Erdő Péter is részt vesz XXIII. János és II. János Pál szentté avatásán Rómában

Külhoni – 2014. április 23., szerda | 14:52

Erdő Péter bíboros, a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia (MKPK) elnöke is részt vesz XXIII. János és II. János Pál pápák szentté avatási ceremóniáján vasárnap Rómában – közölte az MKPK sajtószolgálata az MTI-vel.

Amint arról korábban is írtunk: a római magyar közösség XXIII. János pápa és Boldog II. János Pál pápa szentté avatását megelőző este, április 26-án 18 órakor magyar szentmisét tart a Santo Stefano Rotondo-templomban, Isten Szolgája Mindszenty József bíboros egykori címtemplomában. A szentmisét Erdő Péter bíboros, a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia elnöke mutatja be, több magyar püspök és számos magyar pap és szerzetes koncelebrálásával.

Az eddig nem regisztrált papoknak lehetőségük van koncelebrációra, ha albát és fehér stólát hoznak magukkal. Az állandó diakónusokat is várják az oltár mellé. A szentmisére sok szeretettel várnak minden magyart, aki a szentté avatásra az Örök Városba érkezik – tájékoztatta szerkesztőségünket Németh László, olaszországi magyar főlelkész.

Az MKPK sajtószolgálata tájékoztatása szerint a szertartáson Ternyák Csaba egri érsek, Spányi Antal székesfehérvári püspök és Palánki Ferenc egri segédpüspök is részt vesz. Rómába érkezik Keresztes Szilárd nyugalmazott hajdúdorogi püspök, Jakubinyi György gyulafehérvári érsek, Böcskei László nagyváradi püspök, Tamás József gyulafehérvári segédpüspök és mintegy ezer magyar zarándok.

Több ezer oldalas dokumentációja van mindkét szentté avatandó pápa ügyének, ugyanakkor egy átlagos szentté avatásnak nem feltétlenül tetemes a terjedelme. Mindkét pápa ügyének dokumentációja azért tartalmaz olyan sok adatot, mert „hihetetlenül szerteágazó volt a tevékenységük”, és sok tanút hallgattak meg ügyükben – mondta Kovács Gergely okleveles posztulátor korábban az MTI-nek.

Kovács Gergely emlékeztetett arra: XXIII. János pápaságának jelentőségét leginkább az adja, hogy ő hívta össze a II. Vatikáni Zsinatot (1962–1965), és hiába volt mindössze öt évig a pápai trónon, korábbi egyházi működése meglehetősen gazdag. II. János Pál pápa pedig nagyon hosszú ideig volt a katolikus egyház vezetője, ami alatt több jelentős egyháztörténeti eseményt jegyeztek fel.

A posztulátor szólt arról is, hogy XVI. Benedek pápa idején kezdődött az a gyakorlat, amely szerint a boldoggá avatásokat helyi szinten hirdetik ki, a szentté avatási ceremóniák helyszíne azonban Róma. Megemlítette, hogy a szentté avatást egy 2007-es Sanctorum Mater kezdetű instrukció szabályozza, amelyet XVI. Benedek pápa tekintélyével megerősítve adott ki a Szentté Avatási Ügyek Kongregációja. Alapvetően a II. János Pál pápa idején 1983-ban kiadott rendelkezésekhez kapcsolódik a 2007-es dokumentum is.

Az eljárásnak kétezer éves története van, az ehhez kapcsolódó intézményrendszer – élén a kongregációval – a XVI. században alakult ki. A XX. században a szentté avatási eljárás némiképp megújult, ennek egyik oka az volt, hogy az új tudományos módszereket, köztük a történettudományét beemeljék a folyamatba. A másik, hogy a XVI-XVII. században kialakult hosszadalmas ügymenetet felgyorsítsák, erre pedig azért volt szükség, mert egyre több helyi közösség terjesztett elő szentté avatási kérést.

Két fontos szakasza van az eljárásnak: az egyházmegyei és a római. A helyi püspöknek nagyon nagy a felelőssége egy eljárás elindításában, ő döntheti el, hogy megkezdődhet-e a folyamat. A kezdeményező közösségnek kell állnia az eljárás költségeit, ami emlékeztet a peres eljárásokra, amint az is, hogy választanak maguknak egy posztulátort (szó szerint: kérelmező), aki a továbbiakban az ügy ügyvivője lesz, és ő terjeszti elő a kérelmet a helyi főpásztor elé. A kérelmeket mindig a halálozás helyén nyújtják be, a két pápa szentté avatása esetében ez Rómát jelenti, így a posztulátorok a regnáló pápa apostoli vikáriusának (helynökének) nyújtották be a szükséges dokumentumokat.

XXIII. János ügye annyiban tér el II. János Pálétól, hogy előbbi még a legújabb eljárási reformok bevezetése előtt indult el.

A helyi illetékes főpásztornak meg kell vizsgálnia az életszentség vagy a vértanúság hírét, majd erről tájékoztatnia kell a Vatikánt. Ez azt a célt szolgálja, hogy ha van akadálya a folyamat elindításának, azt Róma közölje. Ekkor egy úgynevezett nihil obstat, azaz „nincs akadálya” nyilatkozattal jeleznek vissza a Vatikánból, ahol protokollszámot kap az ügy. A helyi főpásztor az előírás szerint országa püspökeitől érdeklődik a szentté avatandó személyt illetően, és ha elnyeri támogatásukat, rendeletben indítja el az eljárást, illetve felállítja az egyházmegyei szentté avatási bíróságot – mutatott rá Kovács Gergely. Kitért arra is, hogy egyházmegyei szinten először két teológus cenzor vizsgálja meg a szentté avatandó kiadott írásait, hogy esetleg van-e bennük olyan elem, amely nem illeszkedik a katolikus tanításhoz. Utána egy legalább három tagú történészbizottság összegyűjti és megvizsgálja az összes szóba jöhető dokumentumot az illetővel kapcsolatban. Ezt követik a szentté avatási bíróság tanúkihallgatásai, amelyek során a cél, hogy minél közelibb tanúkat, rokonokat, barátokat is megszólaltassanak eskü alatt.

II. János Pál pápa esetében a dokumentáció jelentős részét a tanúkihallgatási jegyzőkönyvek teszik ki.

Az okleveles posztulátor kiemelte: az egész vizsgálati anyag ezután átkerül Rómába, ahol megvizsgálják az egyházmegyei eljárás szabályszerűségét. Ha mindent rendben találtak, akkor az ottani történészekből álló bizottság megállapítja, hogy teljes-e a dokumentáció, ha úgy látják, hogy igen, akkor a teológusok testülete az életszentség vagy a vértanúság megvalósulását értékeli. Az addigi vizsgálatok összegzése, az úgynevezett pozíció kerül a kongregáció bíboros és püspök atyái nevű testület elé, akik – ha szintén kedvezően ítélik meg a szentté avatandó tevékenységét –, akkor a pápa elé kerül az ügy. A kongregáció bíboros-prefektusának irányításával készül a pápának az adott pozíció összegzése.

Egyedül a pápa ismerheti el egy személy életszentségét, kizárólag ő hozhat végső döntést a szentté avatásról, ugyanis több mint egy évezredes hagyomány alapján a pápa a szentté avatások legfőbb döntéshozója.

Magyar Kurír