Ne mást, hanem Krisztust vigyük el az emberekhez – Szinodális fórumot tartottak Esztergomban

Hazai – 2021. november 20., szombat | 18:05

Erdő Péter bíboros, prímás szinodális fórumra hívta össze az Esztergom-Budapesti Főegyházmegye plébánosait és a plébániai képviselő-testületek vezetőit november 20-ára Esztergomba. A meghívásnak közel kétszáz fő tett eleget a járványügyi előírások betartásával. A Szent Adalbert Központban zajló megbeszélésen a főpásztor és a meghívottak mellett jelen volt Mohos Gábor segédpüspök.

A találkozó a szinódusi imádság és a Miatyánk közös elimádkozásával kezdődött, majd pedig egy rövidfilm segítségével a résztvevők megismerkedhettek a Hetvenkét Tanítvány Mozgalom Család Munkacsoportja által létrehozott Bízd rá magad kezdeményezéssel, amely mögött az élet bármely szakaszában és területén segítő katolikus szakmai hálózat szerveződött.

Az Ádám Miklós biblikus tanár, a főegyházmegyei papi továbbképzések referense által vezetett megbeszélésen az első előadó Gyetván Gábor, a Budapest-Kispesti Nagyboldogasszony-főplébánia plébánosa, a főegyházmegye Katolikus Iskolai Főhatóságának (EKIF) vezetője volt. Előadásában a vasárnap megünneplésének kérdését járta körbe Michael White és Tom Corcoran Újraépítve című kötete tanulságai, illetve személyes tapasztalatai alapján. Az előadó hangsúlyozta, hogy a vasárnap az az alkalom, amikor a templomba érkezők leginkább találkoznak az Egyház arcával. Ezért kiemelten fontos tudatosítani, hogy

a pap, aki a szentmiseünneplés vezetője, egyben arca a plébániának, az Egyháznak. Nem mindegy, hogy milyen a megjelenése, modora, hogy megszólítható-e, és empátiával fordul-e az érkezők felé.

Ezek alapján alkotja meg a legtöbb ember azt a képet, amit az Egyházról magában hordoz. Fontos, hogy ezeket a szempontokat a pap szem előtt tartsa, ezáltal tudatosítva, mi a dolga és szerepe – elsősorban a szentségek és szentelmények kiszolgáltatása, és a többit bízza a világi hívekre. Sokszor nem ismerjük fel, mennyi rejtett értéket hordoznak a híveink magukban, amire a legjobb példa a pandémia idején a szentmise-közvetítések lebonyolítása volt.

Az Egyház arcának megtapasztalásához hozzájárulnak azok az emberek is, akikkel a plébániai ügyintézésre, a szentmisére érkezők találkoznak, köztük a sekrestyés, az irodista. Fontos figyelni olyan szempontokra is, mint például arra, hogy a templomban jó legyen a hangosítás, hogy tisztaság legyen, hogy a liturgikus zene vonzzon és ne elijesszen. Vagy éppen arra, hogy a homília és a szentáldozás utáni csend megtartása, a prédikáció hossza és a szentírási szakaszokhoz köthető magyarázat, ez mind hozzájárul a templomi ünnepléshez – hangsúlyozta Gyetván Gábor.

A találkozó második fele Erdő Péter bíboros és a jelenlévők közötti dialógus jegyében telt. A főpásztor bevezető gondolataiban jelezte, hogy az Újraépítve című könyv kapcsán két éve elindult egy hasonló egyházmegyei fórum, melyet a pandémia megakasztott, de amelynek most a szinódusi folyamat új lendületet ad. A két folyamat számos ponton találkozik. A mostani találkozón a liturgikus élet és a plébánia missziós küldetése, a megújulás kerül a fókuszba.

Ezt követően papok és világiak részéről számos kérdés hangzott el, melyek pozitív visszajelzést adtak a nyitóelőadásra, illetve különböző plébániai tapasztalok alapján gazdagították a találkozás dialógusát. A főpásztor válaszaiban hangsúlyozta, hogy fontos figyelni a Szentatya szándékára, hogy

a szinódusi folyamatban szólítsunk meg minden katolikust, azokat is, akik eltávolodtak a templomtól; és tegyük ezt figyelve a sensus fideire, a katolikus hitérzékre.

Erdő Péter bátorította a jelenlévőket, hogy plébániai szinten minden eszközt ragadjanak meg a találkozásra, ennek eredményeképpen készítsék el a szinódusi egyházmegyei kérdőívekre az írásos választ.

Erdő Péter a főegyházmegye sajátosságaira és a plébániai életre utalva felvetette, gondolkodjanak el a jelenlévők, hogy szükséges-e, hogy a jövőben a katekéták liturgikus avatásban részesüljenek, segíti-e ez a közösségek életét. Felhívta a figyelmet arra is, hogy kezdeményezésére a Weiner Leó Katolikus Zeneiskola és Zeneművészeti Szakgimnáziumban kántorképző tanfolyam indul, melybe „becsatornázzák” a plébániákon ehhez kedvet érző, tehetséges híveket. A főpásztor hangsúlyozta, hogy a most és a jövőben megszerveződő találkozók nem csupán fórumok, hanem a tapasztalatcserék helyszínei is.

Végezetül hangsúlyozta, hogy mind a papok, mind a világiak szolgálatának és a szinódusi folyamatnak lényege, hogy ne mást, hanem Jézus Krisztust adják és vigyék el az embereknek. Ő álljon életünk és missziónk középpontjában.

*

Október 9-én Ferenc pápa jelenlétében reflexiós összejövetel kezdődött a Vatikánban a következő püspöki szinódus témájáról: „Egy szinodális Egyházért: közösség, részvétel és küldetés”. Október 10-én a Szentatya ünnepélyes misét mutatott be a 2023-as püspöki szinódus tizenhatodik rendes közgyűléséhez vezető folyamat megnyitása alkalmából a Szent Péter-bazilikában. A világ minden egyházmegyéjében október 17-én vette kezdetét a 2023-as vatikáni püspöki szinódushoz vezető szinodális folyamat.

Erdő Péter bíboros az Esztergom-Budapesti Főegyházmegye számára a Szent István-bazilikában hirdette meg a 2023-as vatikáni püspöki szinódusban kicsúcsosodó folyamat kezdetét.

A szinódus, a szünodosz szó eredetileg közös (szün) úton levést (hodosz) jelent, és a kereszténység ősi hagyománya. A történelem folyamán a keresztények időnként összegyűltek, hogy felmérve helyzetüket közösen hozzanak döntéseket.

A jelenlegi folyamat három részből áll. Az első, egyházmegyei szakaszban a püspök vezetésével és kijelölt moderátor vagy munkacsoport koordinálásával helyi szinten tanácskoznak a hívek az Egyházról. Erdő Péter és tanácsa összeállított egy főegyházmegyei kérdéssort, amely a Szentszék által megjelölt témákat járja körül, s amely minden plébániára és a lelkiségi mozgalmakhoz, szerzetesközösségekhez is megérkezik; a folyamat megbízott kapcsolattartói a főegyházmegyében Varga Norbert irodaigazgató, valamint Vadász Kinga szociális testvér. A lehetőségre püspöki körlevélben is felhívták a figyelmet.

Ezt követően a szinódus titkársága feldolgozza az egyházmegyékből beérkező tapasztalatokat, s ezek alapján elkészíti az első ideiglenes munkaanyagot, vagyis az instrumentum laborist.

A második szakaszban, 2022 októbere és 2023 márciusa között a földrészek szintjén, a püspöki konferenciák irányításával folytatódik a szinódusi folyamat. E munka tanulságait áprilistól kezdik feldolgozni, és a nyár folyamán jelentetik meg a második munkadokumentumot.

Végül a záró szakaszban, 2023 októberében Rómában kerül sor a tizenhatodik rendes püspöki szinódusra.

A püspöki szinódus a világ különböző vidékeiről érkező püspökök gyűlése, akik tanácsaikkal segítik a pápát különböző témákban. Az összejövetelek a Szentatya és a püspökök közötti kapcsolat ápolására is szolgálnak.

Az intézményt VI. Pál pápa hozta létre, 1965 óta tizenöt alkalommal gyűlt össze rendes formában, három esetben került sor rendkívüli tanácskozásra, és tizenegyszer rendeztek meg egy-egy földrésszel vagy térséggel foglalkozó szinódust.

Ferenc pápa megváltoztatta az eddigi módszert azzal, hogy ezúttal nem csupán püspökök gyűlése lesz a Vatikánban, hanem egy folyamatról beszélhetünk, amelyből a hívek világszerte kiveszik a részüket.

A szinódusról szóló összefoglaló az Esztergom-Budapesti Főegyházmegye segítségével valósult meg.

Szerző: Kuzmányi István

Fotó: Tóth János/Szent Adalbert Központ/Esztergom-Budapesti Főegyházmegye

Magyar Kurír

Kapcsolódó fotógaléria