Beiktatták Palánki Ferencet, a Debrecen-Nyíregyházi Egyházmegye új megyéspüspökét

Hazai – 2015. november 14., szombat | 18:52

November 14-én a debreceni Szent Anna-székesegyházban beiktatták a Debrecen-Nyíregyházi Egyházmegye új főpásztorát, Palánki Ferencet.

KÉPGALÉRIA – klikk a képre!

Az ünnepi szentmisén részt vettek Alberto Bottari de Castello, Magyarország apostoli nunciusa; Erdő Péter bíboros; Veres András, a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia (MKPK) elnöke; a magyar püspöki kar tagjai; külföldről érkezett főpásztorok; valamint az állami tisztségviselők közül Soltész Miklós egyházi, nemzetiségi és civil társadalmi kapcsolatokért felelős államtitkár; Papp László, Debrecen polgármestere; illetve Kovács Ferenc, Nyíregyháza polgármestere is.

Az ünnepi szentmise elején Alberto Bottari de Castello köszönetet mondott a leköszönő főpásztornak, Bosák Nándornak az egyházmegyéért sok éven át végzett áldozatos munkájáért, majd bátorította és imádságáról biztosította az új megyéspüspököt az előtte álló pasztorális feladatok útján. A nuncius ezt követően felolvasta Ferenc pápa kinevezési okmányának első sorát latinul, a teljes szöveget pedig Krakomperger Zoltán, a Debrecen-Nyíregyházi Egyházmegye püspöki irodaigazgatója olvasta fel magyarul.

Az ünnepélyes okmány kihirdetését követően Bosák Nándor, a Debrecen-Nyíregyházi Egyházmegye nyugdíjba vonuló megyéspüspöke idézte vissza az elmúlt huszonkét esztendőt, melyet az egyházmegye élén töltött, mint annak első főpásztora. Mint mondta, a huszonkét év az egyház történetében egy lélegzetvételnyi időnek tűnik ugyan, ám földi életünk mértékével már nem jelentéktelen, közel egynegyed évszázad. Elég ahhoz, hogy a gyermekkorból a felnőttkorba lépjen át az egyházmegye.

Bosák Nándor elmondta, hogy az egyházmegye felnőtté lett ugyan ez idő alatt, ám mégis csupán egy félig kész egyházmegyét tud átadni utódjának, hiszen megannyi feladat és teendő várat még magára. Ehhez kéri az új főpásztor elkötelezett munkáját és azt, hogy legyen jó pásztora rábízott híveinek és papságának. Ezt követően jelképesen átadta Palánki Ferencnek a pásztorbotot, s ezzel az egyházmegye vezetését is, emlékeztetve őt, hogy fogadja azzal a bizalommal és készséggel, amivel annak idején elfogadta a papi hivatást, és odaadta életét Isten és az emberek szolgálatára.

A magyar püspöki kar részéről Veres András szombathelyi megyéspüspök, az MKPK elnöke mondott köszönetet Bosák Nándornak. Kiemelte, hogy az ember akkor örül, ha birtokol valamit, ám még boldogabb, ha azt meg is tudja osztani másokkal, s a legboldogabb pedig akkor lesz, ha saját magát tudja megosztani, hiszen ez az igazi szeretetcselekedet. Bosák Nándor megyéspüspök huszonkét éven keresztül tette ezt, osztotta magát szerénységgel és mély lelkülettel.

Veres András hozzátette: Bosák Nándor beiktatásakor azt mondták, hogy egy egyházmegye első püspökének vértanúvá kell válnia – ő azzá is vált odaadó munkájával, melyet utódjának is követnie, folytatnia kell. Az eddig elvégzett munka során sok dolog kialakult már, ám semmi sincs kőbe írva, még mindenen lehet változtatni, még mindent lehet finomhangolni – és mindez az új püspökre vár most.

Ternyák Csaba egri érsek az Egri Érseki Tartomány nevében örömét fejezte ki, hogy ismét az Egri Főegyházmegyéből kerül ki megyéspüspök. Mint mondta, az öt év alatt Palánki Ferencet segédpüspökként jó embernek, jó kereszténynek és jó püspöknek ismerték meg ő és az emberek is, ám azt nem szeretné elárulni, miért, hadd maradjon egy kis feltárni való titokzatosság a debreceni hívek számára is.

Fekete Károly református püspök a Tiszántúli Református Egyházkerület nevében adott át Bosák Nándornak egy Bethlen Gábort ábrázoló emlékplakettet, megköszönve az eddigi, hatékony közös munkálkodást. Mint mondta, Bethlen Gábor, a türelem fejedelme volt az első, aki megteremtette Erdélyben az ökumenizmust. Az új püspöktől, Palánki Ferenctől pedig azt kérte, hogy a jelmondatát szem előtt tartva – miszerint Jézus a feltámadás és az élet – végezze munkáját, mert ha ez a húsvéti titokba vetett hit vezeti, akkor biztos, hogy szépen folytatódik az eddigi ökumenikus munkálkodás Debrecenben.

Kocsis Fülöp érsek-metropolita a görögkatolikusok nevében üdvözölte Palánki Ferencet, s reményét fejezte ki, hogy a Bosák Nándor püspök által elkezdett ökumenikus munka a továbbiakban is folytatódni fog.

Felföldi László az egyházmegye papsága nevében arra kérte az új főpásztort, hogy a köszöntésre kinyújtott kezet elfogadva közösen induljanak az egyházmegye és a hívek szolgálatának útján.

Papp László, Debrecen polgármestere arra emlékeztette a jelenlévőket, hogy a 2015-ös esztendő a város életében a jövő számára is érdekes: ebben az évben ugyanis Debrecen három új püspököt is kapott. Az pedig, hogy mindhárman ugyanabban évben kezdik meg szolgálatukat, csak megerősíti azt a közös munkát és ökumenikus szemléletet, amely eddig is jellemezte a várost.

„Isten a szeretet” – hangzott Palánki Ferencnek, a Debrecen-Nyíregyházi Egyházmegye új megyéspüspökének első mondata. Mint mondta, új szolgálatát ebben a szemléletben szeretné elkezdeni, mert hiszi, hogy Isten elkötelezett szeretete mellettünk van, s ebben a tudatban kell munkálkodnunk és élnünk.

Ezt követően a homíliájában is erre a gondolatra tért vissza Palánki Ferenc, s hangsúlyozta: „Isten nem azért szeret bennünket, mert jók vagyunk, hanem hogy jók legyünk”. Ezért is kell szüntelenül imádkoznunk hozzá, ami egy szüntelen kapcsolatot jelent vele.

Szolgálatának hangsúlyát is elsősorban erre, Isten dicsőítésére szeretné helyezni az új megyéspüspök, aki felsorolta azokat a további súlypontokat is, melyekre püspökségét építeni szeretné: a családpasztoráció, mely nem egy rétegpasztoráció, hanem maga a pasztoráció; a testvéregyházakkal való kapcsolat, mely néha ugyan lelassul, megtorpan, ám a Szentlélek mindig előrébb vezeti; s végül az egyszerű és szeretetteljes igehirdetés, mellyel Ferenc pápának a lateráni bazilikában a legutóbbi püspökszenteléskor elhangzott szavait és útmutatásait akarja követni.

Az új főpásztor első intézkedéseként megerősítette eddigi szolgálatában Felföldi László püspöki helynököt, Krakomperger Zoltán püspöki irodaigazgatót és Törő András püspöki titkárt.

Fotó: Lambert Attila

Zadubenszki Norbert/Magyar Kurír

Kapcsolódó fotógaléria