Búcsút vettek az ifjúsági világtalálkozó keresztjétől Szatmárnémetiben

Külhoni – 2014. november 3., hétfő | 14:30

A 2016-os krakkói világtalálkozóra készülve három hete érkezett Romániába az ifjúsági világtalálkozó keresztje és Szűz Mária-ikonja. A Szatmári Római Katolikus Egyházmegyéből november 2-án vitték tovább Nyíregyházára, hogy megkezdje magyarországi útját – adta hírül az egyházmegye.

A kereszt és az ikon október 30-án érkezett a szatmári egyházmegyébe: először Máramarosszigetre vitték, onnan Nagybányára, majd november 1-jén Nagykárolyba érkezett, végül pedig a szatmárnémeti Kálvária-templomban fogadták. A jelképektől november 2-án, vasárnap reggel a szatmárnémeti székesegyházban búcsúztak az egyházmegye fiataljai.

A fiatalok Szent II. János Pál pápa gondolataival vezették be a szentmisét, ezután hozták be és helyezték az oltár mellé a keresztet és az ikont. Schönberger Jenő püspök az áldozatbemutatás elején köszöntötte a híveket, a fiatalokat és külön Felix Roca atyát, aki egész Románia területén végigkísérte a jelképeket. Bevezetőjében a főpásztor a szimbólumokról beszélt: „A kereszt Isten szeretetének szimbóluma. A megváltásra emlékeztet minket, nem csak a gyászra és a szenvedésre. Krisztus feszülete alatt ott állt a Boldogságos Szűzanya, ezért itt, nálunk is jelen van az ikon a kereszt mellett, nem lehet őt Jézustól elválasztani."

Szentbeszédében Schönberger Jenő a keresztet győzelmi jelvénynek nevezte, melyben Isten szeretete tetőzik: „Krisztus keresztje a kezdet és a vég, benne csúcsosodik ki Isten szeretete, benne van a mi megváltásunk. Krisztus megmutatta nekünk ezt a szeretetet, és elküldött az egész világra, hogy tegyünk tanúságot róla. A szeretet pedig nem szöveg, nem üres frázis, hanem történés. Jézus karácsonykor megszületik, egy lesz közülünk, nagypénteken pedig meghal a kereszten, hogy megmutassa nekünk, mi a szeretet. Húsvétvasárnap feltámad, és valahányszor megjelenik az apostolainak azt mondja: »Ne féljetek!« Erről szól Krisztus keresztje, a mi győzelmi jelvényünk, ezt hordjuk magunk előtt, és ezt tűzzük oda szeretteink sírjára –ahogy reméljük, a mi sírunk fölött is ott lesz ez a diadalmas jel. Addig pedig Krisztus nyomában kell járnunk. Testvérek, ne féljetek Krisztus nyomába lépni, ne féljetek ettől az élettől, mert ez csak átmenet az örök életbe!"

A szentmise végén Felix Roca atya a kereszt háromhetes romániai útjáról beszélt. Kiemelte, mindenhol szeretettel mondtak imát a kereszt mellett, és emlékeztek Szent II. János Pál pápára – mindez kétség kívül az Isten áldása. Emlékeztette a fiatalokat, hogy ők az egyház értékes tagjai, és a világ mindenfajta megújulásának előmozdítói.

Az áldás után a hívek az ifjúsági világtalálkozó keresztjéhez és ikonjához járultak kifejezni hódolatukat. A szatmári ifjúság kétbusznyi képviselete délután átadta a jelképeket a Debrecen-Nyíregyházi Egyházmegye fiataljainak: Bosák Nándor püspök a nyíregyházi Magyarok Nagyasszonya-székesegyházban mutatott be köszöntő szentmisét a szatmáriak jelenlétében.

Az ifjúsági világtalálkozók keresztjét 1984 virágvasárnapján Szent II. János Pál pápa Krisztus végtelen szeretetének jelképeként adományozta a fiataloknak. A jelkép azóta bejárta csaknem az egész világot, 2003 óta pedig a Szűzanyát és a kis Jézust ábrázoló ikonnal együtt folytatja útját.

Fotó: Szatmári Egyházmegye

Magyar Kurír

Kapcsolódó fotógaléria