Az új maronita pátriárka is közösségre lépett a katolikus egyházzal

Kitekintő – 2011. március 28., hétfő | 12:25

Március 15-én választotta meg a maronita egyház püspöki szinódusa Béchara Boutros Raï személyében a maroniták antióchiai pátriárkáját, aki a Keleti Kánonjogi Kódex értelmében benyújtotta a Szentatyához az „ecclesiastica communio”-ra, az egyházi közösségre irányuló kérését, amit XVI. Benedek március 25-én elfogadott.

A pátriárka Nasrallah Pierre Sfeir bíborost követi tisztségében.

A maronita egyház a kezdetektől fogva szorosan kapcsolódott Péter utódához. Péter volt az első az apostolok közül, akit Jézus meghívott, hogy őrizze meg egységben, igazságban és szeretetben egyetlen egyházát. A maronita egyház pátriárkái évszázadok óta megválasztásukkor a Péter nevet is felveszik – emlékeztet rá a pápa levelében, amellyel a hagyománynak és a katolikus egyház kívánságának megfelelően engedélyezi az egyházi közösséget az új pátriárkának. Béchara Raï-t 1967-ben szentelték pappá, 1986-ban pedig püspökké. 1967 és 1975 között felelős szerkesztője volt a Vatikáni Rádió arab programjának.

Vatikáni Rádió/Magyar Kurír