Számontartalak – A Háló mozgalom felhívása a nemzeti összetartozás napjára

Hazai – 2021. június 1., kedd | 9:51

Június 4-én, a nemzeti összetartozás napján a Háló mozgalom és a hozzá csatlakozó Charta XXI. Egyesület idén is a határokon túl élő barátokkal, ismerősökkel való beszélgetésre buzdít. „Összetartozunk, számontartalak, felhívlak!” – ez az akció mottója a trianoni békediktátum 101. évfordulóján is.

A Háló mozgalom és a Charta XXI. Egyesület arra hívnak, hogy a szétszakítás, a trianoni békediktátum évfordulóján, ezekben a napokban vegyük számba és szólítsuk meg anyanyelvünkön a határaink túloldalán, különösen a szórványban élő néhány barátunkat, ismerősünket. Mindenképpen élő szóval tegyük ezt: telefonáljunk, vagy használjuk az internetes lehetőségeket.

„A határtalan szeretet hangján fonjuk be a Kárpát-medencét, megerősítve kapcsolatainkat és nemzettársainkat. Így, személyesen fejezzük ki egymásnak összetartozásunkat!”

A két ötletgazda szervezet felhívja a figyelmet: a nemzeti összetartozás napja nem egyszerűen egy gyásznap átminősítése, és végképp nem az elfelejtést szolgáló figyelemelterelés. A 2010. évi XLV. törvény az egész magyar nemzetet figyelmezteti a trianoni békeszerződés okozta legfájóbb veszteségre, a nemzet öt részre szakítására. Az eltelt száz év alatt sok minden változott: ma hazánknak nem négy, hanem hét szomszédja van, és mindegyikben élnek magyarok. A második világháború után e nemzetrészek egymástól szinte teljesen elszigetelődtek. 1990-ben végre eljött a kapcsolatépítés ideje, de a gyalázatos 2004. évi népszavazás kudarca megmutatta, hogy sokan nem értik, nem érzik, hogy egymás iránt felelősségünk van, hogy összetartozunk. A törvény felszólítja a nemzet ma élő tagjait – ide számítva a diaszpórában élőket is – és a jövendő nemzedékeket, hogy a nemzeti összetartozás erősítésén munkálkodjanak.

A Háló Közösségfejlesztő Katolikus Egyesület és a Charta XXI. Egyesület ennek szellemében évek óta szorgalmazza, hogy a békediktátum aláírásának évfordulóján, sőt az év bármely szakaszában nyújtsunk kezet olyan nemzettársaiknak, akiktől államhatár választ el. Ennek érdekében ezekben a napokban vegyük számba és szólítsuk meg anyanyelvünkön a határaink túloldalán, különösen a szórványban élő néhány barátunkat, ismerősünket! Ahogy szokás a nagy ünnepeken, mint karácsony, újév vagy húsvét alkalmával és a névnapokon, születésnapokon egymást köszönteni, úgy tegyük rendszeressé egymás számontartását, fejezzük ki a határon átívelő összetartozást. Idén különös jelentőséget ad ennek, hogy a járvány nehezíti a személyes találkozásokat.

Egészen 1990-ig nemzetünk széttagoltságáról még beszélni sem lehetett. Az iskolai oktatás hiányos volt, még a történelmet is torzítva tanították. A Kárpát-medence lakói – magyarok és nem magyarok – csak töredékesen ismerik a régió földrajzát, néprajzát, művészeti értékeit. Pedig ez az ismeretanyag közelebb hozná egymáshoz régiónk sok száz éven át békességben élő népeit is. A jobb megismerés érdekében indult a Fogadj szívedbe egy települést! mozgalom, ami nemcsak egyes emberek között épít hidat, hanem odafigyel a helyre is, ahol nemzettársaink élnek. 2020 decembere óta a régió minden szegletéből már összesen több mint 1100 településhez kapcsolódott valaki. Ez a szellemi-lelki híd a járvány múltával remélhetőleg személyes kapcsolattá, látogatássá is alakul majd. Bővebben ITT lehet a mozgalomról olvasni.

A Háló mozgalom több mint harminc éve épít határokon átívelő, magyar–magyar kapcsolatokat a Kárpát-medencében, ökumenikus szellemiségben. Nyitott találkozókat szervez, amelyeken a résztvevők személyes kapcsolatba kerülnek egymással és a közösség élményét adják-kapják. Fontosnak tartja a külhoni magyarok megismerését, látogatását. Együttműködésre és közösségi életre biztat, ezzel a megmaradást segíti, bárhol is éljünk.

A Háló mozgalom örömmel fogadja a trianon@halo.hu e-mail-címre megküldött visszajelzéseket a nemzeti összetartozás napjához kötődő felhívással kapcsolatban.

Forrás, fotó és videó: Háló mozgalom

Magyar Kurír

Kapcsolódó fotógaléria