Az örömhír hirdetőinek küldünk benneteket – Pap- és diakónusszentelés Székesfehérváron

Hazai – 2021. június 25., péntek | 13:35

A Székesfehérvári Egyházmegye hagyományainak megfelelően Keresztelő Szent János születésének főünnepén, június 24-én tartották a pap- és diakónusszentelést a Prohászka-emléktemplomban. Spányi Antal megyéspüspök pappá szentelte Szakács Péter Mihályt, diakónussá Ébner Vilmos és Arany Ferenc papnövendékeket.

A felszenteltek megbízást kaptak az áldozópapi és szerpapi tisztség betöltésére. A szentelésre nagy számban érkeztek az egyházmegyéből hívek, rokonok, barátok, hogy együtt ünnepeljenek és imádkozzanak a szentelendőkért.

A szentmisébe illesztett szentelés szertartása a jelöltek bemutatásával és kiválasztásával kezdődött. Hajdú Ferenc helynök a hagyományoknak megfelelően kérte a megyéspüspöktől a pappá és diakónussá szenteléseket.

Spányi Antal püspök beszédében Keresztelő Szent Jánosnak a papság számára is kijelölt útjáról beszélt. „Ő elfogadta az Úrtól hivatását, hogy utat készítsen az Isten küldöttének. Odaadta életét ennek a hivatásnak, és így méltó példa lett az Isten hívását követni akaró embernek.

Benedek pápa, követve elődje, Szent II. János Pál pápa gondolatát, azt mondta: a papnak az a feladata, hogy Isten hegyére másszon, mert ott tud az Istennel találkozni.

Mert a pap Istenhez viszi az emberek dolgait, és amikor lejön az Isten hegyéről, lehozza az Isten áldását, kegyelmét az emberek számára. Benedek pápa azt kéri, a pap legyen Jézus szívének ajándéka. Ajándék az Egyház és a világ számára, mert Isten Fiának szeretettel teljes szívéből fakad minden. És különösképpen fakad belőle a hivatása azoknak, akiket az Úr Jézus meghódított, akik mindenüket hátrahagyták, hogy teljesen a keresztény nép szolgálatának szenteljék magukat, a Jó Pásztor példája nyomán.”

A főpásztor arra buzdította a szentelendőket, hogy életük Istenről szóljon. „Ez csak akkor lehetséges, ha az Ő jelenlétében maradtok. Legyetek járatosak Isten dolgaiban, mert Őróla kell beszélni a világban, és nem a világi dolgokról azoknak, akik Istenre szomjasak. Az örömhír hirdetőinek küldünk benneteket, nem a keserűség, hanem a Szentlélek tüzével átitatott örömteli szolgálatra. Ahogy az apostolokhoz illik, merészen hirdessétek az evangéliumot, tegyetek tanúságot Jézusról, mert ezt várják az emberek, és erre van nagy szüksége a világnak. Járjatok tehát mindig az Úr dolgaiban, minden más csak ezután következzen.”

A megyéspüspök beszéde után folytatódott a szentelési szertartás. A főpásztor ünnepélyes kérdéseket tett fel a jelölteknek, hogy a hívek előtt erősítsék meg szándékuk komolyságát, majd a felszentelő ima által kérte a Szentlelket a szentelendők életére. Az imádság után a paptársak liturgikus öltözékbe öltöztették az új diakónusokat, akik átvették az evangéliumoskönyvet. A papság áldása, valamint a stóla és a miseruha felvétele után a krizmával való megkenés következett, majd az újonnan felszentelt pap megkapta szolgálata eszközeit: az ostyát a paténán, és a borral megtöltött kelyhet.

A szentmisében Spányi Antal püspök külön köszöntötte azokat, akik a papszentelés napján ünnepelték felszentelési évfordulójukat, és köszöntötte jubiláns paptestvéreit, a rubinmisés Schrőder Gyulát, a gyémántmisés Molnár Károlyt és Varga Jánost, az ezüstmisés Balla Sándort, a premontrei Holnapy Dénes Mártont, Mayer Lászlót, valamint Papp Lászlót. Megköszönte a Prohászka Imaszövetség minden tagjának, hogy naponta imádkoznak új papi hivatásokért. Megköszönte a szemináriumi elöljáróknak, hogy az évek során nevelték a kispapokat, formálták a növendékek személyiségét. Köszönetet mondott a szülőknek, a barátoknak és a hozzátartozóknak, akik segítették a felszenteltek útját, és mindazoknak, akik imádkoztak értük.

Végül az újmisés pap a szentelő püspökre, majd a hívekre adta áldását, ezután a jubilánsok és a diakónusok áldása következett. A papszentelési szentmisét püspöki áldás zárta.

A teljes képgaléria ITT található.

Forrás: Székesfehérvári Egyházmegye

Szöveg: Berta Kata

Fotó: Berta Gábor

Magyar Kurír

Kapcsolódó fotógaléria