Bukarestben tartották a Romániai Püspöki Konferencia őszi ülését

Külhoni – 2023. szeptember 28., csütörtök | 13:57

Az ország római és görögkatolikus püspökeinek részvételével Bukarestben tartották a Romániai Püspöki Konferencia (Conferinţa Episcopală Română, CER) őszi ülését a Bukaresti Görögkatolikus Püspökség szervezésében szeptember 25–27. között.

„Az egyház misztériumának feltárása” – A II. Vatikáni Zsinat Nostra aetate (4.p.) nyilatkozatának fenti szavai volt a témája az RKPK őszi plenáris ülésének. A találkozó házigazdája a bukaresti Nagy Szent Vazul Görögkatolikus Egyházmegye volt, a tanácskozást Aurel Percă bukaresti metropolita-érsek, az RKPK alelnöke vezette.

Az ülés munkálatain részt vett Tuomo Vimpari, a Románia és a Moldovai Köztársaság Apostoli Nunciatúrájának ideiglenes ügyvivője is, aki a nunciatúrán látta vendégül a főpásztorokat.

A plenáris ülést görögkatolikus Szent Liturgiával nyitották meg a Nagy Szent Vazul görögkatolikus székesegyházban, amelyet a házigazda, Emihai Frațilă celebrált a jelenlévő római és görögkatolikus főpásztorokkal közösen. A szentmisén részt vett Sergiu Nistor elnöki tanácsos, valamint a Bukaresti Görögkatolikus Egyházmegye jeles képviselői.

A RKPK tárgyalásainak középpontjában a püspöki szinódus közgyűlése állt, amelyen három romániai püspök is részt vesz: Kovács Gergely gyulafehérvári római katolikus érsek az RKPK képviseletében; Cristian Dumitru Crișan, a Gyulafehérvár-Fogarasi Görögkatolikus Egyházmegye segédpüspöke, Lucian Mureșan bíboros, a Rómával Egyesült Román Görögkatolikus Egyház nagyérsekének küldötte, valamint Pál József Csaba temesvári római katolikus püspök, akit Ferenc pápa hívott meg a szinódus közgyűlésére. A püspöki szinódus munkálataiban részt vesz továbbá József érsek, Nyugat- és Dél-Európa metropolitája, a Román Ortodox Egyház küldötte; Csiszár Klára Antónia mint szakértő-facilitátor, és Liviu Narcis Matieș atya, a szinódus főtitkárságának asszisztense.

Az egyházmegyék, tanácsok, bizottságok és a RKPK-hoz kapcsolódó intézmények beszámolója mellett a megbeszéléseken szó esett az oktatást, az ifjúságot, a karitatív tevékenységeket, a papság és a felszentelt személyek közötti együttműködést, a 2025-ös szentévet és a RKPK bizottságainak átszervezését érintő kérdésekről.

Nagy jelentőségű volt a találkozó Reuven Azarral, Izrael Állam romániai nagykövetével, annak kapcsán, hogy harminc évvel ezelőtt jött létre az a történelmi megállapodás, amely biztosította az Izrael Állam és a Vatikán közötti diplomáciai kapcsolatokat. A találkozón kiemelték a II. Vatikáni Zsinat 1965-ben kelt Nostra aetate kezdetű nyilatkozatának fontosságát is, amely szorgalmazta a zsidók és keresztények közötti párbeszédet. A találkozón részt vett Silviu Vexler, a Romániai Zsidó Hitközségek Szövetségének elnöke is, aki egyik kezdeményezője volt a 2025-ös évet Iuliu Hossu bíboros-évnek nyilvánító törvénynek, amelyet a képviselőház 2023. szeptember 26-án fogadott el, miután 2023. szeptember 12-én a szenátuson is átment.

Sergiu Nistor elnöki tanácsadó, Ciprian Vasile Olinici vallásügyi államtitkár, Ioan-Aurel Pop, a Román Akadémia elnöke és más akadémikusok jelenlétében a katolikus főpásztorok 2023. szeptember 27-én, szerdán a Román Akadémián részt vettek a 2019-ben Ferenc pápa által Balázsfalván boldoggá avatott hét görögkatolikus vértanú püspök tiszteletére szervezett megemlékezésen.

Az RKPK következő ülésére 2024. május 13–15. között Nagyváradon kerül sor, a Nagyváradi Római Katolikus Egyházmegye szervezésében. Az évente két alkalommal ülésező Romániai Katolikus Püspöki Konferenciát az ország római katolikus és görögkatolikus püspökei alkotják, kifejezve az egyházmegyék szoros kapcsolatát, illetve az egységet Szent Péter utódával, Ferenc pápával.

A püspöki konferencia bukaresti őszi ülésén részt vett többek között Kovács Gergely gyulafehérvári érsek, Kerekes László segédpüspök, Böcskei László nagyváradi, Pál József Csaba temesvári, Schönberger Jenő szatmári püspök is.

Forrás: Nagyváradi Római Katolikus Egyházmegye

Fotó: Diana Moşneag

Magyar Kurír

Kapcsolódó fotógaléria