Csáky Imre-díjat kapott Felföldi László debrecen-nyíregyházi püspöki helynök

Hazai – 2015. szeptember 21., hétfő | 19:21

Bosák Nándor debrecen-nyíregyházi püspök Csáky Imre-díjat adományozott Felföldi László püspöki helynöknek, plébánosnak szeptember 20-án Debrecenben, a Megtestesülés-templomban tartott szentmisén.

A főpásztor a „300 – Katolikus újjászületés Debrecenben” elnevezésű emlékév alkalmából fejezte ki elismerését és köszönetét a plébánosnak a városért és az egész egyházmegyéért végzett szolgálataiért.

Felföldi Lászlót 1986-ban szentelték pappá az Egri Főegyházmegye szolgálatára. Az újfehértói, majd az eger-belvárosi és a nyíregyházi főplébánián töltött kápláni évek után 1996-tól szolgál Debrecenben, az egyházmegye központjában. A város életéhez kapcsolódik papi szolgálata. Előbb hittanár volt a Svetits Gimnáziumban, majd 1996-tól a Debrecen-Nyíregyházi Egyházmegye központjában teljesít szolgálatot püspöki titkárként, később irodaigazgatóként, jelenleg püspöki helynökként. Emellett 2003-tól a debreceni Megtestesülés Egyházközség plébánosa, 2oo8-tól a Debreceni Esperesi Kerületet esperese. 2013-ban Pro Urbe díjat kapott a város képviselő-testületétől.

Az egyházmegye alapítása óta vesz részt annak központi irányításában, intézményrendszerének kiépítésében, azon belül is a közösségépítés és a lelki-szellemi építkezés feladataiban. Kiemelten szorgalmazta a világi hívek aktivizálását az egyházi életben. Húsz éven keresztül az egyházmegyei Cursillo mozgalom lelkivezetője volt, ezenkívül a világi hitoktatók, az akolitusok, az egyházközségi képviselő-testületek képzését és továbbképzését is irányítja. Munkássága példamutató a Megtestesülés-templom körül kialakult élő és befogadó egyházi közösség megszervezésében.

Bosák Nándor, a Debrecen-Nyíregyházi Egyházmegye első püspöke 2015-ben, a „300 – Katolikus újjászületés Debrecenben” elnevezésű emlékévben hálával és tisztelettel emlékezve a 16–17. században élt gróf Csáky Imre nagyváradi püspökre, kalocsai érsekre, bíborosra, a katolikus megújhodás alapjainak és feltételeinek megteremtőjére, megalapította a Csáky Imre-díjat.

A díjjal azon személyek – papok és világi hívek – életművét ismerik el, akik az egyházmegye „jelenkori építésében” – anyagi, közösségi és lelkiségi vonatkozásban – kimagasló módon részt vesznek.

A debreceni katolikus közösség elmúlt háromszáz évének emléke a jelenkori építkezésre hívja fel a figyelmet. A megújulás állandó feladat. Az egyház élő valóság, tagjaiból épül, ezért „semper reformanda” (mindig megújuló) és „semper edificanda” (mindig épülő). Az elismerés erre a munkára – melynek papok és világi hívők egyformán részesei – irányítja a figyelmet.

A díj egy Csáky bíboros életművére utaló kisplasztika, melyet Kövér József debreceni szobrászművész készített.

Fotó: Debrecen-Nyíregyházi Egyházmegye

Debrecen-Nyíregyházi Egyházmegye/Magyar Kurír

Kapcsolódó fotógaléria