A Debrecen-Nyíregyházi Egyházmegye új nyírkércsi köznevelési intézményében is elindult a tanév

Hazai – 2022. szeptember 5., hétfő | 16:38

A Debrecen-Nyíregyházi Egyházmegye a 2022/23-as tanévtől új iskolával bővíti köznevelési intézményeinek körét. A nyírkércsi Petőfi Sándor Általános Iskola az Ajaki Tamási Áron Katolikus Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola, Óvoda és Bölcsőde tagiskolájaként fog működni. A tanévnyitó ünnepséget szeptember 1-jén tartották Nyírkércsen.

Az eseményen jelen volt Palánki Ferenc debrecen-nyíregyházi megyéspüspök, Törő András püspöki irodaigazgató, Panyi József plébános, iskolalelkész, Orosz Zoltán görögkatolikus parókus, Szilágyi Zsolt, Nyírkércs alpolgármestere, az Egyházmegyei Katolikus Iskolai Főhatóság részéről Némethné Székely Julianna tanfelügyeleti főigazgató és Türk László oktatásszervezési főigazgató, továbbá Rozinka Mihály, a házigazda intézményvezetője, Csománé Zahorák Erzsébet, az átvett tagintézmény vezetője, az egyházmegye köznevelési intézményeinek vezetői, a nyírkércsi óvoda vezetője, az iskola pedagógusai, diákjai.

Az ünnepélyes tanévnyitó a Himnusz közös eléneklésével és Szentlélek-hívással kezdődött az immár katolikus nyírkércsi iskolában, ahol Csománé Zahorák Erzsébet tagintézmény-vezető beszédében először az első osztályos gyermekekhez szólt. Biztosította őket afelől, hogy az iskola egész közössége a segítségükre lesz abban, hogy egyre bátrabbak és magabiztosabbak legyenek. Majd a tanévhez sok-sok szorgalmat, nagyon jó egészséget és megannyi örömteli pillanatot kívánt.

A tagintézmény-vezető köszöntötte a felsőbb éveseket is. A nyolcadikos diákokat arra kérte, tanuljanak szorgalmasan, vegyenek részt aktívan az iskola életében, hogy igazán sikeres és emlékezetes legyen ez az utolsó tanév.

A szülőkhöz fordulva megköszönte, hogy ezt az iskolát választották gyermekeik nevelésének színteréül. Arra is kérte őket, hogy osszák meg véleményüket, tapasztalataikat az iskoláról, beszéljenek az esetlegesen felmerülő problémákról a közös megoldás érdekében.

Az iskola életének szellemiségében változás történt, a vezető ehhez kapcsolódóan is szólt a jelenlévőkhöz: „A kereszténység kétezer év óta mindig is nagy figyelmet fordított a gyermekek, a fiatalok nevelésére, oktatására, nemcsak szaktudást, hanem egy egységes, harmonikus világnézetet is közvetít, amely által a gyermek megsejti, mi az egész világ oka és célja, mi az életének legfőbb vezérfonala. Erkölcsi tartást ad: szeretetre, nagylelkűségre, becsületességre, hitre nevel” – fogalmazott, örömét fejezve ki annak kapcsán, hogy szeptember 1-jével a Debrecen-Nyíregyházi Egyházmegye vette át a tagintézmény fenntartását.

Palánki Ferenc debrecen-nyíregyházi megyéspüspök, az iskola új fenntartója nevében köszöntötte a jelenlévőket. Elmondta, az egyházmegye a nyírkércsi önkormányzat és a szülők megkeresésére vette át az iskolát abba az intézményi közösségébe, ahol már 30 éves köznevelési intézménnyel is találkozhatunk. Örömmel tettek eleget ennek a kérésnek, mert már megtapasztalták a katolikus oktatás-nevelés gyümölcseit: számtalan, az egyházmegyében végzett fiatal életútja igazolja ezt. A főpásztor példaként említette az ünnepségen is részt vevő Törő András irodaigazgató atyát, aki egykor a debreceni Szent József Gimnázium diákja volt. Tanulmányaiban egészen Rómáig is eljutott, ahol teológiai doktorátust szerzett.

„A katolikus iskolának az a célja, értelme, hogy a fiatalok megkapják azt a fajta nevelést, lelkiséget, amely képessé teszi őket arra, hogy felelősséget vállalni tudó, elköteleződésre képes felnőttekké váljanak” – mondta a főpásztor, majd kifejtette: katolikus pedagógia nem létezik, de katolikus pedagógus igen, aki ezt a gondolkodásmódot, életformát felvállalja és létével továbbadja. Ma nem arra van szükség, hogy sokat beszéljünk Jézus Krisztusról, hanem arra, hogy Jézus Krisztus szeretetét képviseljük ott, ahol élünk. Nyírkércsen szeretnénk képviselni az ő szeretetét a gyermekek előtt, mert „ilyeneké az Isten országa” (Mk 10,14).

A pedagógusoknak nagyszerű hivatásuk van, mert, ahogy belépnek minden nap az iskolába, minden nap a mennyországba lépnek be: hiszen ránéznek a gyermekekre, és akkor már nem az lesz a kérdés, hogy miből, hanem, hogy miért, kiért végzik a munkájukat, kiért dolgoznak, fáradoznak egy egész iskolai éven keresztül.

A hit nem könnyű, de Isten ajándéka. Ehhez egyszerűen csak ki kell nyitni a szívünket. Ezt a nyitottságot várom el a munkatársaimtól, és kérem, hogy legyenek nyitva Isten, egymás és a gyermekek előtt, és fogadják Isten kegyelmét, szeretetét, majd átengedve ezt a saját szívükön, juttassák el másokhoz!” – mondta a főpásztor.

Ezt követően került sor az iskola és a Panyi József iskolalelkész által az iskolának ajándékozott kereszt megáldására. József atya elmondta, a keresztet 20 évvel ezelőtt vásárolta más tárgyakkal együtt egy fafaragótól, hogy segítse megélhetését. Eddig őrizte, a plébánia falára sem került ki, most azonban eljött az ideje, hogy betöltse funkcióját.

A teljes beszámoló és fotógaléria IDE kattintva érhető el.

Forrás és fotó: Kovács Ágnes/Debrecen-Nyíregyházi Egyházmegye

Magyar Kurír

Kapcsolódó fotógaléria