Az ötvenéves Szentek Ügyeinek Kongregációja tagjait fogadta Ferenc pápa

Ferenc pápa – 2019. december 12., csütörtök | 18:44

Az ötvenéves Szentek Ügyeinek Kongregációja tagjait fogadta a Szentatya december 12-én délelőtt az Apostoli Palotában.

Vértanúk és hősies erények, dolgos szülők, türelmes betegek, mosolygó, idős szerzetesnők – az életszentség sokféleképpen megjelenhet, de egy közös bennük: Isten jelenlétét tükrözik vissza. A dikasztérium feladata az igazság keresése, függetlenség, evangéliumi érzékenység és erkölcsi szigorúság a dekrétumok vizsgálata során.

Ötven év telt el azóta, hogy Szent VI. Pál pápa 1969. május 8-án két intézményre választotta szét a Rítuskongregációt: így született meg a Szentek Ügyeinek Kongregációja és az Istentiszteleti és Szentségi Kongregáció. Öt évtized alatt az utóbbi intézmény jelentős számú életrajzi és lelkiségi adatot vizsgált át olyan férfiakra és nőkre vonatkozóan, akik példaképek lehetnek a keresztények számára.

A sok boldoggá és szentté avatás azt mutatja, hogy a szentek nem elérhetetlen emberek, hanem közel vannak hozzánk és támogathatnak minket életünk útján

– állapította meg Ferenc pápa. Olyan személyek ők, akik megtapasztalták a lét mindennapos fáradalmait, annak sikereivel és kudarcaival együtt, és az Úrban találtak erőt ahhoz, hogy mindig újra felálljanak és folytassák útjukat. Mindig mérlegre kell tenni evangéliumi hűségüket, ugyanis minden szent egy küldetés. Az Atya terve, hogy elgondolkoztasson és megtestesítse az evangélium egy szempontját a történelem egy adott pillanatában.

A boldogok és szentek tanúságtétele világít és vonz minket, de meg is szólít, ugyanis az Isten szavának megtestesülése a történelemben, itt, a mi közelünkben. Az életszentség áthatja és végigkíséri a történelemben zarándokoló egyházat, gyakran láthatatlanul és szinte megfoghatatlanul. Észre kell vennünk az életszentséget Isten türelmes népében – buzdított a pápa. A szülőkben, akik nagy szeretetettel nevelik föl gyermekeiket; a férfiakban és nőkben, akik munkájukkal keresik meg a mindennapi betevőt; a betegekben, az idős apácákban, akik mindig mosolyognak. Ez a „szomszéd ajtó” életszentsége, vagyis azoké, akik körülöttünk élnek, és visszatükrözik Isten jelenlétét.

A Szentek Ügyeinek Kongregációja feladata, hogy megvizsgálja a hősies szentség különböző módjait, melyek mindig az Egyház világossága. Ezért magasra kell tenni a fényforrást, hogy világítson és Istenhez vezesse a megváltott népét. Gondosan, komolyan és hozzáértőn kell tanulmányozniuk az eljárásokat és a dokumentációt, amelyik a vértanúságra, az erények hősies gyakorlására, az életáldozatra és a csodás imameghallgatásokra vonatkozik. A konzultorok a maguk történelmi, teológiai és orvosi tudásával pártatlanul véleményezik az ügyeket, mint ahogy a kongregáció vigyáz az eljárás függetlenségére. A pápa arra ösztönözte a posztulátorokat, hogy mindig az igazságot keressék, és működjenek együtt a Szentszékkel. Ne anyagi érdekek vagy személyes meggyőződés vezesse őket, hanem a boldoggá és szentté avatás spirituális jellege, amit evangéliumi fogékonysággal és erkölcsi szigorral kell megközelíteni. Csodára pedig szükség van, mert az Isten ujja. Az Úr világos jele nélkül nem mehetünk előre a szenttéavatási ügyekben – hangsúlyozta Ferenc pápa.

Forrás: Vatikáni Rádió

Fotó: Vatican News

Magyar Kurír

Kapcsolódó fotógaléria