A Don Bosco Ifjúsági Ének- és Zenekar alapításának 40. évfordulóját ünnepelték

Kultúra – 2015. február 2., hétfő | 13:52

Január 31-én az Egyetemi templomban szentmise keretében adtak hálát a Don Bosco Ifjúsági Ének- és Zenekar megalapításának negyvenedik évfordulóján. Az ünnepi szentmisében megemlékeztek a kórusalapító, Dauner János szalézi szerzetes születésének századik évfordulójáról is – adta hírül a közösség.

KÉPGALÉRIÁVAL – klikk a képre!

A Bosco Szent János születésének kétszázadik évfordulóján bemutatott ünnepi szentmisét Bábel Balázs kalocsa-kecskeméti érsek celebrálta, aki köszöntőjében elmondta, hogy régi ismerősként és barátként érkezett az ünnepre, hiszen végzős kispapként tanúja lehetett a kórus alapításának, majd egykori prefektusként is közelről követhette az Egyetemi templomhoz és a Központi Papnevelő Intézethez kötődő énekkar életét.

A szentmisén koncelebrált Cserháti Ferenc püspök, Ábrahám Béla jelenlegi és Havasi József egykori szalézi tartományfőnök, Puskás Attila, a kórus jelenlegi lelkivezetője, Kránitz Mihály „tiszteletbeli kórustag”, a PPKE professzora, Rónaszéki Gábor, a központi szeminárium rektorhelyettese, valamint számos pap, akik a negyven év alatt kapcsolatban álltak az énekkarral.

A szentmise keretében a zenekar Mozart Koronázási miséjét játszotta Benyus Sándor és Bakonyiné Marton Katalin vezénylésével. Szólistaként közreműködött Sellei Etelka, Heim Mercedes, Molnár András és Cser Péter.

A szentmise előtt Gyökereink, múltunk és jelenünk címmel színdarab keretében idézték fel Don Bosco életét és a kórus történetét, az előadás során a több mint száz fős kórus minden tagja színpadra lépett. A misét követően vetített képek segítségével emlékeztek az elmúlt négy évtized eseményeire.

Az ünnep végén a szeminárium földszinti termében az ének- és zenekar képviseletében két fiatal megkoszorúzta a Bosco Szent János ereklyéjét tartalmazó, tavaly felavatott emlékművet, valamint Dauner János atya domborművét. A koszorúzás kapcsán Havasi József felidézte személyes emlékeit a mindig vidám János bácsiról, akit tizenöt évesen ismert meg, és aki nagy hatással volt a saját papi, szerzetesi hivatásának kialakulására is.

A Don Bosco Ifjúsági Ének- és Zenekar alapításának negyvenedik évfordulója alkalmából Sursum corda! címmel emlékkönyv jelent meg a kórus tagjainak, alapító családjainak, valamint lelkivezetőinek visszaemlékezéseivel.

Dauner János (1915–2002) szalézi szerzetes atya egész életét Istennek, a fiataloknak és az egyházzenének szentelte. Az ifjúság szeretetét küldetésként élte meg, akárcsak nagy példaképe, Bosco Szent János, a szalézi rend alapítója. A kommunista hatalom évei alatt templomi énekkarokba toborozta a gyermekeket. Szervezőtehetségének, szakmai tudásának, sugárzó egyéniségének köszönhetően az ének és zene által sok fiatalt vezetett Istenhez. A Don Bosco Ifjúsági Ének- és Zenekart 1975-ben alapította a budapesti Egyetemi templomban, és 1998-ig volt karnagya. Az énekkarban az óvodástól a felnőttekig minden korosztály megtalálható, akik az ő útmutatását és Bosco Szent János lelkiségét követve folytatják a megkezdett munkát. Céljuk, hogy hűek maradjanak alapítójuk kéréséhez:

„Kedves Gyermekeim! A Rátok bízott talentumokkal jól sáfárkodjatok, mert a Jóisten bizony bőven adott Nektek! Nagyon kevés gyermeknek adatik meg az együtt zenélés fölemelő, léleküdítő, szépítő, nemesítő öröme az Úristen dicsőségére! Mindig éljetek vele, de soha ne éljetek vele vissza! Mindig vigyázzatok magatokra és egymásra, nagyon szeressétek egymást! Mindig legyetek jók és vidámak!”


A Don Bosco Ifjúsági Ének- és Zenekar ifjabb Benyus Sándor és Bakonyiné Marton Katalin vezetésével jelenleg is az Egyetemi templom egyházzenei szolgálatát látja el, valamint felkéréseknek eleget téve vendégszerepléseket is vállal. Az általuk előadott művek köre felöleli az egyházi év ünnepeit és az európai zenetörténet széles palettáját. Repertoárjukon százhúsz-száznegyven mű szerepel, illetve önálló zenekari műveket is játszanak. Az elmúlt években több CD lemezük is megjelent.

Fotó: Thaler Tamás

Gábor Miklós/Magyar Kurír

Kapcsolódó fotógaléria