Bertone bíboros a fiatalokhoz Chiara Badano boldoggáavatásán

Kitekintő – 2010. szeptember 28., kedd | 16:20

Szeptember 25-én és 26-án mintegy 71 országból több mint 30 ezer fiatal gyűlt össze Rómában a sassellói fiatal lány boldoggáavatására. A vasárnapi hálaadó szentmisét Tarcisio Bertone bíboros vezette a Falakon kívüli Szent Pál-bazilikában, 2 bíboros, 15 püspök és 200 pap koncelebrálásával.

Beszédében a bíboros elsősorban a fiatalokhoz fordult: „Részvételetek azt mutatja, hogy átvettétek Chiara Lucétől a stafétát, amiről életének utolsó napjaiban beszélt édesanyjának, aki ott volt mellette: »A fiatalok a jövő. Látod, én már nem tudok futni, de át szeretném adni nekik a fáklyát, ahogy az Olimpián szokás. Egy életük van, és azt megéri jól leélni«”.

„Életének alapja elsősorban az Isten szeretetébe vetett szilárd és kitartó hit volt, amely a felebarát iránti szeretetben tükröződött. Élettörténete egy örömmel, érdeklődéssel és egészséges barátságokkal teli életről tesz tanúságot, és azt jelzi, hogy a keresztény élet kívánalmai nem állnak szemben a boldogság utáni természetes vággyal. Éppen ellenkezőleg! Olyan életről van szó, melynek lényegi eleme a szeretet.”

A bíboros a papírokat félretéve így folytatta: „Szeretném aláhúzni az egészséges barátságok jelentőségét. Don Bosco egészséges barátságok építésére hívta a fiatalokat, hogy lelki barátaink legyenek – jó gyóntató, a jó lelki vezető –, és kerüljék a rossz barátságokat!”

„Chiara fiatal kori keresztény érettségének láttán tegyük fel a kérdést – mondta a bíboros, hogy vajon milyen tényezők alakították őt.” Kiemelte családját, amely „tökéletesen megvalósította nevelői feladatát.” A jelenlévő szülőkhöz, akik nemsokára 50. házassági évfordulójukat ünneplik, így fordult: „Külön szeretettel köszöntöm őket és köszönöm nekik, hogy közreműködésükkel az egyház egy igazi kincset kapott ajándékba, az életszentség drágagyöngyét.”

„Segítette Chiarát az őt körülvevő egyházi közösség, és világi környe¬zete is. Sok polgármester is jelen van itt. Szeretném, ha nagy hangsúlyt fektetnének a társadalmi környezetre, hogy az formáló erejű környezet legyen” – fordult hozzájuk Tarcisio Bertone.

Chiara életében nagyon fontos szerepe volt a Fokoláre Mozgalomnak, amelynek találkozóin kilenc éves korától kezdett részt venni. „Ennek keretében egyre mélyebb közösségi tapasztalatra tett szert a keresztény életben Chiara Lubich karizmája, az egység lelkisége szerint.”

„Ezt olvashatjuk egyik levelében: »Új fényben fedeztem fel az evangéliumot. […]. Most azt szeretném, hogy ez a csodálatos könyv legyen az életem egyetlen célja. Nem szeretnék, és nem is maradhatok analfabéta egy ilyen különleges üzenettel szemben«. Ezt mondjuk és kiáltjuk a fiataloknak, és persze a felnőtteknek is: Ne maradjatok analfabéták! – ahogy Chiara üzenete szól.

Betegsége közel két évig tartott. „Gyakran ismételte: »Nem fogok meggyógyulni, ezt megértettem: Isten akaratát kell tennem, és kész vagyok rá, hogy megtegyem«. Az utolsó szavai: »Mama, légy boldog, mert én az vagyok! «

„Csak hálával és csodálattal tekinthetünk arra az ajándékra, amit Chiara Luce Badano jelent számunkra és az egész egyház számára. Tanúságtételén keresztül Isten arra késztet, főként benneteket, fiatalokat, hogy soha ne fojtsátok el magatokban azt a fiatalos vágyat, hogy életetek több legyen, a – sokszor persze helyes igények közt leélt – mindennapiságnál; hogy életetek távlatokat kapjon, teljes szépsé¬get, és képesek legyetek arra az egyetemes szeretetre, melyet Isten pecsételt az ember természetébe, amikor saját képmására megalkotta őt (vö. Üzenet a 2011-es XXVI. Ifjúsági Világtalálkozóra, 2010. augusztus 6., 1. ).”

„Beszédem végére egy meglepetést tartogattam, ami biztosan tetszeni fog nektek. A nagy-britanniai utazásból visszafelé jövet a Szentatya mellett ültem a repülőn, és Chiara Luce Badanóról beszélgettünk. Azt mondta, hogy ez a boldog olyan példakép, akinek az értékét ki kell hangsúlyoznunk a fiataloknak. Aztán, mivel tudott erről a hálaadó szentmiséről, amit ma itt ezen a csodálatos helyen, a Falakon kívüli Szent Pál-bazilikában bemutatok, megkért, hogy adjam át nektek üdvözletét és áldását.”

A beszédet teljes terjedelmében a kapcsolódó fájlban olvashatják.

Az eseményről fotók itt találhatók.

Magyar Kurír

Képek: www.focolare.org