A Veszprémi Főegyházmegye a tisztaság vértanújának ünnepére is készül a nagyböjtben

Hazai – 2020. február 26., szerda | 19:55

Március 23-án lesz 75 éve, hogy Bódi Mária Magdolnát, a tisztaságot fogadott munkáslányt egy őt megerőszakolni akaró szovjet katona megölte. A Veszprémi Főegyházmegye április 25-én emlékezik meg az évfordulóról, amelyre a nagyböjt idején imádsággal készülnek. A főegyházmegye február 26-án közzétett nagyböjti felhívását az alábbiakban közöljük.

Készüljünk a nagyböjt alatt Bódi Mária Magdolna ünnepére, és emlékezzünk meg együtt halálának 75. évfordulójáról!

A fiatal vértanú lelkiségének alaposabb megismerésével egyben a Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszusra való készülethez is csatlakozunk; annak idején az 1938-as világkongresszus eseményei ugyanis Magdi életében is fontos szerepet kaptak.

Az alábbi három lépés és az azokhoz kapcsolódó imák a litéri vértanúra történő emlékezés mellett egyúttal Magdi alázatos lelkiségét, önfeláldozó istenhitét is segítenek megismerni.


1. Válassz egy imaformát magadnak a nagyböjt idejére az alábbiakból:

– „Olyan jó szeretni az Istent. Úgy fölmelegszik az ember szíve!” – mondta Magdi egy alkalommal a szentséglátogatásról.

Heti egy alkalommal vegyél részt szentségimádáson vagy tölts fél órát csendes imádsággal.

– Magdi életének utolsó pillanatában is a rózsafüzért szorította magához, míg kimondta utolsó szavait: „Uram, Királyom! Végy magadhoz!”

Csütörtökön imádkozz el egyénileg vagy közösségben legalább egy tizedet a világosság rózsafüzéréből, kérve a Szűzanyát, imádkozzon értünk Jézushoz, hogy Őáltala – Magdihoz hasonlóan – mi is megtisztulhassunk, lelkünk békéjét Krisztus kegyelme által megőrizhessük, és a szentségekben megerősödjünk.

– Bódi Magdi megalapította a Dolgozó Lányok Litéri Egyesületét, melyet Jézus Szívébe és a Szűzanya oltalmába ajánlott, majd e szavakkal indított útjára: „Dolgozni fogunk Jézusért. Szeretni fogjuk egymást Jézusért.” A leányokkal – közös lelki épülésük mellett – rászoruló családokat, betegeket, idős embereket segítettek.

A nagyböjt minden napján imádkozd el az isteni irgalmasság rózsafüzérét a testben és lélekben rászorulókért, a vigasztalást nélkülözőkért, a hitükben megingókért, hogy lélekben megerősödjenek, Jézust felismerjék, és soha el ne hagyják.

– Magdit gyakran dicsérték jó cselekedetei miatt, erre egy alkalommal így felelt: „Ez semmi ahhoz képest, hogy az Úr Jézus meg tudott halni értünk! Ha arra tekintünk, amit mi teszünk, gőgösökké válunk. Ezért mindig azt kell nézzük, amit Isten tesz bennünk, akkor alázatosak maradunk.”

Szentáldozás utáni imád részeként kérd Magdi közbenjárását, hogy az Eucharisztia által megerősödve megőrizd a mindennapokban alázatosságodat és áldozatkészségedet, hogy így te magad is áldozattá lehess Jézus és testvéreid számára.

– Magdi nagyon szeretett Istenről és a szentek életéről olvasni, ám gyári munkája miatt erősen csökkent az olvasásra fordítható ideje. Ő azonban az ebédidőt és a pár perces szüneteket is kihasználta, hogy időt szakítson lelki olvasmányaira.

A nagyböjt minden napján szentelj időt a Szentírás olvasására.


2. Az általad választott imádságot követően mondd el az imádságot Bódi Magdi boldoggá avatásáért és kérd közbenjárását saját szándékodért:

Ima Bódi Mária Magdolna boldoggá avatásáért

Krisztus Királyunk! Szüzességi fogadalmával Magdi örök hűséget esküdött Neked. Gondviselő szeretetedből a zárdaajtó helyett a gyár kapui nyíltak meg előtte. Amilyen szívesen lett volna liliom istenszerető jegyeseid koszorújában, ugyanolyan készségesen ment sugározni az isten- és emberszeretetet a Rólad megfeledkezett, de mégis jobb sorsra érdemes munkások közé. „Uram, Királyom! Végy magadhoz!” – ezt az utolsó fohászát is meghallgattad, amikor vérét ontotta Érted. Add meg nekünk, Urunk, hogy Magdit a szentek társaságában tisztelhessük, mindig a Te nagyobb dicsőségedre. Ámen.


3. Végül minden alkalommal imádkozz el egy Üdvözlégyet a litéri ünnepségért, valamint azért, hogy a Magdiról szívükben megemlékezők megtapasztalhassák a fiatal vértanú közbenjárását életükben.


A nagyböjti lelki felkészülést követően arra buzdítunk, vegyél részt a Bódi Mária Magdolna-ünnepségen, melynek során együtt emlékezünk meg a fiatal vértanúról, és közösen kérjük Magdi közbenjárását a személyes imaszándékokért.

Bódi Mária Magdolna 75 éve bekövetkezett vértanúságára április 25-én, szombaton emlékeznek a Balatonfűzfőhöz közeli Litéren.

Az esemény 10 órakor kezdődik imádsággal Magdi sírjánál. 11 órakor ünnepi szentmise kezdődik az iskolaudvaron, a vértanúság helyén. A főcelebráns Erdő Péter bíboros, prímás, esztergom-budapesti érsek lesz. 

* * *

Bódi Mária Magdolna élete

Szigligeten született 1921. augusztus 8-án, szülei uradalmi cselédek voltak. Édesapjának nem voltak iratai, ezért a szülők nem házasodhattak össze. Magdi a falusi iskola hittanóráin ismerkedett meg a katolikus hitigazságokkal. Elsőáldozásától kezdve buzgó lelki életet élt, vallásos tartalmú könyvek olvasásával is mélyítette hitbeli ismereteit. Tizenhét éves korában részt vett a balatonfűzfői népmisszión, itt ismerte fel, hogy életét egészen Krisztusnak akarja szentelni. Szerzetesi életre érzett hivatást, de ennek megvalósulását a korabeli kánonjog nem tette lehetővé szülei egyház által nem szentesített kapcsolata miatt.

1939-től a fűzfőgyártelepi Nitrokémia Rt. üzemében dolgozott. Hitélete ekkor is igen intenzív volt, három műszakos beosztása ellenére naponta áldozott. Ez adott erőt neki a gyárban sokszor tapasztalható durva, vallásgyalázó gúnyolódások elviseléséhez. Szelíd derűje, talpraesett, de sosem sértő válaszai, szorgalma hamarosan kivívták munkatársai és felettesei tiszteletét.

1941-ben Krisztus Király ünnepén szüzességi magánfogadalmat tett, 1942-ben a Mária Kongregáció tagjává avatták. A Szívgárdában is elkötelezetten foglalkozott a gyerekekkel, mindennapjainak szerves része volt a szeretetszolgálat. Tagja lett a Katolikus Dolgozó Lányok Szövetségének, hamarosan a társaság csoportvezetőjeként mutathatott jó példát a rábízott munkáslányoknak. Imádságaiban gyakran azért fohászkodott: fiatalon halhasson meg, és halála közelebb vigye a fiatalokat az Úrhoz.

1944-ben a front egyre közeledett családja akkori lakóhelyéhez, Litérhez, és mind aggasztóbb híreket lehetett hallani a szovjet katonák nőkkel szembeni atrocitásairól. Bódi Magdolna ezeket hallva elhatározta, hogy ha kell, élete árán is hű marad Jézusnak tett fogadalmához. 1945. március 23-án két fegyveres szovjet katona támadt rá az óvóhely bejáratánál tartózkodó asszonyokra, közöttük Isten szolgálójára, aki ellenállást tanúsított, és menekülni igyekezett, de ebben a helyzetben is elfogadta sorsát. Társaiért, édesanyjáért aggódott: „Édesanyám, menjenek innen, én most már meghalok!” – mondta.

A katona több lövéssel halálosan megsebesítette. Ő két karját az ég felé tárva e szavakkal fejezte be földi életét: „Uram Királyom! Végy magadhoz!” Zsebében ujjai a rózsafüzért szorították. Az utolsó golyó a szívét találta el. Életáldozatának ereje szinte azonnal megmutatkozott: halála után két héttel szülei szentségi házasságot kötöttek.

Bódi Mária Magdolna tiszta életének és halála körülményeinek ismeretében Mindszenty József akkori veszprémi püspök egyházmegyei vizsgálatot indított. A dokumentumok végül nem jutottak el Rómába, és az ismert történelmi körülmények folytán évtizedekig beszélni sem lehetett a vértanú munkáslányról. Az eljárás 1990-ben újraindult, de a korabeli dokumentumok csak hiányosan álltak rendelkezésre. 2010-ben a veszprémi székesegyház irattárából váratlanul előkerült a latin nyelvű iratcsomó, amely új lendületet adott az eljárásnak.

Forrás: Veszprémi Főegyházmegye

Fotó: Lambert Attila

Magyar Kurír

Kapcsolódó fotógaléria