Erdő Péter: Nekünk és a Szentatyának is nagy élmény volt a magyarországi apostoli látogatás

Nézőpont – 2023. április 30., vasárnap | 21:44

Április 30-án 18.08-kor a pápai repülőgép felszállt a Budapest Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtérről, ezzel véget ért Ferenc pápa háromnapos magyarországi apostoli útja. A Szentatya repülőtéri búcsúztatását követően telefonon kérdeztük Erdő Péter bíborost, prímást Péter utódának magyarországi látogatásáról.

– Alig egy órája emelkedett a levegőbe Ferenc pápa repülőgépe. Hogyan értékeli a Szentatya apostoli útját?

– Ez egy nagyszerű látogatás volt. Az egész magyarság számára nagy élmény volt, és a Szentatyának is. Ferenc pápa és kísérete megtapasztalta azt a szeretetet, ami a látogatás egész idején körbevette őket.

Az utazás jelmondatának megfelelően, „Krisztus a jövőnk”, a Szentatya mindvégig az optimizmust, az élet értékébe vetett hitét, bizalmát sugározta felénk.

– Bíboros atya az egyházi delegáció tagjaként egészen közelről volt részese a háromnapos látogatásnak. Milyennek látta a Szentatyát?

– Ferenc pápa 87. életévében van, de korát meghazudtolóan, fáradhatatlanul vitte végig az apostoli utat. Jó volt a Szent István-bazilikában közelről is látni, hogy amikor Brenner József atya tanúságtétele után odalépett a Szentatyához, a pápa megkérdezte, hogy hány éves.

A boldoggá avatott vértanú testvére büszkén mondta, hogy 88. A Szentatya, mintha az előtt tisztelegve is, hogy milyen jól tartja magát ebben a korban, kezet csókolt Brenner Józsefnek.

– A találkozásokban gazdag három napból mi az, ami különösen is megérintette bíboros atyát, és megosztaná az olvasókkal?

– Azokat a gesztusokat emelném ki, melyeket a körünkben megtett Ferenc pápa. Ma délelőtt, amikor a pápamobilon elkísérhettem a Szentatyát a Kossuth téren, sokan nyújtották oda neki a kisgyermeküket, ő pedig megállítva a menetet fáradhatatlanul megáldotta, megcsókolta a hozzá emelt kicsinyeket. Azt gondolom, ez egy életre szóló öröm a szülőknek, és később visszatekintve a gyermekeknek is egy ajándék ez a találkozás.

Ezek a gesztusok, amiket nem kényszerűségből, hanem szívből jövően, emberien, szeretetből tett meg.

És összességében a Kossuth téri szentmise, ami nem csak a kiváló, hozzáértő szervezésnek köszönhetően volt kiemelkedő, hanem mert a Szentlélek működését is megtapasztalhattuk.

– Ferenc pápa hogyan érezte magát Magyarországon, Budapesten?

– Az egyes találkozásokat követően a Szentatya megosztva örömét kifejezte, hogy jó megtapasztalni: itt élnek az európai, keresztény értékek. Ő egész pápasága alatt sokat foglalkozott Európával, annak lelkével. 2014-ben az Európai Püspöki Konferenciák Tanácsa (CCEE) elnökeként elkísérhettem Strasbourgba, ahol beszédet mondott az Európai Parlamentben és az Európa Tanácsban.

Már akkor is tükröt tartott hallgatóságának, felhívva figyelmüket, hogy térjünk vissza az alapító atyák értékeihez.

– A Kossuth téri szentmisén köszönő szavai után egy Szent István királyt ábrázoló szobrot ajándékozott a Szentatyának hálája jeleként. Mi motiválta az ajándék kiválasztásakor?

– Az apostoli látogatás első egyházi programja a Szent István-bazilikában kezdődött, amikor a Szentatya első szent királyunk ereklyéje, a Szent Jobb jelenlétében találkozott a püspökökkel, papokkal, diakónusokkal, szerzetesekkel, papnövendékekkel és lelkipásztori munkatársakkal. A találkozó végén kezébe vette és megcsókolta a Szent Jobbot. A beszédében is kiemelte, hogy Szent István a Szűzanyára bízta az országát.

Ebben az oltalomban bízva újította meg, ajánlotta fel mai szentbeszédében a világ népeit a Szent Szűznek, és kérte közbenjárását.

Ennek jeleként ment oda botjára támaszkodva a Kossuth téri misézőhelyen az esztergomi Bakócz-kápolna kegyképéhez, kérve a Szűzanya közbenjárását, hogy mindenki megtalálja az imádság erejét, hogy újra felfedezze alázatosságát és engedelmességét, a tanúságtétel lelkesedését és az igehirdetés szépségét.

Fotó: Csapó József, Merényi Zita, Turjányi Tuzson, Lambert Attila

Kuzmányi István/Magyar Kurír

Kapcsolódó fotógaléria