A Gyulafehérvári Főegyházmegye közleménye Kovács Gergely püspökszenteléséről és érseki beiktatásáról

Külhoni – 2020. február 20., csütörtök | 17:44

Február 22-én, szombaton lesz Gyulafehérváron, a Szent Mihály-székesegyházban Kovács Gergely püspökké szentelése és érseki beiktatása. A Gyulafehérvári Főegyházmegye sajtóközleményét adjuk közre.

Február 12-én sajtóközleményben tájékoztattunk arról, hogy 2019. december 24-i dátummal Ferenc Szentatya elfogadta dr. Jakubinyi György érsek lemondását, utódjának dr. Kovács Gergelyt, a Kultúra Pápai Tanácsának irodavezetőjét, a Gyulafehérvári Főegyházmegye papját nevezte ki. A kinevezés, a püspökszentelés, valamint az érseki beiktatás közötti időre Ferenc pápa a nyugdíjba vonuló Jakubinyi György érseket bízta meg apostoli adminisztrátori minőségben a főegyházmegye vezetésével. Az új főpásztor felszentelésével és beiktatásával Jakubinyi György nyugdíjas érsek lesz.

Gyulafehérvár kinevezett érsekének február 22-i, Szent Péter apostol székfoglalásának ünnepén 11.00 órakor kezdődő szentelésére nagyszámú egyházi és világi méltóság jelentette be részvételét, ami a nagyrabecsülés és a tisztelet jele mind a szentelendő főpásztor, mind a nagy múltú főegyházmegye iránt.

Az ünnepségen részt vevő egyházi méltóságok között lesz két bíboros, hét érsek, 21 püspök, 8 segédpüspök, 4 nyugdíjas püspök – összesen 42 püspök vesz részt a szentelésen.

Romániából 15 római katolikus, illetve görögkatolikus püspök vesz részt a szentelésen. Ezen túlmenően az egyházi méltóságok közül hárman Rómából, a Szentszéktől érkeznek: Gianfranco Ravasi, a Kultúra Pápai Tanácsának bíboros elnöke, Miguel Maury Buendía bukaresti nuncius, Francisco-Javier Lozano, a korábbi bukaresti nuncius. Magyarországról összesen 19 megyés- és segédpüspök érkezik, élükön Erdő Péter bíboros-prímással és Veres Andrással, a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia (MKPK) elnökével. A szerbiai (délvidéki) Szabadkáról Pénzes János, az ukrajnai (kárpátaljai) Munkácsról Majnek Antal, a Moldvai Köztársaság fővárosából, Chișinăuból (Kisjenőből) Anton Coșa megyéspüspök érkezik. Az ausztriai Sankt Pölten-i egyházmegye segédpüspöke, Anton Leichtfried, a linzi és a kismartoni egyházmegyék püspöki helynökei, Maximilian Mittendorfer és Pál László, a németországi trieri egyházmegye segédpüspöke, Franz-Josef Gebert, és nem utolsósorban Szlovákia tábori püspöke, Frantisek Rabek is a vendégeink között lesz. Az ökumenikus kapcsolatok jegyében a Román Ortodox Egyház pátriárkájának üdvözlőbeszédét Irineu gyulafehérvári érsek közvetíti.

Nagy megtiszteltetésként és ökumenikus testvéri gesztusként értékeljük a történelmi egyházak vezetőinek jelenlétét: Kató Béla erdélyi, Csűry István királyhágómelléki református, Adorjáni Dezső Zoltán a Romániai Evangélikus-Lutheránus Egyház, Bálint Benczédi Ferenc a Magyar Unitárius Egyház, Reinhart Guib a Romániai Augsburgi Hitvallású Evangélikus, valamint Datev Hagopian, a romániai Apostoli Örmény Egyházmegye püspöke lesz jelen a szentelésen.

A világi méltóságok nagy száma tanúskodik arról, hogy a főegyházmegyét és új főpásztorát támogatják. Diplomaták, Románia és Magyarország kormányának tagjai és helyi önkormányzatok vezetői közül több mint 25 személy vesz részt. A külföldi és belföldi akadémiák és egyetemek képviseletében 18 személyt várunk.

A szentelendő főpásztor édesanyja és két testvére, felsőháromszéki rokonai és szülővárosából valamikori osztálytársai, a katolikus plébániák lelkipásztorai és hívei nagy létszámban érkeznek az ünnepségre. A Gyulafehérvári Főegyházmegye és a többi erdélyi, illetve magyarországi egyházmegyékből bejelentkezett papok és hívek száma meghaladja a hatezret, ami az örömteli várakozásnak kézzelfogható jele. Ennyi zarándok talán csak a főegyházmegye ezeréves jubileumán (2009) és Isten szolgája Márton Áron püspök földi maradványainak a székesegyházba való felhozatalakor (2016) volt az ősi egyházi székhelyen.

Kovács Gergely a Gyulafehérvári Főegyházmegye harmadik érseke, az 1011 éves egyházmegye 83., a második Gergely kereszt- és a második Kovács családnevet viselő főpásztora. Ő a 16. székely, és a római Collegium Germanicum et Hungaricum alumnusai közül tizedik püspökünk.

Gianfranco Ravasi bíboros lesz a fő-, Jakubinyi György és Miguel Maury Buendía érsekek lesznek a társszentelői. A püspökszentelést és az érseki beiktatást a Duna Televízió, az erdélyi Mária Rádió és a Marosvásárhelyi Rádió közvetíti, valamint több mint 40 akkreditált újságíró tudósít az eseményről. A jelenlévőknek latin, magyar és román nyelvű liturgikus füzetet adunk, a székesegyház előtti téren pedig óriásképernyőn követhetik a szentmisét, akik nem jutnak be a székesegyházba.

Köszönetet mondunk minden zarándoknak, hogy vállalják a hosszú út fáradalmait, az újságíróknak az érdeklődésért, tudósításért és a közvetítésért, valamint a szervezőknek az esemény jó lezajlása érdekében végzett szolgálatért.

Forrás: Gyulafehérvári Főegyházmegye

Fotó: Merényi Zita

Magyar Kurír

Kapcsolódó fotógaléria