Püspöki beiktatás Kárpátalján – Milan Šášik püspök beiktatása az ungvári görög katolikus székesegyházban

Hazai – 2003. január 28., kedd | 17:00


2003. január 25-én, szombaton, délelőtt 10 órakor kezdődött Milan Šášik püspök beiktatási szertartása az ungvári görög katolikus székesegyházban. Az új püspököt a szentatya 2002. november 12-én nevezte ki a Munkácsi Görög Katolikus Egyházmegye apostoli kormányzójává, és 2003. január 6-án szentelte püspökké Rómában. A beiktatási szertartáson részt vettek Ukrajna görög és római katolikus püspökei, köztük Marian Jaworski bíboros, lembergi érsek, Nikola Eteroviæ pápai nuncius, Majnek Antal, a Munkácsi Római Katolikus Egyházmegye püspöke, Szemedi Iván eddigi munkácsi görög katolikus megyéspüspök és segédpüspöke, Margitics Iván, akik mindketten most vonulnak nyugdíjba, valamint Djura Džudžar munkácsi görög katolikus segédpüspök. Jelen voltak még görög katolikus püspökök Szlovákiából, valamint Rómából, a Keleti Kongregációból. A magyarországi görög katolikus egyházat Keresztes Szilárd püspök képviselte. A görög katolikus híveken kívül római katolikusok is szép számmal jöttek el, hiszen Milan Šášik birítusú római katolikus papként szolgált eddig a Munkácsi Római Katolikus Egyházmegyében.
A három és fél órás szertartás kezdetén felolvasták és felmutatták a kinevezésről szóló pápai bullát. Majd Milan Šášik püspök fogadta papjai köszöntését, akik ezzel engedelmességüket is kinyilvánították új főpásztoruknak. Majd a szent liturgia következett, mely egyben Milan Šášik első püspöki szentmiséje volt a székesegyházban.
Az ünnepi szertartás végén köszöntő beszédet mondott többek között Nikola Eteroviæ pápai nuncius, valamint Szemedi Iván nyugdíjba vonuló munkácsi görög katolikus püspök, és más püspökök. Keresztes Szilárd püspök is nagy örömmel köszöntötte Milan Šášikot. Utalt arra, hogy a magyarországi és a kárpátaljai görög katolikusok mindig is kötődtek egymáshoz. Összeköti őket Boldog Romzsa Tódor püspök vére, és a máriapócsi Szűzanya könnyei, akihez közösen szoktak elzarándokolni. A jó kapcsolat megtartásának reményében köszöntötte most az új kárpátaljai görög katolikus püspököt.
Kárpátalján mintegy húszezer magyar nyelvű görög katolikus hívő is él, akik számára papjaik magyar nyelvű liturgiát tartanak.
Milan Šášik püspök életrajzi adatai

1952. szeptember 17-én született Szlovákiában, Lehotán. Az általános iskola elvégzése után 1971-1976 között filozófiát és teológiát tanult Pozsonyban, a szemináriumban. 1971. július 31-én belépett a lazarista rendbe, ahol 1973. szeptember 27-én tett örökfogadalmat. A rendben különböző felelős beosztásokba került.
1976. június 6-án szentelték pappá. Kápláni, majd plébánosi beosztásban dolgozott. A Szentszék engedélye alapján mindkét – görög és római katolikus – rítusban tartott szentmisét. 1990-1992 között Rómában, a Teresianumban tanult, ahol magisztrátusi fokozatott kapott.
1992. október 5–1998. július 7. között Ukrajna Apostoli Nunciatúráján dolgozott, ahol Antonio Franconak, Ukrajna akkori nunciusának titkára volt. Ezután egy éven keresztül Szlovákiában, a lazarista rendben volt a novíciusok magisztere. 2000 augusztusában visszatért Ukrajnába, és Kárpátalján, Perecsenyben lett plébános.
Szlovák anyanyelvén kívül beszéli még az ukrán, olasz, cseh, orosz és lengyel nyelveket. Pápai Zsuzsa/MK