Boldog Salkaházi Sárára emlékeztek Szepsiben

Külhoni – 2016. május 12., csütörtök | 19:11

Egész napos megemlékezést tartottak a Boldog Salkaházi Sára Magyar Tannyelvű Egyházi Iskolaközpontban május 11-én, az intézmény névadójának emléknapján a felvidéki Szepsiben – tájékoztatott Gábor Bertalan esperes.

Nagy István iskolaigazgató meghívására az iskolába látogatott ezen a napon Sára testvér rokona, a Nyékládházán élő 88 éves Salkaházi László, és a diákokkal való találkozás során felelevenítette Sára testvér életútját.

A római katolikus templomban délelőtt ünnepi ökumenikus istentiszteletet tartottak Száraz János buzitai plébános, espereshelyettes vezetésével, aki doktori disszertációját Sára testvér életéről és munkásságáról írta.

Szentbeszédében a küldetés fontosságáról elmélkedett. Így fogalmazott: a világban lenni, de nem a világé lenni. Bár a világban élünk, itt a földön mégis zarándokok vagyunk. A saját utunkat járjuk a mennyország felé. És van egy küldetésünk: megmenteni a lelkeket, akiket Isten reánk bízott.

Könnyen elcsábíthat minket a nyugodtabb, könnyebb, kényelmesebb élet, amely pihenést jelenthet kimerült testünknek, lelkünknek – mutatott rá Száraz János. – A világ mindig csábító a romlandó emberi természetünk számára. A csalogató reklámok nyomot hagynak bennünk és sokszor jobban vágyunk a földi javakra, mint az örök élet kincseire. Ezért kell előnyben részesítenünk az imát az életünkben és ezért kell az örök élet szemszögéből gondolkodnunk az életről, éppen úgy, ahogy Sára testvér tette.

Az igeliturgián a diákokkal együtt imádkoztak az iskolában szolgáló lelkipásztorok, Vakles Attila görögkatolikus parókus, Molnár Árpád református lelkipásztor, a tantestület tagjai, a szülők és az egyházközség tagjai.

* * *

Salkaházi Sára 1899. május 11-én született Kassán. 1929-ben Budapesten belépett a Szociális Testvérek Társaságába, ahol teljesen Istennek szentelte életét. Örökfogadalmi mottója: „Alleluja! Ecce ego, mitte me! – Alleluja! Íme, itt vagyok, engem küldj!” Krisztus iránti szenvedélyes szeretete fejeződött ki nagylelkű apostoli buzgóságában. Sokirányú szociális, mozgalmi és írói tevékenységet folytatott. Részt vett az üldözöttek mentésében a II. világháború idején. 1943-ban tudatosan felajánlotta életét a Társaságért, különösen a gyengékért, a betegekért azon esetre, ha egyházüldözés, a Társaság és a testvérek üldözése következne be. 1944. december 27-én elhurcolták és menekültjeivel együtt a Dunába lőtték. XVI. Benedek pápa megbízásából Erdő Péter bíboros iktatta a boldogok sorába 2006. szeptember 17-én Budapesten.

Részlet Salkaházi Sára naplójából (1943. szeptember):

„Ó fölséges Szentháromság! Legkegyelmesebb Atyám, ki engem végtelen szeretetedből megteremtettél s jóságos irgalmadból gyermekeddé fogadtál, ó, édes Jézus Krisztusom! Aki szent véreddel engem megváltottál s végtelen jóságodból jegyesednek választottál, ó, drága Szentlélek! Aki kegyelmek bőségét zuhogtatod rám, s aki nekem, méltatlannak a hivatás kegyelmét és a Társaságot ajándékoztad, ó, legteljesebb Szentháromság, én ma a Társaság és a testvérek iránti hálából és szeretetből felajánlom magam, mint a Társaság áldozatát! Azon esetre, ha egyházüldözés, a Társaság és a testvérek üldöztetése következne be és legbölcsebb végzésed szerint gondviselésed tervében nem lenne benne halálom: Fogadd el az én halálomat minden fájdalmával együtt váltságul a testvérek – különösen az öregek, betegek és gyengék – életéért, és bűnös, nyomorult életem fejében kíméld meg az ő életüket és kíméld meg őket a megkínoztatástól, fenyegetésektől, főként pedig a hűtlenségtől Irántad, az Egyház, a hivatás és a Társaság iránt. Amennyiben isteni végzésed terveiben az én halálom benne foglaltatik, ebben az esetben is fogadd el életemet-halálomat, mint értük való áldozatot.

Ezt a felajánlást teszem Lelkiatyám és Elöljáróim engedélyével, édes Szűzanyám keze által, Szent József, Szent Benedek Atyánk, Avilai Nagy Szent Teréz, Szent Sára és Szent Őrzőangyalom segítségét kérve, nem a magam erejében, hanem a teljes Szentháromság kegyelmében bízva. Ámen.

Ó, édes Jézusom, teljes megnyugvással és készséggel fogadom már most a halál azon nemét, amely Neked tetszik, az összes vele járó gyötrelmekkel, fájdalmakkal és szenvedéssel együtt. Ámen.”

(Forrás: Mona Ilona – Szeghalmi Elemér:
Salkaházi Sára élete és munkássága,
Ecclesia, 1989, 81.)

Forrás: Romkat.sk

Fotó: Kuzma Norbert

Magyar Kurír

Kapcsolódó fotógaléria