Erdő Péter köszöntötte a CCEE meghívottait Rómában

Kitekintő – 2011. november 22., kedd | 16:12

Fennállásának negyvenedik évfordulóját ünnepli az Európai Püspöki Konferenciák Tanácsa. Ez alkalomból Rómában gyűltek össze a CCEE tagjai és meghívott vendégei.

Erdő Péter bíboros, a CCEE elnöke köszöntötte a tanács negyvenedik évfordulóján rendezett konferencia meghívottait, köztük Tarcisio Bertone vatikáni államtitkárt és Rino Fisichella érseket. Köszönetet mondott Istennek, hogy az európai egyházak mellett állt az elmúlt évek számos kihívásával szemben.

Hálás szívvel emlékezett mindazokra, akik az elmúlt negyven évben a CCEE élén álltak. Kiemelte közülük Roger Etchegaray bíborost, aki 1971 és 1979 között töltötte be az elnöki tisztet, és aki a zsinat után az európai püspökök közötti kapcsolatfelvétel előmozdítója volt.

Ezt követően felsorolta, milyen tevékenységeket végzett a CCEE, különösen az utóbbi években. Az évente megrendezett plenáris ülések két szempontból is nagyon fontosak: egyrészt meg tudják vitatni az európai egyházak központi kérdéseit, másrészt testvéri környezetben ismerhetik meg egymást, oszthatják meg egymással aggodalmaikat. A tanács az évek során különböző bizottságokat hozott létre egy-egy téma körüljárására. A Szentatya utolsó enciklikája nyomán 2010-ben létrehozták a Caritas in Veritate bizottságot, amely a migrációval, a teremtett világ védelmével, az igazságosság és a béke ügyével foglalkozik. Erdő Péter bíboros bejelentette, hogy 2013-ban Granadában tartják az európai katolikus szociális napok második rendezvénysorozatát, ezúttal a CCEE és COMECE közös szervezésében.

Beszédében a tevékenységek közül kiemelte még a délkelet-európai püspöki konferenciák elnökeinek találkozóit, és a keleti rítusú egyházak szerepének növekedését az egyházban. Fontos továbbá az afrikai püspökökkel való együttműködés, amely által erősödik a két kontinens egyházi vezetői közötti szolidaritás és együttműködés. A legközelebbi fontos találkozás jövő év februárjában lesz, amikor 80 püspök gyűlik össze Európából és Afrikából, hogy előkészüljön a 2012-es, új evangelizációval foglalkozó püspöki szinódusra.

A CCEE küldetésének fontos eleme az ökumené, amelyet az Európai Egyházak Konferenciájával (CEC) közösen igyekeznek előmozdítani. Kiemelte a három ökumenikus találkozót (1989, 1997, 2007) és a Strasbourgban 2001-ben aláírt Ökumenikus Chartát. Bilaterális szinten nagyon fontos kezdeményezésnek nevezte a katolikus–ortodox fórumot, ahol közösen vitatnak meg európai szinten felmerülő pasztorális és társadalmi problámákat.

A CCEE számára az is fontos, hogy felhasználja a modern technológia kínálta újdonságokat. A honlapon túl éppen ezekben a napokban készülnek valóra váltani az EuroCathInfo elnevezésű portált, amely várhatóan karácsony előtt már elérhető lesz.

Erdő Péter bíboros, a CCEE elnöke fontosnak tartotta, hogy beszédében megemlékezzen az Európában felmerülő drámai helyzetekről. A gazdasági válság mellett kiemelte az erkölcsi válságot, amelyben utat kell mutatni, hogy az emberek megnyithassák szívüket és értelmüket Isten előtt. Hangsúlyozta, hogy a világban egyre több embert üldöznek keresztény hite miatt. Ez a jelenség Európában nem annyira szembetűnő, de nem szabad megfeledkeznünk arról, hogy kontinensünkön is létezik a keresztényekkel szembeni kirekesztés.

A CCEE fennállása negyvenedik évfordulójának ünneplését egybekötötték az új evangelizációról való közös gondolkodással, amelyet Erdő Péter bíboros meg is kezdett köszöntő beszédével. Kiemelte, hogy a történelem során sokszor éppen azok tették a legnagyobb tanúságot az Úrba vetett bizalmukról, akiket a legjobban üldöztek. Hangsúlyozta továbbá, hogy az új evangelizáció érdekében is fontos az audiovizuális eszközök használata, mert ezekre korunk embere nagyon fogékony. Hozzátette: az evangelizáció a mindennapokban megnyilvánuló irgalmas szereteten keresztül valósul meg.

Végül így buzdította az egybegyűlteket: mindannyian arra kaptak meghívást, hogy nyitottabbá, befogadóbbá tegyék keresztény közösségeiket, jobban gyökerezzenek az Úrban, és erős legyen bennük a missziós lelkesedés.

Magyar Kurír

(tzs)