„Teret nyitni, ahol láthatóvá válik az egyház” – Taizéi találkozó Pécsett

Hazai – 2009. július 8., szerda | 16:30

Pécsett október 23. és 25. között regionális taizéi találkozó lesz, amelyre több ezer fiatalt várnak nemcsak hazánkból, hanem a szomszédos országokból is. A Magyar Kurír András testvérrel beszélgetett, aki nyáron James testvérrel együtt járt Magyarországon.

A programok délelőtti része az egyházközségben lesz. A szervezők fontosnak tartják, hogy a fiatalok tevékenyen részt vegyenek az előkészítésben is, s ezáltal érezzék, hogy szükség van rájuk.

Amikor Magyarországon Taizéről van szó, sokan mozgalmat vagy lelkiséget látnak benne. A Taizéi Közösség célja igazában az, hogy „nagybetűs” találkozó legyen: találkozási helyszín, lehetőség, ahol a legkülönbözőbb fiatalok tudnak összejönni. Az a közös bennük, hogy mindnyájan értelmet keresnek az életüknek. András testvér ezt így látja: „Amikor meglátogatjuk a csoportokat, akkor mi kívülről látjuk, hogy milyen jó dolgokat csinálnak, de ők egymásról nem tudnak. Egy-egy felekezeten belül valamennyire igen, de ez sem mindig jellemző. Mi olyan teret szeretnénk nyitni, ahová mindenki eljöhet, Isten felé fordulva sokféle fiatal van együtt: ez adja meg a lényegét, az erejét. Rajtuk keresztül láthatóvá válik az a közösség, amit egyháznak hívunk.” A szervezés, előkészítés a többi keresztény felekezettel közösen történik.

A Taizéi Közösség egyetlen magyar testvére, András különleges nézőpontból tekint a találkozóra, amelyre éppen 20 évvel az 1989-es pécsi találkozó után kerül sor. „Akkoriban Kelet és Nyugat fiataljai találkozhattak, és ez nagy dolog volt. Abban az időben nagy dolog volt, hogy megnyílhattunk a Nyugat felé. Most, 20 évvel később az a fontosabb, hogy a környező országok fiataljai is megismerhessék egymást. Szeretnénk, hogy ez a találkozó egyfajta jel legyen. Szeretnénk megmutatni, hogy a sokszor ellentétekkel, feszültségekkel terhes múlttal rendelkező országok fiataljait ugyanazok a legfontosabb kérdések foglalkoztatják, és ugyanaz a mély vágy él bennük: Hogyan fedezhetem fel, hogy mire hív az Isten? Hogyan szól hozzánk az Isten? Hogyan imádkozhatok?” Várhatóan persze a magyar ajkú fiatalok lesznek a legtöbben, de most nem egy „nagy magyar találkozó” szervezése a cél, hanem a szomszédos országok népei felé való nyitás.

András testvér ugyanakkor leszögezi: nem nosztalgiatalálkozót szerveznek. Elsősorban a 15 és 30 év közötti korosztályt várják, és természetesen azokat, akik velük foglalkoznak. „Azok közül, akik 20 éve voltak a találkozón, sokan életreszóló élményt szereztek. Most azt szeretnénk, hogy az ő gyermekeik is megkaphassák ugyanezt” – mondja. Pécsett jelenleg 30 ezer diák van, egyetemi hallgatók, a találkozó őket is szeretné megszólítani. Igyekeznek szerepet adni a cigánypasztorációval foglalkozó közösségeknek, szervezeteknek is, hogy a cigánysággal kapcsolatban ne csak a problémák, hanem az értékek is előtérbe kerüljenek.

Délelőttönként ima és kiscsoportos beszélgetések várják a fiatalokat. A déli és az esti ima központi helyszínen lesz. Délután pedig műhelyfoglalkozásokon vehetnek részt az érdeklődők.

Az 1956-os forradalom évfordulója éppen a találkozó kezdetére esik. Ennek kapcsán András testvér elmondta: a magyar nemzeti ünnepről nem elsősorban történelmi szempontok alapján emlékeznének meg. Az évfordulót úgy szeretnék megjeleníteni a találkozón, hogy a forradalom egy-egy lényegi vonását kiemelik. Például azt, hogy az életünkben hogyan van jelen a szabadság, amiért annyian küzdöttek 1956-ban. Vagy körüljárni a szabadság – felelősség – elköteleződés témakörét. Ugyanezen a szálon kapcsolódhatnak a találkozóhoz az 1989-es év jelentős eseményei is.

A műhelyfoglalkozásokban a hithez kapcsolódó témákon kívül külön hangsúlyt kaphat a találkozón a teremtésvédelem, a környezettudatosság, a felelős cselekvés, a méltányos kereskedelem témája is.

A találkozó honlapján – http://taize.fr/pecs – az érdeklődők további információkat találhatnak a jelentkezés módjáról és a programokról. Ezen az oldalon egy ismertető, összefoglaló film is megtekinthető Taizéről, illetve a pécsi találkozóról.

Magyar Kurír