Pro Unitate in Christo díjat vehetett át Dolhai Lajos Debrecenben

Hazai – 2024. január 30., kedd | 15:50

Az ökumenikus imahét debreceni záróalkalmán, január 28-án, a Református Nagytemplomban átadták a Both Antal Teológiai és Kulturális Alapítvány által 2018-ban alapított Pro Unitate in Christo díjat. Az idén Dolhai Lajosnak, az Egri Hittudományi Főiskola és Érseki Papnevelő Intézet rektorának ítélték oda az elismerést.

A díjat Kustár Zoltán, a Debreceni Református Hittudományi Egyetem teológiatanára, a Both Antal Alapítvány kuratóriumának elnöke, valamint Fekete Károly tiszántúli református püspök adta át.

*

Dolhai Lajos 1952-ben született. Teológiai tanulmányait Egerben, majd 1973–78 között Budapesten, a Római Katolikus Hittudományi Akadémián végezte. 1977-ben szentelték pappá. Teológiai doktorátusát 1978-ban a Hittudományi Akadémián a felekezettudományok területén szerezte meg. 1979–81 között Rómában folytatott posztgraduális tanulmányokat. 2002-ben habilitált a Pázmány Péter Katolikus Egyetemen, amelynek hosszabb időszakokon át oktatója is volt.

Dolhai Lajos nevéhez tudományos szerzőként és szerkesztőként 13 önálló könyv fűződik, és összesen 86 tudományos közleményt jegyez, többségében a rendszeres teológia, a liturgika és a felekezettudományok területén.

1981 óta folyamatosan tanít az Egri Hittudományi Főiskola és Érseki Papnevelő Intézetben. 1994-ben nevezték ki az intézmény főigazgató-helyettesévé, majd 2008 szeptemberében annak a rektorává.

Tudományos eredményeit és a papnevelésben kifejtetett odaadó oktatói munkáját egyházi megbízatások és magas állami kitüntetések is jelzik.

Néhányat kiemelve: 2014–19-ig a Nemzetközi Teológiai Bizottság tagja volt Rómában, 2016-ban pedig őt nevezték ki a Budapesti Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszus Teológiai Bizottságának elnökévé. Az Emberi Erőforrások Minisztériuma 2017-ben Fraknói Vilmos-díjat adományozott neki, 2023-ban pedig Novák Katalin köztársasági elnöktől a Magyar Érdemrend tisztikeresztjét vehette át.

Dolhai Lajos Bevezetés az ökumenizmusba című tankönyve 2012-ben jelent meg. A kötet az ökumenizmust a 20. század egyházi mozgalmaként jellemzi. A szerző a Római Katolikus Egyház tanítása mellett a protestáns teológiai nézeteket is naprakészen, elfogultság nélkül ismerteti ebben a műben, azok értékeit elismerően tárja az olvasók elé. A könyv minden egyes fejezetén átüt a szerző személyes elkötelezettsége az egyházak egységtörekvése iránt, és nem kérdés, hogy nyitott szemléletével, kiegyensúlyozott értékítéletével maga is előmozdítja azt.

A szerző egyéni pályája során több mint 300 katolikus papot tanított és nevelt ebben a szellemben hosszú időn át, jelentős mértékben hozzájárulva ezzel a történelmi egyházak közötti érdemi teológiai párbeszédhez, az ökumenikus kapcsolatok elmélyítéséhez, valamint a Római Katolikus Egyházon belül az ökumenizmus iránti elkötelezettség erősödéséhez.

* * *

A Pro Unitate in Christo díj létrehozásának elsődleges célja az ökumenikus, felekezetközi párbeszéd szimbolikus elősegítése hazai és nemzetközi vonatkozásban, mindenekelőtt a római katolikus és a református egyházak között. A díjat olyan kutatónak, egyetemi oktatónak, egyházi személynek, közéleti szereplőnek vagy példás életű egyháztagnak lehet adományozni, aki a felekezettudomány és/vagy ökumenika teológiai tudományok művelésében kimagasló eredményeket ért el, és hosszú időn át jelentős mértékben hozzájárult a történelmi felekezetek közötti érdemi teológiai párbeszédhez, ökumenikus kapcsolataik elmélyítéséhez, egymás kölcsönös megismeréséhez és megbecsüléséhez. 

Az ökumenikus imahét záróalkalmán Fekete Károly tiszántúli református püspök köszöntötte a jelenlévőket, az előimát Palánki Ferenc debrecen-nyíregyházi megyéspüspök mondta, igét hirdetett Kocsis Fülöp görögkatolikus érsek-metropolita.

Forrás és fotó: Debrecen-Nyíregyházi Egyházmegye

Magyar Kurír

Kapcsolódó fotógaléria