A szinodális folyamat sikeréért imádkoztak Mátraverebély-Szentkúton

Hazai – 2023. június 5., hétfő | 9:00

A Vatikánban működő szinódusi titkárság kezdeményezésére nemzetközi imanapot tartottak május 31-én a szinodális folyamat sikeréért. Két nemzeti kegyhelyünkön, Mátraverebély-Szentkúton és Máriapócson csatlakoztak papok, szerzetesek és hívek az eseményhez.

Mátraverebély-Szentkúton a Váci Egyházmegye papsága, szerzetesek és világi hívek gyűltek össze május 31-én, és a déli szentmisében kérték a kegyelmeket a Ferenc pápa által kezdeményezett szinodális folyamat sikeréhez.

A Vatikánban 2023. októberében tartják meg a 16. rendes püspöki szinódus első ülését, amelynek témája a szinodalitás, és célja, hogy Isten népeként meghallgassuk, mit üzen a Szentlélek az Egyháznak.

Az Egyház egyre inkább felismeri, hogy a szinodalitás Isten egész népének az útja. Ezért a szinódusi folyamat az összes hívő közös útja, amelyben minden helyi egyháznak fontos szerepe van. Ezért a szinodalitásról szóló püspöki szinódus előkészítését széles körű konzultáció előzte meg, amely 2021 októbere óta tart. Ennek során első körben a plébániai közösségek, mozgalmak, szerzetesrendek egyházmegyei szinten vitattak meg számos kérdést, amelyek a jövő Egyházának működésére fókuszáltak. Ezt követte az országjelentések ismertetésével a kontinentális szakasz, amelynek összegzése alapján a 2023. októberi püspöki szinódus munkáját elő lehet készíteni. A teljes folyamat 2024 októberében zárul majd.

A Szentatya többször hangsúlyozta, hogy a szinodális folyamat akkor lesz sikeres, ha mindannyian olyan hozzáállásra törekszünk, amelynek jellemzője a nyitottság, az alázat, a párbeszéd és a megkülönböztetés elsajátítása, valamint az előítéletek és a klerikalizmus kerülése. Ha magunkévá tesszük a befogadás, a meghallgatás lelkületét.

Mindezek előmozdítására kérte a Vatikán, hogy minden országban május 31-ét imanapként szenteljék a szinódusnak, amikor azért imádkoznak, hogy a Szentlélek világosítsa meg a világegyház és a részegyházak felelőseit, és Szűz Mária oltalmát és pártfogását kérjék az egész szinodális folyamathoz.

A szentmise elején Marton Zsolt püspök köszöntötte a Váci Egyházmegye megjelent papjait, akik kétnapos találkozót tartottak Mátraverebély-Szentkúton, valamint a híveket, zarándokokat.

Az olvasmányok között Márk evangéliuma az úton lévő Jézusról szólt. Mi is mint Egyház úton vagyunk püspökök, papok, más szolgálattevők és azok a világi Krisztus-hívők is, akik velünk együtt dolgoznak – kezdte a püspök beszédét, majd feltette a kérdést: Mit jelent számunkra ez a közös haladás?

Ennek az útnak az elején önmagunkra kell tekinteni, megnézni, milyen a kapcsolatunk Istennel, magunkkal. Akkor tudunk kapcsolódni a közösséghez, akkor tudjuk építeni a közösséget, ha önmagunkkal és Istennel rendben vagyunk, és akkor kapunk lendületet és tüzet, hogy tanúságot tudjunk tenni róla – hangsúlyozta a főpásztor. Fontos továbbá, hogy az Ő tanítványai maradjunk, hogy ő legyen velünk, és mindenki a maga megbízatásában teljesítse Isten akaratát.

A Váci Egyházmegyében a szinódus szellemében indítottuk el nemrég hároméves jubileumi felkészülési folyamatunkat, amelyben az egyéni hit megerősítését követően a közösségből indulunk a misszió irányába – mondta Marton Zsolt. Úgy, ahogy a szinódus alcíme is jelzi ezt számunkra: közösség – részvétel – küldetés. Ebben a folyamatban a püspök és a papság feladata, hogy a hit és a tanítás tisztaságát képviselje. A folyamat végén a küldetés célja pedig, hogy vágyat tudjunk ébreszteni másokban a közösséghez tartozásra.

A szinodális úton a Szentatya külön hangsúlyt fektet a hitérzékre – emelte ki Marton Zsolt. Azért, mert a keresztségünkből fakad, azaz mindenki részesedik benne. De csak akkor tud növekedni, ha gondozzák, mint a növényt. A hitérzéket is formálni, alakítani kell. Ebben a papoknak fontos szerepük van. Annak formálódik a hitérzéke, aki olvassa a Szentírást, és próbálja életre váltani saját, családja és közössége életében, és aki él a szentségekkel és az eucharisztikus közösség tudatos tagja akar lenni. Az egészséges hitérzékű ember meg tudja különböztetni, mi származik Istentől, és mi a világból. Erre az egészséges hitérzékre és az életszentségre mindannyian meghívást kaptunk, mindenki a maga életállapotában és hivatása szerint.

Kérjük együtt, hogy ebben a szinodális folyamatban, egyéni meghívottságunknak megfelelően Krisztussal együtt tudjunk haladni. Kérjük ehhez a Szentlélek megvilágosító erejét elsősorban a Szentatyának, de minden paptestvérnek is, és kérjük, hogy minden hívőben ébredjen fel a vágy az egészséges hitérzék iránt – zárta beszédét a váci püspök.

Az egyetemes könyörgésekben imádkoztak Ferenc pápáért és mindenkiért, aki részt vesz a szinódus munkájában, hogy meghallják a Szentlélek vezetését, valamint minden hívőért, hogy megértsék a szinodalitás igazi értelmét, megtanuljanak együtt járni a Krisztushoz vezető úton és a folyamat hozzon valódi gyümölcsöt az egész Egyház számára.

Az imanapot követő napokban jelenik meg a püspöki szinódus munkadokumentuma, amelyet részleteiben fognak tárgyalni az októberi ülésen a püspökök és a szakértőként meghívott világi munkatársak. A szinódust megelőzően szeptember 30-án ökumenikus imanapot tartanak Rómában, majd a szinódus résztvevői háromnapos lelkigyakorlattal készülnek fel a közös munkára.

Forrás és fotó: Váci Egyházmegye

Magyar Kurír

Kapcsolódó fotógaléria