60 éve szentelték pappá és kötött házasságot a nyugalmazott paróchus

Görög katolikus gyémántliturgia Nagykaposon

Kitekintő – 2010. március 1., hétfő | 14:19

Február 28-án a felvidéki nagykaposi görög katolikus plébániatemplomban ünnepelte házasságkötésének és pappá szentelésének 60. évfordulóját Gyurkovics András nyugalmazott görög katolikus esperesplébános.

Az ünnepi liturgia főcelebránsa Milan Chautur püspök, kassai exarcha volt, akivel a jubiláló lelkipásztoron kívül együtt celebráltak a környék görög katolikus papjai, valamint a város jelenlegi és egykori római katolikus esperesplébánosa.

A gyémántmisés lelkipásztort 1950. február 19-én szentelte pappá Boldog Gojdics Péter Pál, eperjesi vértanú püspök. A hajdani újmisés csak néhány hónapot működhetett, mivel az akkori államhatalom a volt Csehszlovákiában a görög katolikus egyházat egy tollvonással, erőszakkal beolvasztotta az orosz ortodox egyházba. 1968-ban az állami szervek újra engedélyezték a görög katolikus egyház működését, így kapott paróchusi kinevezést Nagyszelmenre, ahol nyugdíjba vonulásáig működött.

A gyémántliturgiát abban a templomban ünnepelték, amelynek jelenlegi paróchusa az egyik unoka, Gyurkovics Miklós.

GB/Magyar Kurír