Benedek pápa a Cobrei Szeretet Szűzanya-kegyhelyhez látogatott

Kitekintő – 2012. március 28., szerda | 11:51

Kubai látogatásának második napjának reggelén a Szentatya szentmisét mutatott be Santiago de Cubában, a Nagy Szent Vazul szeminárium kápolnájában, majd búcsút vett az intézménytől és vendéglátóitól. Ezt követően az El Cobrei Szeretet Szűzanya nemzeti kegyhelyre látogatott, ahol Santiago de Cuba érseke és a szentély rektora fogadta.

A Kubában legnagyobb tiszteletnek örvendő zarándokhely története az ország társadalmi és politikai történéseihez kötődik: 1606-ban három halász – két őslakos: Juan és Rodrigo de Hoyos, valamint egy néger rabszolga, Juan Moreno – talált rá a tengerben lebegő Mária-szoborra, amelyen ez volt olvasható: „Én vagyok a Szeretet Szűzanyja”. A szobrot az El Cobre-i rézbányához vitték, ahol 1674-ben megépült az első kegyhely. 1801-ben itt olvasták fel az El Cobre bányáiban dolgozó rabszolgák felszabadítására írt kiáltványt, majd 1868-ban Carlos Manuel de Céspedes, a rabszolgaság eltörlésének és Kuba függetlenségének szószólója zarándoklatot tett a kegyhelyre, és imádkozott Mária kegyszobra előtt Kuba szabadságáért. 1898-ban szentmisét mutattak be a sziget felszabadításáért. 1927-ben XV. Benedek pápa Kuba védőszentjévé nyilvánította a Cobrei Szeretet Szűzanyát. 1927-ben szentelték fel a jelenlegi kegyhelyet, majd 1952-ben körbejárva egész Kubát, a kegyszobrot zarándoklatra vitték a hit és remény üzeneteként. 1977-ben VI. Pál pápa az El Cobre-i kegyhelynek a bazilika minor címet adományozta. Az alkalomra kijelölt különleges pápai küldött Bernardin Gantin benini bíboros volt, a Püspöki Kongregáció akkori prefektusa.

Március 27-én egy kubai kórus az Ave Mariát énekelve várta a kegyhelyre érkező XVI. Benedek pápát. A Szentatya letérdelt az Oltáriszentség előtt, majd a Szűzanya kegyszobra elé járult, ahol szintén térdre borulva, gyertyát gyújtott, és elimádkozta a Cobrei Szeretet Szűzanya imáját. Ez a jubileumi év egyik szertartása, amellyel a zarándokok teljes búcsút nyerhetnek. Ezt követően elénekelték a Szeretet Szűzanya-himnuszt.

A pápa a kegyszobornál tett tiszteletét követően a bazilika előtt köszöntötte és megáldotta a jelenlévő híveket. Elmondta: zarándokként jött a „Mambisa”-nak nevezett Szűzanyához, amelynek jelenléte a Mennyek ajándéka a kubaiak számára. „Nagy szeretettel vagyok irántatok, és arra kérlek benneteket, hogy közvetítsétek szeretetemet embertársaitok számára, hogy mindannyian felfedezzék a hit nagy erejét és vigaszt adó mivoltát. Tudassátok mindenkivel, hogy Isten Anyjára bíztam hazátokat, hogy a megújulás és a remény útját járjátok, a kubaiak érdekét szolgálva ezáltal. Imádkoztam a Szűzanyához a szenvedőkért és azokért, akik távol vannak családjuktól és nehézségekkel küzdenek, továbbá a fiatalokért, hogy Krisztus valódi barátaivá váljanak. A Cobrei Szűzanya előtt fohászkodtam az afrikai származású kubaiakért és Haiti népéért, amely még ma is a két évvel ezelőtti hatalmas földrengés következményeitől szenved. A Szűzanya példáját követve, minden kubait arra bátorítok, hogy életét Jézus Krisztusra építse, munkálkodjon az igazságosságért, álljon a szeretet szolgálatába. Azt kívánom, hogy senki és semmi ne vehesse el tőletek a belső örömet, amely a kubai lélek ismertetőjegye. Isten áldjon meg benneteket!” – mondta a Szentatya.

Benedek pápa ezt követően a Santiago de Cuba-i nemzetközi repülőtérre ment, ahol búcsút vett a helyi hatóságok képviselőitől, és Havannába indulva, folytatta közép-amerikai apostoli látogatását.

Vatikáni Rádió/Magyar Kurír