Elhunyt Incze Dénes

Külhoni – 2015. augusztus 12., szerda | 12:25

A Gyulafehérvári Főegyházmegye, a felcsíki és alcsíki főesperesi kerületek papsága, valamint a rokonság Isten akaratában megnyugodva és a boldog viszontlátás reményében tudatja, hogy Incze Dénes címzetes esperes, nyugalmazott plébános augusztus 11-én elhunyt.


Incze Dénes életének 69., papságának 45. évében, szentségekkel megerősítve az örökkévalóságba költözött.

Temetése Csíkszeredában augusztus 14-én, pénteken délután 3 órakor lesz, a gyászszertartás a Kalász-negyedi temető ravatalozó kápolnájában kezdődik.

Incze Dénes Csatószegen született 1946. május 26-án. Az elemi iskolát szülőfalujában, a középiskolát Gyulafehérváron, teológiai tanulmányait a város hittudományi főiskoláján végezte. Isten szolgája Márton Áron püspök szentelte pappá Gyulafehérváron 1970. április 5-én.

Szolgálati helyei: 1970–1979 között Csatószegen plébános, 1979–1980-ban Baróton plébános, 1980–2010 között Tusnádfürdőn plébános, ahol a nehéz időkben templomot építtetett. Lelkipásztori szolgálata mellett egyházi írói tevékenységet is kifejtett, több könyv szerzője, a Krisztus Világossága havonta megjelenő folyóirat alapítója, szerkesztője és terjesztője volt.

„Uram, ha egyszer összeesem holtan,
a számadáson ne sokat kérj tőlem,
én csak tilinkó voltam.
Fáradt szívükre ráhajoltam,
szebb életről nekik daloltam:
egyszerű falusi pap voltam.”
(végrendeletéből)


Úr Jézus, öleld Szent Szívedre Dénes paptestvérünket!

Csíkszereda, 2015. augusztus 12.

A gyászoló papság, édesanyja, testvérei és a rokonság


Fotó: Gyulafehérvári Főegyházmegye

Magyar Kurír