„Járjunk együtt!” – A romániai pápalátogatás mottójáról

Nézőpont – 2019. február 25., hétfő | 14:45

A május 31. és június 2. között tervezett romániai pápalátogatás logóján ez áll románul: „Să mergem împreună!”; magyarul: „Járjunk együtt!”. A jelmondatot eredetileg olaszul fogalmazták meg: „Camminiamo insieme!” Oláh Zoltán kanonok, a szentírástudomány tanára jegyzetét közöljük a fordításról.

A Gyulafehérvári Főegyházmegye pápalátogatással kapcsolatos kommunikációs vezetője szerint a választott mottó szépen tükrözi a Szentatya teológiájának egyik gyakran visszatérő gondolatát. 2013-ban a Szent Péter-bazilika erkélyéről az új pápa a fogadására összesereglett sokasághoz intézett rövid beszédében háromszor használta a cammino olasz szót, amit a Magyar Kurír úgy fordított: út. Az első jezsuita pápa az Egyházat a II. vatikáni zsinat tanításának megfelelően Isten zarándok, vándorló népének tekinti (Gaudium et spes, 45.). Ez a kulcsszó gyakran visszatér a pápa beszédeiben és írásaiban, magyarul pedig a szövegösszefüggésnek megfelelően más és más szavakkal fordítják.

Fordítani – pontosan és szépen – állandó kihívás. A pápalátogatásra való készület kezdetén lelkes munkacsoport alakult olyanokból, akik jártasak az egyházi nyelvezetben, tudnak olaszul, románul és magyarul. Több fordítási lehetőség felmerült. Mindegyik megfelel tartalmilag, ám figyelembe kellett venni a magyar egyházi nyelvezetet is.

Az egyik jó fordítási javaslat ez volt: „Haladjunk együtt!” Ha a magyar fülekben – itt főleg a középkorú és idősebb generációkra gondolok – nem okozna ez áthallást a már lassan harminc éve letűnt „aranykorszak” szlogenjeivel, és nem kötődne az Egyházon belüli ideológiai szókincshez, ez volna a legalkalmasabb fordítás.

A lelki életben is lehet és kell is haladni. A magyar bibliafordításokban azonban egyáltalán nem találkozunk a haladni szóval. Az olasz szentírásfordítások gyakran használják a camminare igét (vö. Iz 2,5; 59,10; Róm 8,4 stb.) A késői latinban az utat camminusnak, spanyolul caminónak mondják. Egyik olaszul beszélő tanártársam a zarándokolni igét is javasolta. Ez is alkalmas fordítás lenne, annak ellenére, hogy leszűkíti az értelmet egy jól meghatározott vallásos cselekedetre, a zarándoklatra. Az utóbbi évtizedekben egyre nagyobb népszerűségnek örvendő Santiago da Compostellába tartó zarándoklatokat egyszerűen El Caminónak szokás nevezni, akár más nyelveken is.

Az első ideiglenes fordítás a „Menjünk együtt!” lett, amit néhány napra rá átcseréltünk „Járjunk együtt!”-re. Az első fordítással szemben az a kifogás fogalmazódott meg, hogy a menni ige túlságosan konkrét ahhoz, hogy ne kapjon valami közelebbi meghatározást; magyarul szinte kötelező konkretizálni, hogy hová megyünk, ám számtalan negatív „irány” is társulhat hozzá: például tönkremegyünk…

A harmadik fordításjavaslat a „Járjunk együtt!” volt. Tanácsért két olyan magyarországi teológus paphoz fordultunk, akik már számtalanszor fordítottak beszédeket és írásokat Ferenc pápától. Ők a harmadik fordítást javasolták, azzal együtt, hogy az együtt járás a fiatal szerelmesekre jellemző kifejezés. Ez a kifejezés felidézi a búcsújárást, azaz a zarándoklatot is. A magyar bibliafordításokban gyakran használt ige.

Nem utolsósorban hadd idézzük fel, hogy Isten szolgája, Márton Áron püspök a magyar nyelvű szentmise bevezetésekor a „Menjetek békével!” elbocsátó szavak helyett a „Járjatok békével!” felszólítás használatát szorgalmazta.

Remélem, nemcsak a fordítási folyamat bonyolultságát, kihívásait sikerült szemléltetnem, hanem az Olvasó mélyebben megérti a pápalátogatás mottójának sokszínű jelentését.

Forrás és fotó: Romkat.ro

Magyar Kurír

Kapcsolódó fotógaléria