Erkölcsi katasztrófa – DiNardo bíboros a pennsylvaniai egyházi visszaélésekről

2018. augusztus 18. szombat, 15:39

Daniel N. DiNardo bíboros, Galveston-Houston érseke, az Egyesült Államok Katolikus Püspöki Konferenciájának elnöke augusztus 16-án nyilatkozatot tett közzé, miután számos megbeszélést folytatott a konferencia Végrehajtó Bizottságának tagjaival és más püspökökkel.

A nyilatkozat magába foglal három célkitűzést és három alapelvet, valamint egy tervezet kezdő lépéseit, amelynek megvalósításába bevonnak világiakat, szakértőket és a Vatikán képviselőit. Egy még részletesebben kidolgozott tervet novemberben mutatnak be a püspöki konferencia egész testületének, a Baltimore-ban megrendezendő közgyűlésen.

„Két héttel ezelőtt megosztottam veletek szomorúságomat, haragomat és szégyenemet a Theodore McCarrick érsekre vonatkozó, közelmúltban feltárt hírek miatt” – kezdi nyilatkozatát az USA püspöki konferenciájának elnöke. Ezek az érzések még inkább elmélyülnek a pennsylvaniai jelentés fényében.

Olyan spirituális válsággal nézünk szembe, amely nem pusztán spirituális megtérést követel, hanem gyakorlati változásokat is, hogy elkerüljük a múlt bűneinek és hibáinak megismétlését.

Az USA Püspöki Konferenciájának Végrehajtó Bizottsága a következő három célt jelölte ki: (1) vizsgálatot kell lefolytatni a McCarrick érsekkel kapcsolatos kérdésekben; (2) új, bizalmi csatornákat kell megnyitni a püspökök elleni panaszok megtételére; (3) érdekképviseletet kell létrehozásni a jövőbeli panaszok hatékonyabb megoldására.

Ezeket a célokat három szempont szerint kell megvalósítani: valós függetlenség, megfelelő hatáskör, a világiak lényegi vezető szerepe.

Az USA főpásztorai már megkezdték egy konkrét terv kidolgozását e célok elérésére – szakértők, világiak és klerikusok, valamint a Vatikán képviselőinek bevonásával. A tervet a püspökök novemberi közgyűlésén ismertetik, DiNardo bíboros pedig személyesen, Rómában mutatja majd be ezeket a célokat és szempontokat a Szentszéknek.

A legfőbb, mindenek felett álló cél, hogy erősebb védelem valósuljon meg az Egyházban a szexuális visszaélésekkel szemben és bárkivel szemben, aki ezeket leplezni kívánja. Olyan védelmet kell biztosítani, amely a püspököket az átláthatóság és az elszámoltathatóság legszigorúbb normái elé állítja.

A továbbiakban DiNardo bíboros részletezi a célkitűzéseket:

Az első célt illetően a McCarrick érsekkel kapcsolatos kérdések kivizsgálására felkérik a Vatikánt, hogy apostoli vizitáció keretében végezze el ezt a feladatot, főleg világi szakértők bevonásával. A cél, hogy a jövőben biztosítsák a kiskorúak, szeminaristák és minden sebezhető személy védelmét.

A második cél, hogy megkönnyítsék a püspökök által elkövetett visszaélések feljelentését. A 2002-ben kiadott püspöki kötelezettségvállalási nyilatkozatból nem derül ki világosan, hogy az áldozatok milyen utat kövessenek a püspökök szexuális visszaéléseinek feljelentésekor. Szükség van a dokumentum frissítésére, továbbá egy széleskörű, megbízható harmadik fél általi feljelentés mechanizmusának a kidolgozására. Ezek az eszközök már működnek sok egyházmegyében és a közszférában.

A harmadik cél támogatni a püspökök elleni panaszok megoldására irányuló jobb eljárásokat. Például a kánonjogi eljárásoknál figyelembe kell venni konkrét javaslatokat, amelyek gyorsan, világosan és átláthatóan meghatározzák, hogy az eljárás egyes szakaszaiban milyen korlátozásokat lehet kiszabni a püspökre.

A három célt a következő három kritérium szerint valósítják meg:

Az első kritérium a valós függetlenség. A püspök elleni panasz legyen mentes bármiféle részrehajlástól vagy indokolatlan befolyástól. Az egyházi struktúrák ne tegyék lehetővé, hogy a püspökök megakadályozzák az ellenük irányuló panasztételt, megakadályozzák a kivizsgálást vagy elferdítsék azok döntését.

A második kritérium az egyházi tekintélyhez kapcsolódik, mivel csak a pápának van tekintélye arra, hogy fegyelmezzen vagy eltávolítson egy püspököt. Az USA püspökei olyan intézkedéseket hoznak, amely tiszteletben tartja a tekintélyt és oltalmazza a sérülékenyeket az egyházi hatalom visszaélésétől.

A harmadik szempont a világiak lényegi bevonása. A világiak szakértelemmel rendelkeznek a kivizsgálás, a bűnüldözés, a pszichológia és egyéb kapcsolódó tudományágak terén, jelenlétük megerősíti az amerikai püspökök elkötelezettségét a valós függetlenség szempontját illetően.

Végül DiNardo bíboros alázatosan bocsánatot kér mindazért a mulasztásért, amely püspöktestvéreit és őt magát terheli. McCarrick érsek tetteinek és a pennsylvaniai visszaéléseknek az egyik gyökere mindenképpen a püspöki vezetés kudarca. Ennek eredményeként Isten szeretett gyermekeinek nagy számát magukra hagyták, hogy egyedül nézzenek szembe a hatalom visszaélésével. Ez erkölcsi katasztrófa. Ennek a katasztrófának szintén része, hogy olyan sok hűséges papot, aki az életszentségre törekszik és odaadóan végzi szolgálatát, szintén beszennyez ez a kudarc.

„Szilárdan elhatározzuk, hogy Isten kegyelmének segítségével, soha nem ismételjük ezt meg. Nincsenek illúzióim azzal kapcsolatban, hogy milyen mértékben károsult a püspökökbe vetett bizalom a múlt e bűneinek és hibáinak következtében” – írja nyilatkozatában a bíboros. A most felvázoltak mindössze a kezdetet jelentik, további lépésekre kerül majd sor. Végül a hívek imáit kéri, hogy a püspökök ebben az időszakban gondolkozzanak el a történteken, bánják meg a bűnöket és ismét elkötelezzék magukat az életszentségre, hogy egyre inkább hasonuljanak életükkel Krisztushoz, a Jó Pásztorhoz.

Forrás: Vatikáni Rádió

Fotó: Vatican News

Magyar Kurír

Kövesse a Magyar Kurírt a Facebookon is!

Ehhez a cikkhez ajánljuk
Rovat: Kitekintő
Vezető híreink – olvasta már?
jotekonysagi-koncert-perbali-szent-anna-templom-javara
Jótékonysági koncertet szerveznek a perbáli Szent Anna-templom javára

„Mindnyájan egyért” mottóval jótékonysági koncertet szerveznek a tűzben súlyosan megrongálódott perbáli katolikus templom javára március 17-én, vasárnap a budapesti MOM Kulturális Központ színháztermében.

12:19
bognar-tamas-labodi-plebanos-jezus-nem-mosolytalan-egyhazat-alapitott-de-mi-ridegge-tesszuk
Bognár Tamás lábodi plébános: Jézus nem mosolytalan egyházat alapított, de mi rideggé tesszük

Szülei arra tanították, hogy ne „valaki”, hanem egyszerűen csak jó ember legyen. „Tapsi atya” az öröm embere. Vallja, hogy Jézus nem egy rideg, mosolytalan egyházat alapított; mi tesszük sokszor azzá. Bognár Tamással Lőrincz Sándor készített interjút, mely a Somogyi Hírlapban jelent meg.

2019. február 21. csütörtök