250 éves Kisősz – A Temes megyei település alapításának évfordulóját ünnepelték

Külhoni – 2022. augusztus 18., csütörtök | 13:39

Nagyboldogasszony ünnepén, augusztus 15-én az impozáns kisőszi plébániatemplom előtt a hívek népes csoportja – köztük sokan német és román népviseletben – várta Pál József Csaba temesvári megyéspüspököt, hogy szentmise keretében együtt ünnepeljék a németül Gottlobnak nevezett település alapításának 250. évfordulóját.

Az egyházmegye főpásztorát Gheorghe Nastor, a község polgármestere; Cristinel Balan lovrini plébános (a közösség filiaként Lovrinhoz tartozik) és Anneliese Wambach, a kisőszi Német Demokrata Fórum elnöke üdvözölte.

A délelőtti szentmisén koncelebrált Cristinel Balan plébános és Bakó László püspöki titkár; jelen volt továbbá Vasile-Cosmin Chiroiu ortodox lelkipásztor, Beniamin Crețu pünkösdista lelkész és a baptista egyház képviselője is. A jubileumi ünnepen részt vett Johann Fernbach, a Bánsági Német Demokrata Fórum elnöke.

A liturgiát megelőzően Anneliese Wambach a település történetét ismertette.

Német és román nyelvű homíliájában Pál József Csaba többször is kiemelte a hit és az egység szerepét, valamint a hagyományok, a gyökerek megőrzésének fontosságát, amiből a mai közösség erőt meríthet.

„Jézus azt mondja nekünk: »aki hisz bennem, annak örök élete van«. Mit jelent hinni? Hinni azt jelenti, hogy úgy élünk, ahogyan Krisztus élt, ahogyan ő kéri tőlünk, hogy éljünk. Azt jelenti, hogy az ő életéből táplálkozunk. Fontos, hogy meghívjuk Jézust az életünkbe. Gottlob annyit jelent: dicsérni Istent. Kívánom ma mindenkinek itt, ebben a templomban, ahol több közösségből érkeztek hívek, hogy soha ne hiányozzék Isten dicsérete, és hogy ez táplálja a felebarátaink iránti elismerést is, mert akkor az egész életünk Gottlob, azaz Isten dicsérete lesz” – fogalmazott a főpásztor.

A szentmise zenei szolgálatát Valentina Cotinschi tanár látta el.

A szentmise után a község polgármestere, valamint a többi vallási felekezet képviselője mondott üdvözlőbeszédet. A felszólalók hangsúlyozták a keresztény hitben való egység megőrzésének fontosságát, felekezeti hovatartozástól függetlenül, kiemelve a településen élő és szolgáló lelkipásztorok közötti egyetértést és gyümölcsöző együttműködést.

A jubileumi ünnepi alkalmából a kisőszi filia közössége ajándékot adott át a polgármesternek és a többi felekezet lelkipásztorainak: többek között a település 1774-ben készült pecsétjét ábrázoló ezüstérmet, amelyet Martin Roos nyugalmazott temesvári püspök adományozott a közösség minden tagjának.

Forrás és fotó: Temesvári Római Katolikus Egyházmegye

Magyar Kurír

Kapcsolódó fotógaléria