Az Aracs-díjak kitüntetettjei

Kitekintő – 2005. augusztus 4., csütörtök | 13:22

Az Aracs–Főnix-díj, az Aracs-díj és az Aracs-érem odaítéléséről döntött az Aracs délvidéki civil szervezet bizottsága. A döntés értelmében Aracs–Főnix díjjal tüntették ki Orbán Viktor volt miniszterelnököt, Aracs-díjjal Huzsvár László nagybecskereki megyéspüspököt és Bodor Anikó zentai néprajzkutatót, Aracs-éremmel Balassa Julianna pancsovai matematikatanárt, televíziós szerkesztőt, Papp Ferenc újvidéki közéleti személyiséget és Siflis Zoltán szabadkai filmrendezőt.

A bizottság indoklása szerint minden kitüntetett olyan kiváló, hatékony személyisége a délvidéki és az egyetemes magyar közéletnek, a nemzeti művelődésnek és oktatásnak akit számon tart a közvélemény, és nem feled majd a jövő sem.

A kitüntetettek 2005. szeptember 16-án, pénteken este 6 órakor a szabadkai Városháza dísztermében ünnepélyes keretek között veszik át az Aracs Társadalmi Szervezetnek e rangos díját.

A díjról
Az Aracs-díj neve a Délvidék legnagyobb, legszebb és Az aracsi Pusztatemplomlegtitokzatosabb középkori alkotásának, az egyetemes magyarság kultúrájába szervesen beilleszkedő, párját ritkító építészeti műremeknek, az aracsi Pusztatemplom emlékét idézi, amely romosságában is – mint a bánsági tájból kiszakadó felkiáltójel – múltunk, anyagi és szellemi kincseink, valamint önismeretünk jelképe, a költő szavával maga a „rommá sűrűsödött csönd”

1. Az Aracs–Főnix-díj Kalmár Ferenc szabadkai szobrászművész kisplasztikájából és Gyurkovics Hunor festőművész készítette díszoklevélből áll, idén negyedszer adják ki.

2. Az Aracs-díj Szervátiusz Tibor kisplasztikájából, Boros György készítette díszoklevélből és pénzjutalomból áll, idén nyolcadszor adják ki

3. Az Aracs-érmet, amely Kutas Ágnes budapesti szobrászművész műve, s amelyet az ugyancsak Boros György által készített díszoklevél és pénzjutalom egészít ki, idén hetedszer osztják ki.

Az Aracs-díj és az Aracs-érem célja szorgalmazni, serkenteni azt a munkát, amely a délvidéki magyarság megmaradását, ittmaradását, kulturális és gazdasági gyarapodását szolgálja, valamint kárpótolni azt a fáradozást, megaláztatást vagy nem ritkán akár az üldöztetést is, amelyet e nemes munka sikeréért a díjazottaknak el kellett szenvedniük.

A díjat odaítélő bizottság tagjai:
dr. Benák József egyetemi tanár, Bicskei Zoltán grafikusművész, filmrendező, Csorba Béla költő, néprajzkutató, publicista, dr. Gubás Jenő nyugalmazott főorvos, az Aracs Társadalmi Szervezet elnöke, Hajnal Jenő magiszter, bizottsági elnök, dr. Ribár Béla akadémikus és dr. Szöllősy Vágó László ny. újságíró, pedagógus. A bizottság elnöke Hajnal Jenő.

Hírvivő/MK