Erdő Péter: Európában ma nem könnyű kereszténynek lenni

Kitekintő – 2014. június 3., kedd | 18:07

Az egyház közösségi és kulturális tapasztalat is – mondta Erdő Péter bíboros, az Európai Püspöki Konferenciák Tanácsának (CCEE) elnöke a IV. Katolikus–Ortodox Fórumon tartott bevezető előadásában június 3-án.

Európában ma nem könnyű kereszténynek lenni – mondta Erdő Péter, a Vallás és kulturális különbözőség: az európai keresztény egyházak előtt álló kihívások címmel megrendezett eseményen. A bíboros kiemelte, hogy a Fórum tudatában van annak, hogy Isten kegyelme nélkül a mai Európában lehetetlen küldetés volna kereszténynek lenni. A bíboros hangsúlyozta, hogy a jelenlévők nem politikai javaslatokat akarnak megfogalmazni, hanem arra akarnak együtt választ kapni, hogy milyen konkrét formákban lehetnek jelen a keresztények az európai kultúrában és társadalomban.

Európa kulturális és nyelvi sokfélesége az utolsó évezredben a kereszténység hatására és ösztönzésére alakult ki – fogalmazott a főpásztor. – Krisztus örömhíre minden népnek szól, de ezzel nem szegényíti el a népek kulturális kincsét, hanem éppen hogy alapot teremt azok fejlődésére.

A bíboros az individualizmus térnyerésével kapcsolatban elmondta, hogy az emberi személy tisztelete valóban fontos alapérték, de a személyt csak egyénként kezelve megfosztjuk szociális dimenziójától. Társadalmunkban azonban szaporodnak az individualizmus térnyerésére utaló jelek, elég, ha a bűnözés és a csökkenő közbiztonság jelenségére gondolunk.

A bíboros szerint a Fórumnak azért is fontos a feladata, mert nem elég csak diagnosztizálni a problémákat, meg is kell mutatni, hogy van olyan valóság, amely meghaladja az egyéni életet, ez pedig a közösségi lét. Utóbbiban pedig Istennek nagy szerepe van, aki nélkül az ember eltévelyedik és nem ismeri fel az igazság és a jóság utáni vágyát. A vallásnak abban van pótolhatatlan szerepe, mutatott rá a CCEE elnöke, hogy megnyissa az emberi szívet Istennek. Emellett azonban a vallás, és különösen a kereszténység, közösségi és kulturális tapasztalat is.

Erdő Péter szerint mi, keresztények nem feledkezhetünk meg arról, ami különlegesen is meghatározza az identitásunkat, vagyis hogy Jézus Krisztus Egyházának vagyunk a tagjai. „A mi hitünk egy objektív valóságban – Jézus Krisztusban – gyökerezik és nem érzések együttesében” – mondta a főpásztor. Az Egyház jelentősége a hit tapasztalatán alapszik, de nem marad meg pusztán a spirituális dimenzióban, az egész emberi életet felkarolja. Az Egyház tevékenysége Isten igéjének hirdetésében, a szentségek kiszolgáltatásában éppúgy megmutatkozik, mint abban, hogy egyes tagjai részt vesznek a társadalmi és politikai életben.

Hogyan tud segítséget nyújtani az Egyház a mai világban, amely kulturális válságok során megy keresztül? – tette fel a kérdést Erdő Péter bíboros. Mindenekelőtt hitének örömteli hirdetésével, másrészt közösségi dimenziót nyújtva a világban el tudja vezetni az embert az élet értelmének valódi forrásához és erőt tud adni az erkölcsös élethez.

A 22 európai országot képviselő, mintegy 35 tagú nemzetközi ortodox–katolikus delegációt Alexander Lukasenko belarusz elnök a kedd délelőtti órákban a minszki Függetlenség Palotában fogadta. Az államfő üdvözlő szavait követően Erdő Péter bíboros mondott köszöntőt a fórum katolikus résztvevői nevében. Hangsúlyozta, hogy a katolikus és ortodox egyházak delegáltjai nem azért találkoznak, hogy hitbéli problémákban mélyedjenek el, hanem hogy erkölcsi és szociális kérdésekről beszélgessenek. A bíboros szerint Kelet- és Nyugat-Európa között e téren nincsenek nagy különbségek, a szekularizáció a kontinens mindkét részét hasonló módon áthatja. Az individualizmus és a szubjektivizmus negatív következményeinek leküzdéséhez az járulhat hozzá, ha Európa újra felfedezi keresztény gyökereit. Ezután az ortodox delegáció nevében Gennadiosz szaszimai metropolita, a Konstantinápolyi Ökumenikus Patriarkátus külügyi osztályának elnöke, az Ortodox–Katolikus Fórum társelnöke mondta el utána a köszöntőjét; valamint Pavel metropolita, Minszk és Slutsk metropolitája, Belarusz exarchája és Hilarion volokolamszki metropolita, a Moszkvai Patriarkátus külügyi osztályának elnöke is felszólalt.

Magyar Kurír
(asz)

Kapcsolódó fotógaléria