Veszprémben is befejeződött az ökumenikus imahét

Hazai – 2022. január 24., hétfő | 16:17

A veszprémi Árpád-házi Szent Margit-templomban tartották január 23-án, vasárnap este a keresztények egységéért végzett ökumenikus imanyolcad záróeseményét, amelyet Udvardy György veszprémi érsek vezetett. Igét hirdetett Hafenscher Károly, a Magyarországi Evangélikus Egyház zsinatának lelkészi elnöke.

Házigazdaként Tornavölgyi Krisztián érseki irodaigazgató köszöntötte a résztvevőket. „Krisztus Urunk egységet akart a tanítványai között. Ebben a nyolc napban a Krisztus-hívők az egymással való találkozások és a közös imádkozások alkalmával az egységért imádkoztak, és mi is ezért imádkozunk most ebben az istentiszteletben.”

„Testvérek, ma a világ négy égtáján élő testvéreinkkel együtt imádkozunk az Egyház látható egységéért – mondta az imaalkalom elején Udvardy György veszprémi érsek. – Az istentisztelet anyagát a Közel-keleti Egyházak Tanácsa készítette elő. A textusok választását az újszülött Királyhoz látogató napkeleti bölcsek története ihlette, amint megírva találjuk Szent Máté evangéliumában: »…láttuk az ő csillagát napkeleten, és eljöttünk, hogy imádjuk őt.«

Függesszük tekintetünket ama napkeleten megpillantott csillagra, és engedjük, hogy bennünket is vezessen – buzdított a főpásztor. – Álljunk Isten elé örömmel és hálaadással, hozzunk elé minden beteget, szenvedőt, a társadalom peremén élőt, menekültet, gyökerétől elszakítottat.”

Az olvasmányt Závodi Zsuzsanna református lelkész, valamint Tamás Zoltán káplán olvasta fel, az evangéliumot Tornavölgyi Krisztián plébános.

Ezt követően Hafenscher Károly, a Magyarországi Evangélikus Egyház zsinatának lelkészi elnöke hirdetett igét.

Mit jelent számunkra itt, Közép-Európában, hogy most közel-keleti testvéreinktől kaptuk azokat az igéket, imádságtémákat, amelyeket sorra vehettünk ezen a héten? – kérdezte igehirdetése bevezetéseként. – Arra is fontos lenne válaszolni,  hogy vajon tudnak-e a napnyugati bölcsek is térdet hajtani?

Estéről estére a napkeleti bölcsekre figyeltünk, akik megérkeztek Jézushoz, mert figyeltek a jelre, a csillagra, és le tudtak térdelni.  De vajon nekünk, napnyugati embereknek, a nyugati keresztényeknek hajlik-e a térdünk?”

– tette fel a kérdést a szónok.

Hafenscher Károly hangsúlyozta: sok mindenről lehetne beszélni, de a legfontosabb az, hogy magát az Igét kell meghirdetni, Jézus szavát továbbadni. Csak arra kell figyelnünk. Jézus a valóságos Isten és a valóságos ember kapcsolatára mutat.

Jézus szava ma is példa: bárcsak felekezeteinkben és az ökumenében is tudnánk követni Jézus szavát, hogy együtt magasztaljuk az Istent!”

– fogalmazott, hozzátéve:

míg mások az élet titkát kutatják, mi boldogan tudhatjuk: az élet értelme az, hogy Isten szeret bennünket, és mi ebben a szeretetben élhetünk, és ez olyan kitáguló perspektívát ad, amely már itt a földön meghatároz minket, s amely az élet lezárultával csak kiteljesedik.

Az istentisztelet záróáldása előtt a veszprémi érsek megköszönte mindenkinek a részvételét, és külön megköszönte az irodaigazgató szervezési munkáját.

„Amikor ezt az imahetet lezárjuk, akkor kérjük az Úr bőséges áldását, hogy életünk valódi Isten-dicséret és az emberek, közösségeink számára pedig Istentől kapott békesség tudjon lenni!” – mondta Udvardy György.

Forrás és fotó: Veszprémi Főegyházmegye

Magyar Kurír

Kapcsolódó fotógaléria