Az én szerzetesem: Erdősi M. Caritas iskolanővér

Megszentelt élet – 2015. február 15., vasárnap | 20:00

A megszentelt élet évében meghirdettük „Az én szerzetesem” kampányunkat. Azt kérjük olvasóinktól, osszák meg velünk, ki a kedvenc szerzetesük – vagy más megszentelt életet élő ismerősük –, mit jelent ő számukra. Magyarné Mária Erdősi M. Caritas iskolanővért mutatja be.


Az én szerzetesem Erdősi M. Caritas nővér a Boldogasszony Iskolanővérek kongregáció tagja, a Patrona Hungariae Gimnázium tanára.

A gimnáziumban magyar és történelem tanárunk volt, és ami ennél is fontosabb: osztályfőnökünk. A szó legigazabb érelmében, kicsit pótmamánk is. Minden, a kamaszlányoknak világrengető kérdéssel vagy éppen csak mindennapos, ügyes-bajos gonddal meg lehetett keresni, időt szakított rengeteg feladata közt, tanácsot adott, szülőkkel tárgyalt, eligazított, de sokszor elég volt, ha „csak” meghallgatott.

Életem alakulása során személyesen is pótmamámmá vált a szó fizikai és lelki vonatkozásában is. Fizikai értelemben akkor, mikor – nővértársaival összefogva - „visszakértek” a Mennyei Atyától, hogy az orvosi prognózis ellenére tovább maradhassak itt a földön családom, és a többi ember –remélem: – szolgálatára... Így újra „megszülettem”.

Lelki gondoskodását nagyon nehéz megfogalmazni, hiszen ez az ember számára nem annyira látható és tapasztalható, mint a fizikai valóság. Ezért segítségül hívom André Louf trappista atyát, aki a lelki vezetőről az alábbiakat fogalmazza meg. Ezek a sorok – és a mögöttük meghúzódó gondolatok – jobban segítenek érzéseim átadásában, mintha saját szavaimmal dadognám el azokat: „A lelki vezető a Hagyomány élő köteléke. A maga sajátos helyén az Ige tolmácsává, értelmezőjévé válik. Tapasztalatának átadásában az Ige új életre kel. Az ő segítségével értjük meg hivatásunkat és Isten rajtunk nyugvó akaratát... Segítségünkre van, hogy fölfedezzük önmagunkban az igék visszhangját..., érzékenységre tanít a Lélek belső indításai, ösztönzései iránt, s türelmesen keresztül is viszi őket életünkben. Olyasvalaki, akinek leülepedett hite feloldja kétségeinket, nehézségeinket; s végül olyan ember, aki élő kapcsolatot jelent Krisztus és miköztünk. Tanú, aki szeretetével mellettünk tesz bizonyságot... Igét közvetítő, növekedést munkáló.”

Drága Caritas nővér! Adja a mi Urunk, hogy még nagyon sokáig egészségben, jókedvben, töretlen derűvel közvetítse nekem/nekünk az Igét és a szeretetet!

Imádságos, hálás szeretettel, volt /és még mindig tanítványa,

Magyarné Mária

Kapcsolódó fotógaléria