újra részesülhetünk, ha készek vagyunk ellene mondani a gonosznak, és Isten útjára állni. Jézus azért jött, hogy életünk legyen és bőségben legyen (vö. Jn 10,10). Ezen az éjszakán szítsuk fel magunkban a hit parazsát, hogy ez a parázs lángra lobbanhasson, hogy a világosság, amelyet Krisztus gyújtott a szívünkben, a szentségekkel táplálva, állandóan égjen – kérte a szentmise főcelebránsa. – A Krisztushoz való tartozás tudata olyan öröm, amely nem ebből a világból való, Istentől kapjuk. A megváltottság öröme legyen állandóan jelen mindennapjainkban, szavainkban, cselekedeteinkben, emberi kapcsolatainkban, hogy így tudjunk hitet, reményt, örömöt sugározni mások felé is – fogalmazta meg buzdítását Veres András püspök.

A szentmise körmenettel és a hívek által hozott húsvéti ételek megáldásával zárult.

A szentmise teljes egészében megtekinthető ITT.

Forrás: Győri Egyházmegye

Fotó: Ábrahám Kitti

Magyar Kurír

Kapcsolódó fotógaléria