A pápa a 90 éves Famiglia Cristiana olasz hetilap olvasóihoz: A gyökerekből merítsetek erőt

Ferenc pápa – 2022. május 24., kedd | 11:16

Ferenc pápa május 21-én, szombaton délben a VI. Pál aulában találkozott a kilencven éve alapított Famiglia Cristiana olasz hetilap olvasóinak ezerfős közösségével. Hozzájuk intézett beszédében arra buzdította őket, hogy mindig térjenek vissza az evangéliumhoz, a gyökerekhez.

„A 90 éves katolikus Famiglia Cristiana folyóirat olyan, mint egy sokat látott jó és bölcs nagymama” – kezdte beszédét a pápa. Az újság Boldog Don Alberione apostoli lelkületéből fakad, akinek elképzelése szerint a lap „elviszi a családoknak a valóság keresztény szemléletét, továbbá a világ és az Egyház aktuális nagy kérdéseit”. Ebbe a munkába kapcsolódott be a Szent Pál Társaság egész családja, főként a nyomtatás és a terjesztés terén. Don Alberione már 1915-ben azt mondta a fiatal papoknak, hogy „vessenek jó ötleteket, hogy azok teremjenek jó cselekedeteket a vallási, társadalmi, gazdasági, erkölcsi eszmék világában”. Ajánlotta, hogy „egy-egy jó ötlet és tények közlésével tegyék érdekessé az újságot”.

Ferenc pápa az újság „olvasóközönségét nevezte a Famiglia Cristiana magazin igazi örökségének”. A lap vezetői és szerkesztői mindig is ápolták a velük való kapcsolatot, amit a „mostani digitális átalakulás világában is meg kell újítani”, miként egykor Don Alberione ajánlotta: „Mozi a plébániákon és előfizetések katolikus folyóiratokra, mert a katolikus újság olyan, mint Isten látogatása az otthonokban.” A Pál Társaság tagjai kezdettől fogva „odafigyeltek a kapcsolatokra, mint a kommunikációs gyakorlat kulcsára, és a hálózatokra”. Nem az eszközök a fontosak, hanem a „kommunikáció kultúrája”, mert ennek kell Isten népe szolgálatában állnia az evangelizáció két fő útján, mely „a testvériség és az átfogó ökológia útja”. A módszer ugyanaz marad, vagyis a „párbeszéd és a meghallgatás”, amely lehetővé teszi a kapcsolatok ápolását.

A párbeszéd a Szentatya értelmezésében nem szűkíthető le egyszerű adat- vagy információcserére, mint egy telefonkönyv. A valódi kommunikáció egy mélyebb gyakorlat, amely kiemeli az embert abból a csapdából, hogy mindent önmagára vonatkoztasson. Az önzés leküzdése egy tágabb horizont felé tekint, „kifelé irányuló utakat” kell megtennie, a II. Vatikáni Zsinat, Szent VI. Pál, Szent II. János Pál pápa nyomán, de még ezt megelőzően Pál apostol példája nyomán, aki „az evangélium hirdetése révén kapcsolatokat és közösségeket hozott létre”.

Ferenc pápa utalt a paulinusok következő nagykáptalanjának alapgondolatára a páli tanítás jegyében: „Gondolkodástokban megújulva alakuljatok át!” (Róm 12,2), mely legyen egyúttal a megújulás forrása is számukra. Szabadon hozzáfűzött szavaival arra buzdította őket, hogy „mindig térjenek vissza az evangéliumhoz, a gyökerekhez, onnan merítsenek erőt a megújuláshoz, ugyanakkor kerüljék, hogy mindent megőrizni akaró kis közösségeket hozzanak létre, ahol az ember lelke végül olyanná válik, mint egy múzeum. Végül a pápa Don Alberione tanítását idézte: „Jézus Krisztusnál nagyobb gazdagság nem adható ennek a szegény és büszke mai világnak. Mária kegyelmet adott a világnak Jézus Krisztusban, és ezt továbbra is kínálja az idők során. A világnak szüksége van Jézus Krisztusra, aki az út, az igazság és az élet. Mária nyújtja nekünk Őt az apostolok és apostolkodás által”.

Forrás: Vatikáni Rádió

Fotó: Vatican News

Magyar Kurír

Kapcsolódó fotógaléria