A jövő kapuit a fiatalok nyitják – A szlovákiai magyar katolikus iskolák közös tedeuma

Külhoni – 2019. június 27., csütörtök | 14:34

Június 26-án Szepsiben tartotta országos tanévzáró ünnepségét a Patrona Nostra közhasznú társaság és a Szepsi Boldog Salkaházi Sára Iskolaközpont szervezésében a Szlovákiai Magyar Katolikus Iskolák Szövetsége.

A Szlovákiai Magyar Katolikus Iskolák Szövetségéhez Dunaszerdahely, Nagymegyer, Gúta, Tardoskedd, Komárom, Párkány, Ipolyság, Palást, Óvár, Ipolyhídvég, Szádudvarnok és Szepsi iskolái tartoznak, Szepsi székhellyel.

A szentmise főcelebránsa Bernard Bober kassai érsek-metropolita megbízásából Pásztor Zoltán pápai káplán, püspöki vikárius volt. Koncelebrált Szalay László nagyidai plébános, Gábor Bertalan szepsi esperes-plébános és Karch Krisztián szepsi káplán.

A hálaadó ünnepségen részt vettek a város, a helyi közélet és társadalmi szervezetek képviselői mellett a Rákóczi Szövetség, a Szlovákiai Magyar Szülők Szövetsége, valamint a Jövőért Alapítvány kuratóriumának tagjai is.

Az ünnepi liturgián közreműködött Bányász Emőke okleveles kántor, illetve a Boldog Salkaházi Sára Egyházi Iskolaközpont diákjai, Nagy Katalin tanárnő vezetésével.

A jövő kapuit a fiatalok nyitják, de a kulcsokat az öregek őrzik – idézte köszöntőjében Gábor Bertalan esperes-plébános Ferenc pápa 2018-ban, a Gyermek Jézus jeruzsálemi templomban való bemutatása ünnepén mondott szavait. A keleti egyházi hagyomány szerint ez nap a „találkozás ünnepe” – emlékeztetett a szónok. – Találkozás az újdonságot hozó Istengyermek és a várakozó emberiség között történt: egyfelől a fiatal Mária és József, másrészről az idős Anna és az agg Simeon között. A találkozás során kölcsönösen gazdagították egymást. Ott értették meg, hogy Isten ígérete a történelemben nem egyénileg, nem is egy szempillantás alatt valósul meg, hanem közösségben. A Gyermek Jézus közelében mind a négyen ismét rátaláltak hitük gyökereire, mert a hit nem könyvből merített ismeret, hanem az Istennel való együttélés művészete, amit az egy úton való haladással lehet megtapasztalni.

A két fiatal – József és Mária – az idősebbekkel, Annával és Simeonnal történő találkozásukban önmagukra találtak. Megsejtették jövőjüket. A két öreg pedig élete vége felé megkapta Jézust, élete értelmét, és ezzel valósággá vált Joel próféta látomása: „Öregjeitek álmokat látnak, a fiataloknak látomásuk támad” (Vö. Joel 3,1).

Minden fiatal nemzedék arra hivatott, hogy új ajtókat nyisson, de nem felejtve, hogy a kulcsokat az öregek őrzik. Vagyis jó, ha egy nemzedék fiatalsága figyel a gyökerek keresésére, és közben az idősekre hallgat. A fiatalok és az idősek közötti találkozás nélkül nincs jövő, ahogyan nincs növekedés gyökerek nélkül, és nincs virágzás új sarjak nélkül sem. Ezért is volt különös öröm ez a mai találkozás – mondta Gábor Bertalan.

Imádkozzunk és cselekedjünk együtt, hogy egyházi közösségeinkben országszerte, határon innen és határon túl, családjainkban és iskoláinkban megtanuljuk és megtanítsuk, hogy a fa a szél kihívásaira gyökereivel válaszol, mert csak ahol épek a gyökerek, ott lesznek épek a hajtások is. Lehet, hogy olykor fagykár éri a fát, de a megnyesett fa kizöldül, ha épek a gyökerek.

Adja Isten, hogy a közös tanúságtétel mindvégig hiteles, ösztönző és gyümölcsöző legyen – zárta köszöntőbeszédét a szepsi esperes-plébános.

Forrás és fotó: Szepsi Római Katolikus Esperesség

Magyar Kurír

Kapcsolódó fotógaléria