Szinodális út, az Egyházhoz vezető út – Az egyházmegyei szakasz ünnepélyes lezárása Székesfehérváron

Hazai – 2022. április 23., szombat | 22:19

Szentmise keretében került sor a szinodális út egyházmegyei szakaszának ünnepélyes lezárására Székesfehérváron április 23-án. Spányi Antal megyéspüspök koncelebrált szentmisét mutatott be az egyházmegye papságával, amelyen jelen voltak azoknak az egyházközségeknek a képviselői is, akik aktívan részt vettek az egyházmegyei előkészítő szakasz kidolgozásában.

A főpásztor hangsúlyozta, a szinodális út az Egyházhoz vezető út, hogy szorosabbra vegyük kapcsolatunkat, és szeressük a Jézus által alapított Szentegyházat. Ismerjük fel benne személyes felelősségünket, kötelességeinket, a közösséget szolgáló szerepünket, feladatainkat, vagyis saját küldetésünket.

A Székesfehérvári Egyházmegyében tavaly október 17-én vette kezdetét a szinódusi folyamat. A papságon és a központi intézményeken keresztül kérték a Krisztus-hívőket, hogy plébániai és espereskerületi szinten tegyék meg hozzászólásaikat az Egyház megerősítése és megújulása kapcsán, hogy elmélyítsék az emberekben a helyi, a regionális és a globális Egyház közötti kapcsolatot. A 2023 márciusáig tartó előkészítő egyházmegyei szakasz a következő püspöki szinódus témáját vette alapul: „Egy szinodális Egyházért: közösség, részvétel és küldetés” kulcsszavakkal.

Az ünnepen a szinódusi folyamat egyházmegyei kapcsolattartója, Ugrits Tamás pasztorális helynök ismertette az egyházmegyei szinodális út folyamatát és eredményét. Elmondta, hogy a hívek javaslatait tematizálták és egységesítették, így készült el egy munkadokumentum, amelyet két fő részre osztottak: az első az Egyház belső életéről, a másik arról szólt, hogyan áll az Egyház a világ szolgálatába.

„A dokumentum azt tükrözi, a hívek szeretnék, hogy az Egyház legyen evangelizáló, szolgáló, befogadó és hiteles Egyház.

Az emberek az Egyházban, Krisztus művében a közösséget, az igazságot keresik, közösséget a szeretetben, igazságot az Istenben” – emelte ki a pasztorális helynök, aki az összegzés után ünnepélyesen átadta a dokumentumot a főpásztornak, amely a megyéspüspök jóváhagyása után kerül a püspöki konferenciához, és végül a Vatikánba.

Ferenc pápa 2021. október 10-én hirdette ki, hogy a soron következő vatikáni püspöki szinódus előtt meghívja a hívőket ott, ahol élnek: a plébániákon, a kisebb közösségekben, a lelkiségi mozgalmakban, a csoportokban, hogy megnyíljanak egymás előtt, és keressék annak a lehetőségét, hogy jobban megismerjék Egyházukat. Ismerjék fel abban saját szerepüket, felelősségüket. A Szentlélek sugallatait meghallva fogalmazzák meg, az Egyház hogyan tudja teljesíteni küldetését a mai világban: Jézussal együtt járva, a közös úton, az evangélium terjesztésében, és milyen válaszokat adjon az emberek életét érintő aktuális problémákra.

Spányi Antal püspök a szinodális út egyházmegyei szakaszának ünnepélyes lezárásán azt hangsúlyozta, a Szentatya szándéka szerint ez az Egyházhoz vezető út. Vagyis Ferenc pápa az Egyházba akart bennünket mélyebben elvezetni, hogy megértsük annak lényegét, feladatát, küldetését. „Ne kívülről tekintsünk az egyházra, annak gondjaira és kihívásaira, az egyházat ért támadásokra, a hivatások csökkenésére, a keresztény erkölcs gyengülésére, a családok gondjaira, hanem mindez jelentsen mindannyiunk számára közös feladatot, (...) így legyünk felelős, élő tagjai az Egyháznak.

Ha jól akarunk gondolkodni, és a szinodális utat akarjuk járni, akkor Jézusra kell figyelnünk, és azt kell megértenünk, hogy Ő milyen egyházat alapított, mit tett az Egyház feladatává,

ami a tőle kapott kegyelemmel mindannyiunk küldetése: menjetek el az egész világba, és hirdessétek az evangéliumot minden teremtménynek (vö. Mk 16,15).

A főpásztor arról is beszélt, Jézusnak fontos volt az Egyház, a hívek közössége. Hiszen az Úr akarata szerint az Egyház Isten újszövetségi népe. A közösség Isten alkotása, természetfeletti valóság, az Úr kegyelmének ajándéka. A magát Jézusra bízó közösséget mint jegyesét szereti, és a közösség tagjaira úgy tekint mint Krisztus Titokzatos Testére. „Ennek a Titokzatos Testnek egységesnek kell lennie. Legyen egy nyáj és egy pásztor, kéri az Úr (Jn 10,16). Búcsúbeszédében is az egységért imádkozik. Ez a Test apostoli, vagyis küldetése nem más, mint Isten Országának születését hirdetni a világ végéig (Mt 24,14). A közösség tagjainak a krisztusi Egyházat kell szolgálniuk életükkel, de ehhez az kell, hogy szeressék az Egyházat. Szavaik tanúsága szóljon az evangéliumról, az Egyház társadalmi tanításáról, a keresztény erkölcsről, az evangélium öröméről. A szavaikat pedig tegyék hitelessé a cselekedeteikkel.”

Spányi Antal végül kiemelte a keresztény kultúra megőrzésének fontosságát, a gyermekek katolikus nevelésének szerepét, azoknak az imaközösségeknek jelentőségét, amelyek, mint a Prohászka Imaszövetség, új hivatásokat kérnek az Úrtól.

„Úgy kell szeretni az Egyházat, hogy saját magunkat, életünket akarjuk neki adni.

Így lehetünk az Egyház szentjei, és így használhat fel bennünket az Úr, hogy szándékait megvalósítsa a világban, hogy eszközök lehessünk az Úr kezében. Így tettek az Egyház nagy szentjei, akik megújították ezt a közösséget, megszentelték, erősítették és növelték, mint Szent Pál, Szent Benedek, Szent Ferenc, Don Bosco, Kis Szent Teréz, II. János Pál és a többiek. Legyünk mi is a Lélek indításait követve az Egyház szeretetének szentjei, küldetésének teljesítői, közösségének boldog tagjai.”

A szentmise végén Ugrits Tamás pasztorális helynök felolvasta Ferenc pápa imáját a szinódusért. Majd Spányi Antal püspök megköszönte a helynöknek, a plébánosoknak és minden hívőnek a munkáját, akik megértették az Egyház hívó szavát, és imádságos lélekkel megfogalmazták javaslataikat az Egyházról.

Forrás: Székesfehérvári Egyházmegye

Szöveg: Berta Kata

Fotó: Kovács Marcell

Magyar Kurír

Kapcsolódó fotógaléria