Átadták és megáldották a máramarosszigeti katolikus óvoda és bölcsőde új épületét

Külhoni – 2024. május 27., hétfő | 14:28

Május 22-én ünnepélyesen átadták Máramarosszigeten, majd Bogdán Szabolcs János református püspök és Schönberger Jenő szatmári főpásztor megáldotta az Árpád-házi Szent Kinga Óvoda és Bölcsőde új épületét. A Borromeo Szent Károly-plébánia épületében működő és a Leőwey Klára Elméleti Líceumba tagolt intézmény ötvenhét bölcsődés és óvodás gyermeknek biztosít magyar nyelvű oktatást, nevelést.

Az elméleti megvalósítást egy 2015-ben, a kolozsvári székhelyű Nemzeti Kisebbségkutató Intézet szakértői által készített, az oktatás helyzetfelmérését és a lehetséges megoldásokat tartalmazó kutatási anyag indította el. A máramarosszigeti Borromeo Szent Károly-plébánia és a máramarosi főesperesség által kezdeményezett szakmai konzultáció eredménye egyértelművé tette, hogy meg kell erősíteni a Kövesláztól Borsafüredig terjedő, Máramarossziget központú történelmi tájegység legnagyobb magyar oktatási intézményét, a Leőwey Klára Elméleti Líceumot.

Mivel a régióban a magyar nyelvű oktatás a hosszúmezői gimnáziumi szintű iskolára, valamint a borsai, pálosremetei és rónaszéki magyar gyermekek fakultatív oktatására korlátozódott, a líceum stratégiai jelentőséggel bír.

A támogatás megítélése után, 2017-ben elkezdődött az új bölcsőde- és óvodaépület számára a korábbi ingatlan bontása, majd 2020 és 2022 októbere között felépítették az óvodakomplexumot. A Leőwey Klára Elméleti Líceum a 2023/24-es tanévben már új környezetben várta a 22 beíratott óvodás és 20 bölcsődés gyermeket.

Az épület május 22-én tartott átadóünnepségén elsőként Kósa Attila, a Leőwey Klára Elméleti Líceum igazgatója köszöntötte az egybegyűlteket, majd Schönberger Jenő szatmári megyéspüspök mondott ünnepi beszédet.

A főpásztor visszaemlékezett a bölcsőde és óvoda építésének kezdeteire, amikor Reszler Mihály főesperes és Kósa Attila igazgató megkeresték, hogy támogassa az intézmény létrejöttét. Egyetlen feltételt támasztott: hogy mindenki akarja: legyen ez a kezdeményezés az összefogás bizonyítéka. „Jézus megígérte, hogy ha együtt, egyetértve kérünk valamit az Atyától, akkor Isten támogatja és meghallgatja a kérést – mondta a szatmári megyéspüspök. – Csodálatosan szép épület nőtt ki a plébánia udvarán.”

Schönberger Jenő köszönetet mondott a magyar kormány anyagi támogatásáért, megköszönte a helyi vezetők, a helyi közösség és a főesperes támogatását, valamint a tervezőtől a kivitelezőig mindazok fáradozását és munkáját, akik „ebben az épületben minden téglát megsimogattak, és ilyen szépre alakítottak”.

Bogdán Szabolcs János, a Királyhágómelléki Református Egyházkerület püspöke a Példabeszédek könyvéből vett igeverssel köszöntötte az egybegyűlteket: „Neveld a gyermeket a neki megfelelő módon; még ha megöregszik, akkor sem tér el attól” (Péld 22,6). „Mindannyiunk közös felelőssége a gyermekek nevelése. A szeretet által kell nevelni a gyermeket, mert a szeretet hozza ki belőlük a legtöbbet. Amit gyermekkorban kapunk, az meghatározó az egész életre” – hangzott el a református püspök beszédében, aki Isten áldását kérte az óvodára, az oktatókra és mindazokra, akik jóvoltából felépült az intézmény.

A főpásztori beszédeket követően Moldovan Vasile, Máramarossziget polgármestere, Pop Mihai Cosmin, Máramaros megye főtanfelügyelője; Kelemen Hunor, a Romániai Magyar Demokrata Szövetség elnöke és Soltész Miklós, a Miniszterelnökség egyházi és nemzetiségi kapcsolatokért felelős államtitkára szólt a jelenlévőkhöz.

Az ünnepi esemény a bölcsődések és óvodások előadásával és a Leőwey Klára Elméleti Líceum diákjainak zenés műsorával folytatódott.

A műsort az ünnepélyes szalagátvágás követte, amelyet Schönberger Jenő püspök, Soltész Miklós államtitkár, Moldovan Vasile polgármester, Pop Mihai Cosmin főtanfelügyelő, Kelemen Hunor elnök, Reszler Mihály főesperes és Kósa Attila igazgató végeztek, kisgyermekek társaságában.

A magyar és román nyelven elimádkozott áldást követően Schönberger Jenő püspök az épület minden termét meghintette szenteltvízzel.

A máramarosszigeti Borromeo Szent Károly-plébánia épületében működő, a Leőwey Klára Elméleti Líceumba tagolt Árpád-házi Szent Kinga Óvoda és Bölcsőde ma már 57 gyermek számára biztosít magyar nyelvű oktatást 1 bölcsődei és 3 óvodai csoportban.

Forrás: Szatmári Római Katolikus Egyházmegye

Fotó: Lovász Dénes/Borromeo Szent Károly-plébánia Facebook-oldala

Magyar Kurír

Kapcsolódó fotógaléria