Varga Lajos püspök mondott beszédet az ökumenikus imahét zárásán Vácott

Hazai – 2019. január 29., kedd | 17:17

Az ökumenikus imahétnek Vácon az evangélikus templom, a deákvári római katolikus templom, a székesegyház, a baptista imaház, az alsóvárosi református templom, valamint a vác-felsővárosi református templom adott otthont.

Január 27-én ünnepi harangszó hívott minden váci keresztény felekezetet, hogy együtt imádkozzanak és adjanak hálát Isten ajándékaiért a vác-felsővárosi református templomban. A híveket és lelkipásztoraikat Borsi Attila János református lelkész köszöntötte. Az imádságokban, a felolvasásokban szolgálatot teljesített Csuka Tamás protestáns tábori püspök, Detre János evangélikus lelkész-esperes, Rózsa Katalin kórházlelkész, Meláth Attila baptista lelkipásztor, valamint Csáki Tibor és Rolik Róbert plébánosok. Igét hirdetett Varga Lajos, a Váci Egyházmegye segédpüspöke.

A püspök beszédének kezdetén a különböző felekezetekhez való személyes kötődéseiről mesélt, olyan emberekről, akiknek a személyén keresztül megtapasztalta az Úristen szeretetét: „Ezekben a segítőkész, jó emberekben ott volt a legnagyobb érték, a szeretet, amely az Úristentől származott. Boldog ember az, aki szülein, környezetén keresztül megtapasztalja és találkozik az Úristen szeretetével” – hangsúlyozta. Majd az „Egyet kérek az Úrtól, csak egy a vágyam: hogy életem minden napján az Úr házában lakjam. Hogy élvezhessem az Úr édességét, és szemlélhessem szent templomát” gondolat alapján a templomról mint az öröm és a béke helyszínéről beszélt, ahol a hívő ember átélheti a közösség, az együvé tartozás élményét, és testvéreivel együtt dicsérheti az Urat, hálát adhat irgalmáért.

Varga Lajos püspök ezt követően a világosságról beszélt prédikációjában, amely lehetőséget ad arra, hogy tájékozódni tudjunk. Az „Én vagyok a világ világossága: aki engem követ, nem járhat a sötétségben, hanem övé lesz az életnek világossága” evangéliumi részt idézve az örök világosságról, az Úrról elmélkedett, aki megvilágít minden embert, és utat mutat számukra.

A fény hiányáról szólva, amely félelemhe vezet, a szónok kifejtette: ha nincs fény, csak botorkálni tudunk. „Az Úr világossága azonban mindenkit meg tud szólítani. Jézus tanúságot tett arról, hogy Ő a világ világossága. Az a világosság, amit Jézus ad, arra való, hogy meg tudjuk látni az Istent, aki emberi érzékszervvel meg nem tapasztalható. Az Istentől jövő fény Istent világítja meg, és az emberi szív sötétségét is megvilágítja, ezáltal szembesít önmagunkkal. A világosságra jutáshoz kell a tanítás, amit minden keresztény közösségben gyakorolunk, a bűnbánat pedig szükséges ahhoz, hogy békességszeretővé váljunk. Ezért kérjük a Szentlélek világosságát minden tanítóra és igehirdetőre” – mondta elmélkedése végén a püspök.

Az igehirdetés után hálát adtak az imahétért, és Isten áldását kérték az Egyházra, a felekezetekre, az ott szolgáló testvérekre; majd közösen elimádkozták a Miatyánkot.

Az ökumenikus istentisztelet a különböző felekezetek vezetőinek áldásával, majd szeretetvendégséggel és beszélgetésekkel folytatódott.

Forrás: Váci Egyházmegye

Fotó: Bölönyi Gabriella

Magyar Kurír

Kapcsolódó fotógaléria