„A házastársad Isten üzenete számodra” – Szentmisével ért véget a házasság hete Budapesten

Hazai – 2018. február 19., hétfő | 13:26

Bíró László püspök, a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia Családbizottságának elnöke mutatta be a házasság hete záró szentmiséjét a budapest-belvárosi Nagyboldogasszony-főplébánia-templomban február 18-án.

KÉPGALÉRIA – klikk a képre!

A szentmisén részt vettek a házasság hete idei arcai: Zámbori Soma színművész és felesége, Fazekas Rita. Az ünnepen a korábbi évek házasság hete arcai közül is többen jelen voltak. A rendezvénysorozatot lezáró ünnepi szentmisén a családot és a házasságot központba állító lelkiségi mozgalmak képviselői is megjelentek.

Bíró László püspök a résztvevőket köszöntve elmondta, hazánk a családok évére, a Katolikus Egyház a családok dublini világtalálkozójára készül. Nem véletlen, hogy a család oly sokszor kerül a középpontba, a jövő ugyanis a családok kezében van. Ez a hét egy nagy párbeszéd hete volt, hiszen a világnézeti, felekezeti különbségeken túllépve álltunk ki a házasság értékei mellett. „Azokért a házaspárokért is imádkozzunk ma, akik küszködnek, akik nem tudják úgy megélni Krisztus teljes szeretetét, mint ahogyan azt tervezték” – buzdított a püspök.

Bíró László szentbeszédében az olvasmányra utalva – mely Isten és Noé szövetségéről szólt – azt emelte ki, hogy most is egy szövetséget ünneplünk: amit Isten az emberrel köt a házasság szentségében. A mai egyben nagyböjt első vasárnapja is. Ferenc pápa hamvazószerdán mindannyiunknak üzent: „Állj meg, nézz, és térj vissza!” A házasság hetén megálltunk, kiléptünk egy pillanatra a hétköznapok taposómalmából, azért, hogy önmagunk legyünk. Tettük ezt a házastársunkra, a gyermekünkre és a nagyszülőkre tekintve.

Az MKPK családokért felelős püspöke szentírási helyek magyarázatával folytatta prédikációját. A teremtés és az Újszövetség hajnalán is ott van a házasság. A Teremtés könyvében olvashatjuk, hogy Isten az embert férfinak és nőnek alkotta meg. Ez az első házasságkötés. Isten képmása nem a férfi, hanem a férfi és a nő együtt. Ma ideológiai diktatúrában élünk: XVI. Benedek pápa fogalmazta meg, hogy az egyformaság ideológiája a férfit és a nőt tagadja meg, ez pedig azt jelenti, hogy az ember szembefordul a Teremtővel és önmagával is. Az ember igaz környezete az Isten. XVI. Benedek pápa azt is mondta, hogy minden egyes ember Isten üzenete, logosza. „A házastársad Isten üzenete a számodra” – hangsúlyozta Bíró László. A két logosz pedig úgy közeledhet egymáshoz, ha dialogosszá válik, azaz párbeszédbe kezdenek egymással.

A következő szentírási hely a második teremtéselbeszélés, melyben Isten nem alkotja meg rögtön a nőt. „A férfi ott kóvályog a nagyvilágban, nevet ad az állatoknak, ám nem találja meg a társát. Miért nem? – tette fel a kérdést Bíró László püspök. – Mert nincs, akivel kommunikáljon.” Isten tehát megalkotja az asszonyt, az igaz társat. Ebben a szövegben azt is olvashatjuk, hogy az ember megszegi Isten parancsát, majd „kötényt aggat maga elé”, azaz eltávolodik a párjától. Ez a kötény egy hasadást szimbolizál: ha az ember szembefordul Istennel, akkor elhidegül a házastársától is. Mert az isten- és az emberkapcsolat összetartozik. „A hit válsága a házasság válságát eredményezi” – mondja XVI. Benedek pápa. Ez igaz, és nekünk az a hivatásunk, hogy visszaállítsuk a házasság méltóságát – hangoztatta Bíró László.

János evangéliuma egy menyegzővel kezdődik – Jézus megmenti az ünnepet, megment egy házasságot. Sok házaspár ünnepli meg a találkozásuk, az eljegyzésük évfordulóját. De ahol erről már nem emlékeznek meg, az a házasság bajban van. Az is fontos, hogy imáinkkal bevonjuk Jézust a házasságba.

Az Efezusi levél írja: „Az asszonyok engedelmeskedjenek férjüknek, akárcsak az Úrnak, mert a férfi feje az asszonynak, amint Krisztus is feje az egyháznak; ő a test üdvözítője. De mint ahogy az egyház Krisztusnak van alárendelve, úgy az asszonyok is mindenben a férjüknek. Ti férjek, szeressétek feleségeteket, ahogyan Krisztus is szerette az egyházat!... Nagy titok ez; én pedig Krisztusról és az egyházról mondom!” (Ef 5,2225; 32) Az esküvő nem egy szertartás csupán, nem csak egy papír, hanem felette nagy titok. A házasság nem csak két ember ügye, az az Egyházban, az Egyházért köttetik. A házasság misszió. Szent II. János Pál mondja, hogy a házasság a család evangéliuma. A házasság, a család nem az evangelizáció tárgya, hanem alanya. „Nekünk tovább kell evangelizálnunk, úgy, ahogyan azt tettük ezen a héten is” – zárta szentbeszédét Bíró László püspök.

Fotó: Lambert Attila

Baranyai Béla/Magyar Kurír

Kapcsolódó fotógaléria