Az igaz József családi kincsei – Egy orosz történész Jézus nevelőapjáról

Nézőpont – 2021. március 17., szerda | 20:46

Anasztázia Palamarcsuk történész, a Szentpétervári Állami Egyetem történettudományi intézetének középkori történeti tanszékének adjunktusa a Gaudete.ru keresztény portálon közzétett írását olvashatják, Hidász Ferenc OFM fordításában.

Nagyon agresszív világban élünk. A tévéből, az interneten és az ablakunkon át gyakorlatilag mindennap negatív információk áradata önt el: katasztrófák, válságok, ártatlan emberek halála, ökológiai csapások és sok, nagyon sok más dolog. Még a középkor nagyszerű receptet ajánlott hasonló természeti csapások idején. Cito, longe, tardo (gyorsan fuss messzire, és a lehető legkésőbb térj vissza). Leginkább nincs hová menekülnünk, ráadásul túlságosan ijesztő – eltűnni a helyszínről, és szakítani a megszokott kapcsolatokkal.

Ha pedig nincs hová futni, akkor a külső agresszióra adott legtermészetesebb reakció: megvédeni legalább a mi kis belső világunkat, a hírhedt „komfortzónát”, ahová nem érnek el a külső borzalmak. Az önfenntartás ösztönétől vezetve a modern ember egyre gyakrabban mondja azt, hogy „nem”. Ne avatkozz bele! Ne légy támasz! Ne bújj ki a kuckódból!

József, Mária és Fiuk, a Szent Család nem kevésbé bonyolult időket élt. Ennek ellenére ebben a családban az „igen”-ek teljesen egyedülálló légköre uralkodott.

Történelmileg úgy alakult, hogy

az Újszövetség könyvei Máté evangéliumával kezdődnek. Éppen ebben az evangéliumban az Istennek kimondott „igen” elsősége egy férfié, egy családfőé, Józsefé.

József ajkáról az Isten felé elhangzó „igen”-t a férfi szívében egy senki számára nem látható belső harc előzte meg; de ez az „igen” a názáreti család egész további életének legfőbb garanciájává és alapjává lett. Ez az „igen” Mária ártatlanságának elfogadását is jelentette: József nem erőfeszítés nélkül, de tanulja a szeretett nő iránti bizalmat. Jó például szolgál ez a férfiaknak! Végül a

József által kimondott „igen” a Kisded elfogadására és az érte való felelősség vállalására is vonatkozott; ez az új élet elfogadása, az igazi „igen”, amellyel kezdetét veszi az apaság.

József számára jegyese kiváló társ volt, hiszen Mária is ki tudta mondani az „igen”-t. Valószínűleg sok csapással jár együtt, ha nem utasítjuk vissza azt, ami felborítja egész életünket. „Legyen nekem a te igéd szerint” – mondotta Mária, s ezzel az emberiség történelmének menete egyszer s mindenkorra megváltozott. Kimondani az „igen”-t a megfogant Kisdedre, s ezáltal tüstént kinyilvánítani iránta a szeretetet.

Mária arra tanít, hogy fogadjuk szeretettel a gyermekeket, mondjuk ki rájuk az „igen”-t. Még akkor is, ha valahol Jeruzsálemben elvesznek, és nagyon felzaklatják szüleiket... Kimondani Istennek az „igen”-t még akkor is, amikor a szeretett Gyermeket megkínozzák és felfeszítik.

József és Mária kiváló példát adtak Fiuknak, és megtanították őt az „igen” kimondására.

Jézus élete tökéletes „igen” az Atyaisten akaratára. Az „igen” az elítéléshez és a kereszthez vezet. Jézus „igen”-je győzelem a pokol és a halál abszolút „nem”-je fölött.

A názáreti család „igen”-je elsősorban bizalmat jelent. Szent József példájára tanulunk meg „igen”-t mondani Istennek, és nem fogunk félni, mert a názáreti ács, a Szent Család atyja segítségünkre siet még a legbonyolultabb körülmények között is. József, ugye, igen?

Fordította: Hidász Ferenc OFM

Forrás és fotó: Gaudete.ru/saint-joseph

Magyar Kurír

Kapcsolódó fotógaléria